O blokadzie na rachunkuBarbara Jarmuż 3.03.2011

Jednym z najczęściej komentowanych wpisów na blogu BZ WBK był tekst Moniki Sowińskiej „Blokada na rachunku czyli szlaban”. Temat egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego wzbudził Wasze zainteresowanie i wywołał wiele pytań. Postanowiliśmy więc przybliżyć go Wam i opisać bardziej szczegółowo.
Sytuacja kiedy środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym zostaną zajęte na poczet realizacji zajęcia egzekucyjnego może być bardzo zaskakująca i czasami nie da się przewidzieć. Takie sytuacje nie należą do najprzyjemniejszych, ale warto wiedzieć co dokładnie się z nimi wiąże, czego można się spodziewać i jakie są ich pozytywne aspekty. Dziś pierwsza część, czyli:

Formalności – jak to wygląda od strony banku

Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego rozpoczyna się w momencie, kiedy do banku wpłynie zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat. Zawiadomienie musi być przesłane przez odpowiedni organ egzekucyjny: sądowy, którym jest komornik sądowy lub administracyjny: np. naczelnik Urzędu Skarbowego, dyrektor oddziału ZUS. Pracownicy banku, na podstawie danych zawartych w zawiadomieniu, dokonują identyfikacji klientów i blokują ich rachunki do kwoty podanej w zawiadomieniu. Bank w momencie otrzymania zawiadomienia musi bezzwłocznie przekazać zajęte środki na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny lub musi poinformować o przeszkodzie w przekazaniu tych kwot. Od tego momentu środki na wskazanych rachunkach (do wysokości wskazanej w zawiadomieniu) są zablokowane i nie można ich wypłacać.

Przywileje tak. Ale dla kogo?

Uwaga, są wyjątki, w których właściciel rachunku może dysponować pieniędzmi na rachunku nawet w momencie jego zajęcia. Od czego to zależy? Od tego, czy zajęcie dotyczy rachunków bankowych osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czy rachunków podmiotów gospodarczych.
To właśnie rachunki osób fizycznych (na podstawie Artykułu 54 ustawy Prawo bankowe) mają tzw. „przywilej kwoty wolnej od zajęcia”. Dzięki niemu środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby (niezależnie od liczby zawartych z bankiem umów) są wolne od zajęcia do wysokości tzw. kwoty wolnej. Jej wysokość to trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Kwota wolna jest przywilejem jednorazowym i przysługuje w tej samej wysokości bez względu na liczbę współposiadaczy zajętego rachunku. Trzeba pamiętać, że przywilej kwoty wolnej nie dotyczy rachunków prowadzonych na rzecz działalności gospodarczej.

Jeszcze jedna ważna rzecz formalna – skąd posiadacz rachunku dowie się o jego zajęciu? Obowiązek informowania go o zastosowaniu tej formy dochodzenia należności spoczywa na organie egzekucyjnym. Informacje na temat blokady swoich rachunków prowadzonych w Banku Zachodnim WBK klient może uzyskać w każdym oddziale naszego banku .
Szczegółowo wszystkie kwestie prawne związane z zajęciem środków na rachunkach na poczet egzekucji reguluje Kodeks postępowania cywilnego (Art889 i inne) i ustawa Postępowanie egzekucyjne w administracji (Art. 80 i inne. ).

Wkrótce II część – o tym jak to wygląda od strony klienta, czyli m.in. co się zmienia w korzystaniu z rachunku od momentu jego zablokowania. Jeśli macie Państwo pytania chętnie na nie odpowiem.

Produkty i usługi
Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim:
 • Facebook
 • Blip
 • Flaker
 • Pinger
 • Wykop
 • Twitter
 • Śledzik


Zobacz także420 odpowiedzi do “O blokadzie na rachunku”

 1. A

  Mam pytanie: co dokładnie oznacza że „Kwota wolna jest przywilejem jednorazowym”? Jednorazowym względem czego? Względem jednego zajęcia, czy jednorazowym w ogóle w całym życiu klienta?

