Cash Back dla karty kredytowej – III edycja

Ruszyliśmy z trzecią już odsłoną promocji „Cash Back dla karty kredytowej”, która potrwa do 31 października 2017 r.!

Co jest ważne?

Do kiedy?

Przedłużamy do 31 października 2017 r. okres, w którym naliczanie odsetek za transakcje gotówkowe typu Cash Back będą liczone tak samo jak dla transakcji bezgotówkowych  (czyli do 31 października można wykonać transakcje objęte promocją). Odsetki będą naliczane dopiero po 24 dniach od daty sporządzenia bieżącego zestawienia operacji. Innymi słowy oznacza to, że można mieć aż do 54 dni bez odsetek!

W przypadku pozostałych transakcji gotówkowych odsetki naliczane są od razu po dokonaniu wypłaty.

Odpowiadamy na Wasze sugestie

Otrzymaliśmy od klientów opinie, iż 5 transakcji to za dużo. Dlatego tym razem jeśli wykonasz tylko 3 transakcje gotówkowe typu Cash Back w miesiącu, otrzymasz zwrot części prowizji w wysokości 20 zł. Pamiętaj, że ostatnim miesiącem, w jakim możesz wykonać premiowane transakcje jest październik.

Można otrzymać tylko jeden zwrot miesięcznie. Zwrot będzie wykonywany do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniono warunek trzech wypłat gotówkowych typu Cash Back.

Więcej informacji w Regulamin promocji

Co to jest Cash Back?

Opis działania samej usługi i związanych z nią prowizji można znaleźć we wpisie dotyczącym pierwszej odsłony promocji TUTAJ

 

Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku karty kredytowej Visa Silver “Akcja Pajacyk” pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w 359 § 21 kodeksu cywilnego, tj. 10% w skali roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 13,51 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 4 500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5 333,16 zł, oprocentowanie zmienne 10% w skali roku, całkowity koszt kredytu 833,16 zł (w tym: odsetki 653,16 zł opłata roczna za kartę w pierwszym roku oraz miesięczna w drugim roku łącznie 180,00 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej, data księgowania transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.12.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Opłata za wypłatę gotówki w kraju i za granicą wynosi 4% (min. 10zł). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są na stronie bzwbk.pl oraz pod numerem 1 9999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora). Stan na 10.01.2017 r.

 

Dodaj komentarz