Rewolucja w zakresie płatności

Nowa dyrektywa Unii Europejskiej zrewolucjonizuje rynek płatności.

W listopadzie 2015 r. Parlament Europejski uchwalił dyrektywę regulującą rynek płatności – Payment Services Directive 2 (PSD2). Kraje członkowskie, mają czas do stycznia 2018 roku, by dostosować regulacje krajowe do przepisów Dyrektywy.

PSD2 wprowadza niespotykane wcześniej rozwiązanie – umożliwia działanie na rynku usług płatniczych zupełnie nowym graczom tzw. podmiotom trzecim (Third Party Provider – TPP), które będą mogły świadczyć innowacyjne i niedostępne do tej pory usługi tj.:

  • dostęp do informacji o rachunku (account information service, AIS) – polegać będzie na dostarczeniu i udostępnianiu w jednym miejscu zbiorczego zestawienia danych o rachunkach płatniczych użytkownika prowadzonych w jednym lub kilku bankach. Dzięki temu użytkownik będzie miał możliwość szybkiego wglądu w swój majątek;
  • inicjowanie płatności (payment initiation service, PIS) – ma polegać na zainicjowaniu zlecenia płatniczego na wniosek użytkownika, w odniesieniu do rachunku płatniczego posiadanego w innym banku. Użytkownik będzie mógł za pośrednictwem podmiotu świadczącego tę usługę (TPP) z jednego miejsca inicjować płatności z różnych banków;
  • wydawanie instrumentów płatniczych opartych o kartę (PIIS) – instrumenty wydane przez TPP na podstawie tej usługi będzie można połączyć z dowolnym rachunkiem płatniczym w banku;

Przy uchwalaniu PSD2 zarówno Parlamentowi Europejskiemu jak i Komisji Europejskiej przyświecała idea aby wszystkie usługi płatnicze oferowane drogą elektroniczną były wykonywane w sposób bezpieczny, z użyciem technologii będących w stanie zagwarantować bezpieczne uwierzytelnianie użytkownika i w sposób ograniczający w najwyższym stopniu ryzyko oszustw. W związku z tym nowa unijna dyrektywa wprowadzi obowiązek silnego uwierzytelnienia płatności.  Oznacza to, że w celu finalizacji transakcji niezbędne będzie pokonanie dwóch różnych zabezpieczeń odnoszących się do kategorii:

  • wiedzy (np. hasła i kody), (O tym, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa przy użyciu SMSkodów pisaliśmy tutaj)
  • posiadania (np. telefon, na który dostarczane jest hasło
  • cech klienta (np. odcisk palca, wzór tęczówki oka, układ żył w dłoni).

Bank Zachodni WBK prowadzi program StartMEup dla statupów z ambicjami fintechowymi. W programie StartMEup bank przed uczestnikami serię wyzwań zorientowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla branży finansowej.  Jedno z wyzwań jest związane waśnie z dyrektywą Payment Services Directive 2 (PSD2). Więcej o wyzwaniu oraz o tym jak się zgłosić do programu przeczytacie tutaj.

Dodaj komentarz