  Przyjmijmy dla uproszczenia że kwota wolna od zajęcia wynosi 10000 PLN.

  Załóżmy że pewnego dnia na rachunki klienta dochodzi do zajęcia z tytułu X. Po zajęciu klient wypłaca z konta 6000 PLN na podstawie przepisów o kwocie wolnej od zajęcia. Po jakimś czasie klient spłaca zadłużenie u komornika i zajęcie zostaje zdjęte. Mija sobie czas, klient ma wpływy, wypływy, normalnie. Jakiś czas później znów dochodzi do zajęcia rachunków tego klienta, z zupełnie innego tytułu Y. Jaką maksymalnie kwotę będzie mógł teraz wypłacić nasz klient? 10000 PLN czy tylko 4000 PLN?

 2. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  To, że kwota jest przywilejem „jednorazowym” oznacza, że w ramach konkretnego zajęcia, niezależnie od ilości posiadanych rachunków, bank, a także posiadacz rachunku może powołać się tylko raz na zapis art. 54 Prawa bankowego.

  Zatem, jeżeli postępowanie egzekucyjne nie zostało zakończone, a posiadacz rachunku pobrał już z rachunku kwotę zwolnioną od zajęcia, a następnie wpłacił lub na rachunek wpłynęła określona suma, to jest ona objęta w całości skutkami zajęcia i powinna być bezzwłocznie przekazana na pokrycie należności wierzyciela (nie może on ponownie skorzystać ze zwolnienia).

  W przypadku, kiedy po zakończeniu egzekucji z rachunku bankowego, ponownie dochodzi do zajęcia egzekucyjnego na rachunku bankowym klienta – a inne przepisy prawa nie wyłączają przywileju kwoty wolnej od zajęcia – wówczas przywilej przysługuje ponownie.

 3. ela

  Mam pytanie czy jest sposób na zamknięcie rachunku bankowego obciążonego egzekucją?
  Jest to konto z którego klint nie korzysta rok czasu, nie ma na nim wpływów ?

 4. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @ela
  Klient może złożyć dyspozycję zamknięcia rachunku wypowiadając umowę. Jeśli na koncie nie ma żadnych środków pieniężnych – zostanie ono bez problemu zamknięte, a bank jedynie poinformuje o tym fakcie stosowne organy egzekucyjne.

  Bank może wypowiedzieć umowę rachunku objętego zajęciem egzekucyjnym na podstawie art. 60 Prawa Bankowego w sytuacji, gdy w ciągu dwóch lat na rachunku nie dokonano żadnych obrotów poza dopisywaniem odsetek.

 5. Waldek

  Mam pytanie.

  Czy Bank może zastosować blokadę konta bankowego firmowego – Spółka cywilna, jeżeli tytuł wykonawczy komornika opiewa tylko na nazwisko jednego ze wspólników (zadłużenie powstało z tytułu jego działalności, a nie działalności spółki cywilnej)- wierzycielem nie jest Spółka tylko pan „Kowalski” ?
  czy można prosić o podanie podstawy prawnej ?

 6. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Waldku,
  Bank działa w oparciu o Ustawę Kodeks Postępowania Cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. KPC, a w szczególności zapis art. 891 1) §1 mówi o tym iż, „Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym, domniemywa się, że udziały są równe.”

