Odpowiedzialny bank – poznaj nas bliżej

 W Banku Zachodnim WBK realizujemy nasze cele biznesowe w oparciu o zrównoważony rozwój. Dbamy o społeczną odpowiedzialność biznesu, o czym świadczy m.in. Ranking Odpowiedzialnych Firm, czy pięcioletnia obecność w składzie RESPECT Index.

Od 4 lat publikujemy nasze dane niefinansowe i z każdym rokiem staramy się robić  to jeszcze lepiej. Zależy nam, aby  zebrane treści były interesujące dla czytelników, odpowiadały na najbardziej nurtujące ich kwestie oraz dotarły do jak największej liczby osób.

W grudniu przeprowadziliśmy  tzw. sesję dialogową, podczas której wysłuchaliśmy oczekiwań naszych interesariuszy zewnętrznych, byli to przedstawiciele m.in. organizacji konsumenckich i branżowych, społeczności lokalnych, nasi beneficjenci, dostawcy, organizacje pozarządowe z którymi współpracujemy.

Również bardzo liczymy na głos Internautów. Dlatego zapraszamy wszystkich do podzielenia się swoimi oczekiwaniami względem raportu CSR w krótkiej 5 minutowej ankiecie.

W ubiegłym roku ankietę wypełniło 196 osób. Wnioski wyciągnięte z wypowiedzi internautów zostały uwzględnione w raporcie za rok 2016, który można zobaczyć tutaj. Wszystkie zebrane opinie są dla nas niezwykle cenne i pomogą nam wyznaczyć kierunek działań.

Poznaj Bank Zachodni WBK tak jak chcesz!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

 

Dodaj komentarz