IKE – zrób sobie prezent

Prognozy ZUS wskazują, że nasze emerytury mogą stanowić zaledwie 1/3 ostatniej pensji.

A oszczędzanie w III filarze? Większość z nas o tym słyszała, ale kto naprawdę odkłada?

No właśnie, badania potwierdzają, że deklarujemy oszczędzanie na emeryturę, ale tylko w teorii. Każdy ma powód, dlaczego tego nie robi – np. moja pensja jest za niska, zbieram pieniądze na nowy telefon, oszczędzam na wakacyjną wycieczkę. Dobrze, że ustalamy cele oszczędzania, bo wtedy łatwiej nam to robić. Dlatego proponuję dodanie jeszcze jednego, stałego celu: odkładanie pieniędzy na dodatkową emeryturę.

Krok 1.

Nazwij swój cel tak, żeby wywoływał pozytywne skojarzenia.

  • Moja złota jesień – brzmi lepiej niż emerytura.
  • Premia na koniec pracy.
  • Prezent na 65. urodziny.
  • Wisienka na torcie – to propozycja dla miłośników słodkich wypieków :).

Krok 2.

Ustal kwotę, którą możesz co miesiąc odkładać.

To nie muszą być duże sumy. Sprawdź swoje wydatki. Na pewno znajdziesz takie, których możesz uniknąć i tym samym zaoszczędzić.

Krok 3.

Wybierz formę gromadzenia pieniędzy wchodzących w skład III filaru.

W Banku Zachodnim WBK możesz założyć Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) w ramach funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK FIO, dzięki któremu połączysz korzyści podatkowe z potencjałem funduszy inwestycyjnych. Masz do wyboru 12 subfunduszy o zróżnicowanym potencjale zysku i poziomie ryzyka, możesz inwestować w jeden lub kilka z nich.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami oferty IKE na stronie Funduszy Arka. Skorzystaj z kalkulatora i sprawdź, ile możesz zgromadzić kapitału w przypadku systematycznych, comiesięcznych lub rocznych wpłat. W celu założenia IKE w ramach Funduszy Arka zapraszam do dowolnej placówki banku. Tutaj sprawdzisz adresy.

A jak po swojemu nazwałeś odkładanie pieniędzy na emeryturę? Czekamy na komentarze.

>>>>

Bank Zachodni WBK S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Arka BZ WBK FIO. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35 proc. aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe dotyczące funduszy oraz czynniki ryzyka, z którymi należy się zapoznać przed dokonaniem inwestycji, znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz prospektach informacyjnych dostępnych na stronie www.arka.pl. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ale ma charakter informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 996 ze zm.). Stan na 5 maja 2017 r.

 

 

Dodaj komentarz