 7. Magdalena

  Witam, Pani Barbaro. Proszę o udzielenie odpowiedzi czy zdaniem Pani zwolnienie od zajęcia dotyczy tylko kwoty widniejącej już na rachunku w chwili jego zajęcia, bez względu na to czy jej wysokość wyczerpuje ustawową trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia czy jest ona niższa, czy zwolnienie obejmuje również kwoty, które wpłyną na przedmiotowe konto po dacie zajęcia rachunku, aż do wyczerpania limitu? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 8. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Magdaleno,
  Przywilej kwoty wolnej od zajęcia dotyczy określonej w prawie kwoty niezależnie od tego, czy środki znajdujące się w momencie zajęcia rachunku są od niej wyższe czy nie.
  W praktyce wygląda to tak, że jeśli w chwili dokonania zajęcia rachunku bankowego środki pieniężne znajdujące się na koncie (kontach) zobowiązanego, przekraczają wysokość przysługującej kwoty wolnej, Bank przekaże w ramach egzekucji środki ponad kwotę wolną oraz przyszłe wpływy, do pełnego zaspokojenia zobowiązania. Kwota wolna w pełnej wysokości pozostaje do dyspozycji klienta.
  W przypadku zajęcia rachunku bankowego, na którym suma zgromadzonych pieniędzy nie przekracza ustalonej kwoty wolnej, Bank monitoruje obroty na rachunku, ale do realizacji zajęcia przystąpi dopiero w chwili wpływu środków, które spowodują przekroczenie kwoty wolnej. Wtedy w ramach zajęcia przekaże organowi egzekucyjnemu środki ponad kwotę wolną. Pieniądze do wysokości równej kwocie wolnej pozostają do dyspozycji klienta.
  Odnośnie samej kwoty wolnej chciałabym przypomnieć, że zgodnie z artykułem 54 ustawy Prawo bankowe jest ona równa trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Kwota wolna jest przywilejem jednorazowym, w ramach tej samej egzekucji nie nastąpi jego „odnowienie”.

 9. Andrzej

  Witam, dla zrozumienia czy kwota wolna (3 krotna) to jest tzw limit na rachunku ? i po przekroczeniu wplywow powyzej 3kr. sredniej zabierana jest kwota OK, tylko jesli realizujemy biezace oplaty to ten limit sie wyczerpuje tzn czy ten limit zmniejsza się ?tzn jest wplyw na konto ale sa wydatki i czy ta sa srodki wolne na koncie dalej do 3 srednich, czy liczy sie wplyw kolejnych srodkow na konto jako juz nadwyzka ponad wolne srodki mimo ze na koncie nie przekraczamy kwoty tych 3 srednich (jest mniej, moze 1000zł)?

 10. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Andrzeju, w przypadku kwoty wolnej chodzi o środki znajdujące się na rachunku oraz wpływy – bez znaczenia są tutaj wydatki. Jeśli w momencie zajęcia na rachunku znajdują się środki większe niż kwota wolna, egzekucji podlegają środki powyżej kwoty wolnej. Jeśli na koncie jest mniej pieniędzy niż wynosi kwota wolna Bank przystąpi do egzekucji w momencie, kiedy zostanie ona przekroczona. Przywilej jest jednorazowy, nie odnawia się w ramach tej samej egzekucji.

 11. Zygmunt

  Witam. Dotyczy kwoty wolnej od zajęcia. Jak wygląda sprawa zajęcia kwoty powyżej tej sumy? Na moje konto w banku wpływa jedynie renta inwalidzka ale już po zajęciu komorniczym w wys. 730,- zł miesięcznie. W styczniu br ten sam Komornik złożył w banku wniosek o zajęcie mojego konta. Czy w zw. z tym, że kwota wolna od zajęcia jest przywilejem jednorazowym nieodnawialnym oznacza to, że od lutego przyszłego roku cała moja renta będzie zajęta przez komornika ponieważ bank całą resztę będzie do niego przekazywał(100procent)?

 12. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Zygmuncie, Wwprzypadku wykorzystania kwoty wolnej, Bank przystąpi do realizacji zajęcia, a więc przekaże organowi egzekucyjnemu (komornikowi) pozostające na koncie środki oraz te, które będą na nie wpływa, aż do pełnego zaspokojenia roszczenia.

  W sprawie zwolnienia spod egzekucji wpływów na rachunek bankowy z tytułu renty, powinien zgłosić się do komornika, który dokonał zajęcia rachunku bankowego i świadczenia rentowego jednocześnie. Jeżeli otrzyma Pan zgodę komornika na zwolnienie wpływów ze świadczenia, powinien Pan tę zgodę niezwłocznie dostarczyć do oddziału Banku (jej adresatem musi być Bank). Po jej wpływie będzie Pan mógł korzystać ze środków.

