Dzięki promocji eInwestor 3% możesz zyskać wyższe oprocentowanie lokaty terminowej.

Inwestujesz przez BZWBK24? Przyłącz się do Promocji „eInwestor 3%”.

Jeżeli w dniu dokonania inwestycji, założysz lokatę terminową w kwocie równej lub niższej od kwoty wpłaconej na poczet produktu inwestycyjnego podwyższymy oprocentowanie Twojej 3-miesięcznej lokaty terminowej do

  • 3% w skali roku.

Sprawdź jak możesz zyskać więcej na lokacie w ramach promocji eInwestor 3%:

1. Zaloguj się do BZWBK24 internet.

2. Złóż zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych ARKA i wykonaj przelew na realizację zlecenia.

3. Wejdź w zakładkę Oszczędności.

4. Wybierz i załóż lokatę terminową (promocja eInwestor 3%).

Do promocji eInwestor 3%, której organizatorem jest Bank Zachodni WBK S.A., możesz przystąpić od 10 lipca 2017r. do 31 lipca 2018 r.

Uczestnik promocji może być posiadaczem tylko jednego rachunku Lokaty Promocyjnej.

Stopa procentowa zostanie podwyższona z 0,5% do 3% w skali roku za cały okres trwania lokaty , pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Regulaminie promocji „eInwestor 3%”. Podwyższone oprocentowanie obowiązywać będzie w pierwszym okresie umownym Lokaty terminowej otwartej w ramach Promocji. W drugim i kolejnych okresach umownych Lokata będzie miała oprocentowanie standardowe.tj. 0,5% w skali roku Podwyższenie nie nastąpi jeżeli nie będą spełnione warunki określone w w/w Regulaminie. Klient może otworzyć tylko jeden rachunek lokaty terminowej w ramach promocji „eInwestor 3%”.

Regulamin promocji eInwestor 3%

Dodaj komentarz