Rewolucja w zakresie płatności

Nowa dyrektywa Unii Europejskiej zrewolucjonizuje rynek płatności.

W listopadzie 2015 r. Parlament Europejski uchwalił dyrektywę regulującą rynek płatności – Payment Services Directive 2 (PSD2). Kraje członkowskie, mają czas do stycznia 2018 roku, by dostosować regulacje krajowe do przepisów Dyrektywy.

PSD2 wprowadza niespotykane wcześniej rozwiązanie – umożliwia działanie na rynku usług płatniczych zupełnie nowym graczom tzw. podmiotom trzecim (Third Party Provider – TPP), które będą mogły świadczyć innowacyjne i niedostępne do tej pory usługi tj.:

 • dostęp do informacji o rachunku (account information service, AIS) – polegać będzie na dostarczeniu i udostępnianiu w jednym miejscu zbiorczego zestawienia danych o rachunkach płatniczych użytkownika prowadzonych w jednym lub kilku bankach. Dzięki temu użytkownik będzie miał możliwość szybkiego wglądu w swój majątek;
 • inicjowanie płatności (payment initiation service, PIS) – ma polegać na zainicjowaniu zlecenia płatniczego na wniosek użytkownika, w odniesieniu do rachunku płatniczego posiadanego w innym banku. Użytkownik będzie mógł za pośrednictwem podmiotu świadczącego tę usługę (TPP) z jednego miejsca inicjować płatności z różnych banków;
 • wydawanie instrumentów płatniczych opartych o kartę (PIIS) – instrumenty wydane przez TPP na podstawie tej usługi będzie można połączyć z dowolnym rachunkiem płatniczym w banku;

Przy uchwalaniu PSD2 zarówno Parlamentowi Europejskiemu jak i Komisji Europejskiej przyświecała idea aby wszystkie usługi płatnicze oferowane drogą elektroniczną były wykonywane w sposób bezpieczny, z użyciem technologii będących w stanie zagwarantować bezpieczne uwierzytelnianie użytkownika i w sposób ograniczający w najwyższym stopniu ryzyko oszustw. W związku z tym nowa unijna dyrektywa wprowadzi obowiązek silnego uwierzytelnienia płatności.  Oznacza to, że w celu finalizacji transakcji niezbędne będzie pokonanie dwóch różnych zabezpieczeń odnoszących się do kategorii:

 • wiedzy (np. hasła i kody), (O tym, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa przy użyciu SMSkodów pisaliśmy tutaj)
 • posiadania (np. telefon, na który dostarczane jest hasło
 • cech klienta (np. odcisk palca, wzór tęczówki oka, układ żył w dłoni).

Bank Zachodni WBK prowadzi program StartMEup dla statupów z ambicjami fintechowymi. W programie StartMEup bank przed uczestnikami serię wyzwań zorientowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla branży finansowej.  Jedno z wyzwań jest związane waśnie z dyrektywą Payment Services Directive 2 (PSD2). Więcej o wyzwaniu oraz o tym jak się zgłosić do programu przeczytacie tutaj.

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ

 • Szanowna Pani czy może Pani napisać coś więcej o :
  wydawaniu instrumentów płatniczych opartych o kartę (PIIS)

  • Kinga Karaszewska - 04.08.2017 o 12:24 Odpowiedz

   Szanowny Panie, pod skrótem PIIs kryje się usługa wydawania instrumentów płatniczych opartych o kartę (Payment Issuing Instrument) wydawanych przez wydawców (Payment Issuing Instrument Provider – PIISP), którzy – według artykułu 65 Dyrektywy PSD2 – będą mogli żądać od instytucji prowadzącej rachunek (najczęściej banku), bezzwłocznego potwierdzenia dostępności na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o kartę. Żądanie te oczywiście obwarowane jest szeregiem warunków:
   a) rachunek płatniczy płatnika musi być dostępny za pośrednictwem Internetu w momencie występowania z wnioskiem;
   b) płatnik musi udzielić dostawcy usług płatniczych prowadzącemu rachunek (czyli najczęściej bankowi) wyraźnej zgody na odpowiadanie na wnioski od określonego dostawcy usług płatniczych w celu potwierdzenia, że kwota odpowiadająca określonej transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o kartę jest dostępna na rachunku płatniczym płatnika;
   c) zgoda, o której mowa w lit. b), musi być udzielona przed wystąpieniem z pierwszym wnioskiem o potwierdzenie.

   Podmioty wydające instrumenty płatnicze oparte o kartę mogą wystąpić z wnioskiem do banku o potwierdzenie środków na rachunku, gdy spełnione są następujące warunki:

   a) płatnik udzielił dostawcy usług płatniczych (PIISP) wyraźnej zgody na występowanie z wnioskiem o potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1;
   b) płatnik zainicjował transakcję płatniczą realizowaną w oparciu o kartę na daną kwotę przy użyciu instrumentu płatniczego opartego na karcie wydanego przez danego dostawcę usług płatniczych (PIISP);
   c) dostawca usług płatniczych (PIISP ) uwierzytelnia samego siebie wobec dostawcy usług płatniczych prowadzącego rachunek przed każdym wnioskiem o potwierdzenie oraz w sposób bezpieczny porozumiewa się z dostawcą usług płatniczych prowadzącym rachunek zgodnie z zasadami silnego uwierzytelniania Dyrektywy PSD2.
   Oznacza to nic innego jak możliwość wystawienia karty przez dostawcę usług płatniczych skorelowanej z dowolnym rachunkiem prowadzonym przez instytucję finansową.
   Pełna treść artykułu Dyrektywy: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2366&from=PL (Artykuł 65: Potwierdzenie dostępności środków pieniężnych).

Dodaj komentarz