 13. marysia

  Mam pytanie.
  Co mam zrobić, jeśli jestem matką samotnie wychowującą dwie córki(4 i 8 lat). Po ojcu dzieci zostały mi tylko długi. Na moje konto wpływają środki z Funduszu alimentacyjnego oraz Zasiłek rodzinny. Wynagrodzenie za pracę odbieram w gotówce-ok.1000zł miesięcznie-reszta przelewana jest na konto komornika. Oprócz tego dobrowolnie spłacam jeden z długów 285zł miesięcznie. Bank, na polecenie innego komornika zablokował moje konto 31/10. Jestem odsyłana od komornika do banku i na odwrót. Czuję ogromną bezradność wobec zaistniałej sytuacji. Znalazłam się wraz z moimi córkami w bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Co jeszcze mogę zrobić, aby moje konto z tymi środkami zostało odblokowane???

 14. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @marysia: do zajętego rachunku przysługuje Pani kwota wolna od zajęć egzekucyjnych – przywilej wynikający z art. 54 Prawa bankowego. W dowolnym oddziale naszego banku dowie się Pani o jej wysokości i możliwości wykorzystania. Komornika, który zajął Pani rachunek bankowy powinna Pani poinformować o egzekucji prowadzonej z Pani wynagrodzenia oraz uzyskać pisemną zgodę tego Komornika na wypłatę z zajętego rachunku środków wpływających z funduszu alimentacyjnego, zasiłku.

 15. lllllukkkii

  Mam takie pytanie ,komornik zajął mi 600 zl z konta „wbk” ktore otrzymalem na konto z racij pensijj,czy to je z godne z prawem ??czy mozna to jakos odwrócić??prosze o odpowiedż z góry dziekóje

 16. andree

  witam

  mam komornika na koncie osobistym i koncie firmowym
  na koncie osobistym mam 4000zł które chcialbym wyplacic niestety w banku powiedziano mi ze nie mam zadnej kwoty wolnej od zajęc żadna z Pań mimo tego ze się same temu diziwly nie była w stanie mi odpowiedzieć dlaczego tak jest. Komornik poinformowal mnie iz moge wyplacic srodcki do ok 10 000zl poniewaz taka kwota jest wolna od zajecia. Prosze o informacje z kim mogę się skontaktować w celu wyjasnienia braku mozliwosci wyplaty srodkow. Dodam iż w moim oddziale jak takze innym oddziale banku nie potrafiono mi pomóc.

 17. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @lllllukkkii: jeżeli organ egzekucyjny, np. Komornik Sądowy, skieruje do Banku zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym rachunku bankowego, Bank ma obowiązek zablokowania rachunków osoby wskazanej jako dłużnik. Szczegóły dotyczące podstawy zablokowania rachunku otrzyma Pan w każdym naszym oddziale. Tam również uzyska Pan informację o tym, czy przysługuje Panu przywilej tzw. kwoty wolnej od zajęcia oraz jaka jest wysokość środków pieniężnych, z których ewentualnie będzie Pan mógł korzystać.

 18. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @andree: pracownik każdego oddziału Banku powinien wyjaśnić podstawę zajęcia rachunku bankowego. W przypadku wątpliwości powinien skontaktować się z odpowiednią osobą/działem w centrali Banku (które obsługują realizację zajęć z rachunku bankowego) i przekazać Panu wyjaśnienie.

 19. Krzysztof

  Mam pytanie. Czy jezeli na moje konto osobiste wplywa tylko i wylacznie renta inwalidzka w wysokosci 630zl netto a mam zaleglosc w splacaniu karty kredytowej to czy bank moze zajac mi ta rente na poczet splaty zadluzenia nie zostawiajac mi ani zlotowki na zycie a co dopiero na leczenie. Prosze o szybka odpowiedz.

