Zaangażowani w sport i kino bez barier


fot. Karol Malec

Od blisko 7 lat rozwijamy program Obsługi bez barier. Jednym z jego filarów jest współpraca z fundacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i finansowemu osób z niepełnosprawnościami. W wyniku tej współpracy bank został partnerem dwóch ważnych wydarzeń aktywizujących to środowisko.

 Rugby na wózkach

Kontynuując długoletnią współpracę z Fundacją Polska Bez Barier, bank włączył się w Rozgrywki Polskiej Ligi Rugby na Wózkach 2017. Liga została zainicjowana w 2001 r. przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, która od ponad ćwierć wieku pomaga osobom z niepełnosprawnością ruchową w powrocie do aktywnego życia.

Rafał Skrzypczyk z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” podkreśla, że celem tej inicjatywy jest nie tylko wyłonienie Mistrza Polski, ale przede wszystkim zmiana wizerunku sportu osób doświadczających niepełnosprawności. Zawodnicy nie tylko spotykają się na rozgrywkach, ale trenują w ciągu tygodnia, wyjeżdżają na obozy, zgrupowania i turnieje.

Pierwszy inauguracyjny turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w sezonie 2017 odbył się 16-17 czerwca w Radomiu tuż przed dwumiesięczną przerwą wakacyjną. Kolejne zmagania podczas rozgrywek będą miały miejsce 15-17 września i 13-15 października w Radomiu i zakończą rundę zasadniczą, wyłaniając osiem najlepszych drużyn. Zespoły te zmierzą się w walce o tytuł Mistrza Polski 10-12 listopada w Warszawie. W sezonie 2017 weźmie udział około 120 uczestników zrzeszonych w 15 zespołach z całego kraju.

Maciej Augustyniak z Fundacji Polska Bez Barier podkreśla, że sport i trening to dla osób z niepełnosprawnością nie tylko sposób na rehabilitację, poprawę samopoczucia, ale sposób na życie. Dlatego warto to robić po prostu dobrze.

Kino bez barier

Bank zaangażował się również w projekt Adapter – „Kino bez barier”, realizowany przez Fundacją Katarynka, która systematycznie wspiera program Obsługa bez barier m.in. w dostosowywaniu filmów wizerunkowych i reklamowych dla osób z niepełnosprawnościami. Dla Mariusza Trzeciakiewicza z Fundacji Katarynka idea przyświecająca projektowi to przede wszystkim integracja osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościami oraz młodzieży z seniorami. Widzowie będą mogli obejrzeć pokazy filmowe z dostosowaniami – napisami dla niesłyszących i audiodeskrypcją. Również Polonia przebywająca poza granicami kraju będzie miała możliwość skorzystania z kultury filmowej. Zadaniem współczesnego kina ma być usuwanie granic i udostępnianie kultury wszystkim, niezależnie od różnych pojawiających się przeszkód.

Wydarzenie będzie realizowane cyklicznie od 10 września do 31 grudnia 2017 r. w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Pierwszy pokaz filmowy: 10 września o godz. 16:00.

Projekt obejmuje około 40 tysięcy odbiorców. Są to unikalni użytkownicy korzystający z portalu przez internet (nie tylko z Polski, ale z całego świata) i około 1300 odbiorców rocznie pojawiających się na specjalnych pokazach kinowych.

Więcej o programie Obsługa bez barier na stronie www.bzwbk.pl/obb

Dodaj komentarz