Przelewaj walutę bez opłat!

BZWBK_eFx_blog_1200x560

Kupuj walutę w usługach bankowości elektronicznej BZWBK24 i realizuj Polecenia wypłaty, a my zwrócimy Ci opłatę za wykonanie pierwszej transakcji w miesiącu. Promocja trwa do 31 stycznia 2017r.

Aby skorzystać z promocji i otrzymać rabat w wysokości 100% opłaty za pierwsze dokonane w miesiącu polecenie wypłaty przez usługi bankowości elektronicznej BZWBK24:

  1. dokonaj zakupu waluty obcej w wysokości minimalnej 10 podstawowych jednostek monetarnych przez usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 w zakładce e-FX Wymiana Walut na konto, z którego będzie realizowane polecenie wypłaty,
  2. zrealizuj polecenie wypłaty w miesiącu kalendarzowym, w którym dokonałeś zakupu waluty w BZWBK24.

Promocja dotyczy poleceń wypłaty przekazanych do banku na terenie Polski w formacie IBAN pod warunkiem, że zostanie zaznaczony zwykły tryb realizacji z opcją kosztową SHA.

Data dokonania polecenia wypłaty nie może być wcześniejsza niż data zakupu waluty za pomocą e-FX wymiana walut.

Zwrot opłaty nastąpi na konto, z którego została pobrana prowizja od polecenia wypłaty, najpóźniej do 5 dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki promocji.

Sprawdź w Regulaminie promocji

Organizatorem promocji „Przelewaj walutę bez opłat – edycja 2”, która trwa do 31 stycznia 2017 roku, jest Bank Zachodni WBK. Informacje o ofercie Banku, opłatach i prowizjach oraz regulamin promocji dostępne są w placówkach Banku, na stronie www.bzwbk.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999. Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 22.11.2016 r.

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ

Dodaj komentarz