 20. dara

  Witam!na moje konto osobiste wpłynęło zajęcie przez Komornika Sądowego na koncie jest ok.200.00, w tej chwili jestem osoba bezrobotną więc nie wpływają na nie żadne środki(na koncie jest również zaciągnięty kredyt)proszę o przedstawienie mojej sytuacji wiem że przysługuje kwota wolna od zajęcia ale rozumiem że najpierw muszę ją uzbierać a do czasu kiedy jej nie przekroczę bank będzie mógł ściągać raty za kredyt(w przypadku uiszczenia przeze mnie wpłat) oraz gotówka będzie możliwa do wypłacenia a wierzyciel otrzyma informacje o bezskutecznej egzekucji czy wszelkie wpływy zostaną zablokowane do czasu przewyższenia limitu?

 21. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @dara: o tym, czy kwota wolna przysługuje do zajętego rachunku oraz o jej wysokości, należy dowiedzieć się w placówce Banku. Zobowiązany może korzystać ze środków pieniężnych znajdujących się na rachunku w chwili zajęcia jak i tych, które wpłyną na rachunek po założeniu blokady, do czasu wykorzystania przysługującej kwoty wolnej. Szczegóły, dotyczące spłat raty kredytu należy również wyjaśnić z pracownikami Oddziału – na zablokowanym rachunku zlecenia stałe nie są realizowane do czasu zakończenia egzekucji.

 22. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  Panie Krzysztofie, Bank zgodnie z art. 498 kodeksu cywilnego może dokonać potrącenia ze środków dostępnych na rachunku, do wysokości pełnej kwoty zadłużenia.

 23. patricio82

  Witam.
  Mama pytanie.
  W wyniku błędu banku z mojego rachunku odciągnięto kwotę wynikającą z zajęcia dokonanego przez US w moim banku ale w stosunku do innej osoby. US nie chce oddać tych pieniędzy gdyż rozliczył już przelew na poczet zaległości podatkowych zobowiązanego.
  Kto powinien te pieniądze oddać? Bank czy Urząd Skarbowy. Dodam, że US uważa, że nie ponosi odpowiedzialności gdyż na przelewie bank wskazał numer czynności egzekucyjnej i nr zajęcia odpowiadający wysłanemu do banku. Jedynie nazwa właściciela rachunku była inna – ale nie było to imię i nazwisko a nazwa firmy.
  Patryk

 24. Artur

  Witam,
  Mam 4 blokady na koncie w banku od 3 rożnych komorników którzy również otrzymują przelewy z mojego wynagrodzenia które wysyła im księgowa z zakładu pracy. Mnie zostaje najniższa krajowa na konto. Z tego co sobie obliczyłem wyciągnąłem już z konta przy okienku ok 10tys Co dalej teraz? ile jeszcze mogę wyciągnąć ? i Czy po przekroczeniu kwoty wolnej zostanę bez wynagrodzenia? Pilnie proszę o odpowiedz.

 25. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Patryku, trudno mi się wypowiedzieć nie znając szczegółów Pańskiego zgłoszenia. Proszę złożyć reklamację w swoim oddziale lub u Rzecznika klienta: http://indywidualni.bzwbk.pl/kontakt/rzecznik-klienta/rzecznik-klienta.html.

 26. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Artur: o wysokości przysługującej Panu kwoty wolnej może się Pan dowiedzieć w oddziale Banku. Jeżeli kwota wolna została wykorzystana, odpowiedni organ egzekucyjny poinformuje o tym Bank i nastąpi realizacja zajęć egzekucyjnych z Pana rachunku bankowego. To oznacza przekazywanie pieniędzy z Pana konta w całości na poczet spłaty zadłużenia.

  Może Pan wystąpić do wszystkich komorników, którzy dokonali zajęcia rachunku bankowego, o zgodę na zwolnienie pieniędzy wpływających na Pana rachunek. Jeśli ją Pan uzyska proszę niezwłocznie przedłożyć ją w oddziale Banku.

