O blokadzie na rachunku

Jednym z najczęściej komentowanych wpisów na blogu BZ WBK był tekst Moniki Sowińskiej „Blokada na rachunku czyli szlaban”. Temat egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego wzbudził Wasze zainteresowanie i wywołał wiele pytań. Postanowiliśmy więc przybliżyć go Wam i opisać bardziej szczegółowo.
Sytuacja kiedy środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym zostaną zajęte na poczet realizacji zajęcia egzekucyjnego może być bardzo zaskakująca i czasami nie da się przewidzieć. Takie sytuacje nie należą do najprzyjemniejszych, ale warto wiedzieć co dokładnie się z nimi wiąże, czego można się spodziewać i jakie są ich pozytywne aspekty. Dziś pierwsza część, czyli:

Formalności – jak to wygląda od strony banku

Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego rozpoczyna się w momencie, kiedy do banku wpłynie zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat. Zawiadomienie musi być przesłane przez odpowiedni organ egzekucyjny: sądowy, którym jest komornik sądowy lub administracyjny: np. naczelnik Urzędu Skarbowego, dyrektor oddziału ZUS. Pracownicy banku, na podstawie danych zawartych w zawiadomieniu, dokonują identyfikacji klientów i blokują ich rachunki do kwoty podanej w zawiadomieniu. Bank w momencie otrzymania zawiadomienia musi bezzwłocznie przekazać zajęte środki na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny lub musi poinformować o przeszkodzie w przekazaniu tych kwot. Od tego momentu środki na wskazanych rachunkach (do wysokości wskazanej w zawiadomieniu) są zablokowane i nie można ich wypłacać.

Przywileje tak. Ale dla kogo?

Uwaga, są wyjątki, w których właściciel rachunku może dysponować pieniędzmi na rachunku nawet w momencie jego zajęcia. Od czego to zależy? Od tego, czy zajęcie dotyczy rachunków bankowych osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czy rachunków podmiotów gospodarczych.
To właśnie rachunki osób fizycznych (na podstawie Artykułu 54 ustawy Prawo bankowe) mają tzw. „przywilej kwoty wolnej od zajęcia”. Dzięki niemu środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby (niezależnie od liczby zawartych z bankiem umów) są wolne od zajęcia do wysokości tzw. kwoty wolnej. Jej wysokość to trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Kwota wolna jest przywilejem jednorazowym i przysługuje w tej samej wysokości bez względu na liczbę współposiadaczy zajętego rachunku. Trzeba pamiętać, że przywilej kwoty wolnej nie dotyczy rachunków prowadzonych na rzecz działalności gospodarczej.

Jeszcze jedna ważna rzecz formalna – skąd posiadacz rachunku dowie się o jego zajęciu? Obowiązek informowania go o zastosowaniu tej formy dochodzenia należności spoczywa na organie egzekucyjnym. Informacje na temat blokady swoich rachunków prowadzonych w Banku Zachodnim WBK klient może uzyskać w każdym oddziale naszego banku .
Szczegółowo wszystkie kwestie prawne związane z zajęciem środków na rachunkach na poczet egzekucji reguluje Kodeks postępowania cywilnego (Art889 i inne) i ustawa Postępowanie egzekucyjne w administracji (Art. 80 i inne. ).

Wkrótce II część – o tym jak to wygląda od strony klienta, czyli m.in. co się zmienia w korzystaniu z rachunku od momentu jego zablokowania. Jeśli macie Państwo pytania chętnie na nie odpowiem.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

O blokadzie na rachunku

426

O blokadzie na rachunku – co warto wiedzieć

99

Blokada na rachunku czyli szlaban

317

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ

 • Mam pytanie: co dokładnie oznacza że „Kwota wolna jest przywilejem jednorazowym”? Jednorazowym względem czego? Względem jednego zajęcia, czy jednorazowym w ogóle w całym życiu klienta?

  Przyjmijmy dla uproszczenia że kwota wolna od zajęcia wynosi 10000 PLN.

  Załóżmy że pewnego dnia na rachunki klienta dochodzi do zajęcia z tytułu X. Po zajęciu klient wypłaca z konta 6000 PLN na podstawie przepisów o kwocie wolnej od zajęcia. Po jakimś czasie klient spłaca zadłużenie u komornika i zajęcie zostaje zdjęte. Mija sobie czas, klient ma wpływy, wypływy, normalnie. Jakiś czas później znów dochodzi do zajęcia rachunków tego klienta, z zupełnie innego tytułu Y. Jaką maksymalnie kwotę będzie mógł teraz wypłacić nasz klient? 10000 PLN czy tylko 4000 PLN?

 • Barbara Jarmuż - 04.03.2011 o 11:11 Odpowiedz

  To, że kwota jest przywilejem „jednorazowym” oznacza, że w ramach konkretnego zajęcia, niezależnie od ilości posiadanych rachunków, bank, a także posiadacz rachunku może powołać się tylko raz na zapis art. 54 Prawa bankowego.

  Zatem, jeżeli postępowanie egzekucyjne nie zostało zakończone, a posiadacz rachunku pobrał już z rachunku kwotę zwolnioną od zajęcia, a następnie wpłacił lub na rachunek wpłynęła określona suma, to jest ona objęta w całości skutkami zajęcia i powinna być bezzwłocznie przekazana na pokrycie należności wierzyciela (nie może on ponownie skorzystać ze zwolnienia).

  W przypadku, kiedy po zakończeniu egzekucji z rachunku bankowego, ponownie dochodzi do zajęcia egzekucyjnego na rachunku bankowym klienta – a inne przepisy prawa nie wyłączają przywileju kwoty wolnej od zajęcia – wówczas przywilej przysługuje ponownie.

 • Mam pytanie czy jest sposób na zamknięcie rachunku bankowego obciążonego egzekucją?
  Jest to konto z którego klint nie korzysta rok czasu, nie ma na nim wpływów ?

 • Barbara Jarmuż - 21.03.2011 o 16:17 Odpowiedz

  @ela
  Klient może złożyć dyspozycję zamknięcia rachunku wypowiadając umowę. Jeśli na koncie nie ma żadnych środków pieniężnych – zostanie ono bez problemu zamknięte, a bank jedynie poinformuje o tym fakcie stosowne organy egzekucyjne.

  Bank może wypowiedzieć umowę rachunku objętego zajęciem egzekucyjnym na podstawie art. 60 Prawa Bankowego w sytuacji, gdy w ciągu dwóch lat na rachunku nie dokonano żadnych obrotów poza dopisywaniem odsetek.

 • Mam pytanie.

  Czy Bank może zastosować blokadę konta bankowego firmowego – Spółka cywilna, jeżeli tytuł wykonawczy komornika opiewa tylko na nazwisko jednego ze wspólników (zadłużenie powstało z tytułu jego działalności, a nie działalności spółki cywilnej)- wierzycielem nie jest Spółka tylko pan „Kowalski” ?
  czy można prosić o podanie podstawy prawnej ?

Dodaj komentarz