 27. anna

  Mam pytanie:Mieszkam za granica ,mam konto w banku zalozone na moje nazwisko, ale do wybieramia pieniedzy jest oprocz mnie upowazniona moja corka ,czy jest mozliwosc cofniecia jej upowaznienia, a jezeli tak ,to w jaki sposob mam to zrobic?

 28. Artur

  A co gdy któryś z nich się nie zgodzi? Zostanę bez środków do życia? Czy może jest jakiś inny sposób żeby otrzymać wynagrodzenie?

 29. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Arturze, w tej kwestii powinni wypowiedzieć się komornicy. Bank nie może zajmować stanowiska w sprawie zwolnienia środków – to rzecz pozostająca całkowicie po stronie organu egzekucyjnego.

 30. anna

  zadalam pytanie:”Mam pytanie:Mieszkam za granica ,mam konto w banku zalozone na moje nazwisko, ale do wybieramia pieniedzy jest oprocz mnie upowazniona moja corka ,czy jest mozliwosc cofniecia jej upowaznienia, a jezeli tak ,to w jaki sposob mam to zrobic?” czy moge liczyc na odpowiedz?czy tez musze w tej sprawie skontaktowac sie z kims innym,jezeli tak to skim?

 31. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  Pani Anno, prosimy o kontakt z infolinią +48 61 81 19999 – uzyska Pani potrzebne informacje.

 32. Krzysztof

  to kichac na taki bank. w reklamach jest zeby sie skontaktowac bo tam tez pracuja ludzie i zycie znaja. a ja musze dalej sie zadluzac bo mimo kontaktu i pruby dogadania sie bank zajal mi pieniadze. nie mam ani na zycie ani na leki tak wyglada demokracja? zmieniam bank i fige dotaniecie

 33. Ryszard

  Komornik zajął mi konto bankowe w Banku Inteligo. To konto bankowe służy mi jedynie do odbierania renty, którą przesyła mi ZUS. Renta ta jest już wcześniej zajęta przez innego komornika co potrąca mi ZUS, wpłacając na moje zajęte konto bankowe resztę po ww. potrąceniu. Na razie bank mi odblokowuje tzw. kwotę wolną i mam kilka godzin na zadysponowanie pieniędzmi. Co będzie gdy wyczerpię bankowy limit kwoty wolnej ?
  Co mam zrobić by nadal odbierać rentę z ZUS za pośrednictwem banku ? Czy komornik w takim wypadku powinien zdjąć blokadę mojego rachunku bankowego skoro służy mi on jedynie do otrzymywania renty z ZUS, którą już ZUS mi potrąca dla innego komornika ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 34. Ryszard

  Komornik zajął mi konto bankowe. To konto bankowe służy mi jedynie do odbierania renty, którą przesyła mi ZUS. Renta ta jest już wcześniej zajęta przez innego komornika co potrąca mi ZUS, wpłacając na moje zajęte konto bankowe resztę po ww. potrąceniu. Na razie bank mi odblokowuje tzw. kwotę wolną i mam kilka godzin na zadysponowanie pieniędzmi. Co będzie gdy wyczerpię bankowy limit kwoty wolnej ?
  Co mam zrobić by nadal odbierać rentę z ZUS za pośrednictwem banku ? Czy komornik w takim wypadku powinien zdjąć blokadę mojego rachunku bankowego skoro służy mi on jedynie do otrzymywania renty z ZUS, którą już ZUS mi potrąca dla innego komornika ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 35. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Ryszardzie, po wykorzystaniu kwoty wolnej, Bank – zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie egzekucyjne z rachunku bankowego – przystąpi do realizacji zajęcia egzekucyjnego.
  Z prośbą o zwolnienie spod egzekucji środków wpływających na Pana konto z tytułu świadczenia z ZUS, powinien Pan zwrócić się do komornika. Jeśli taką zgodę Pan otrzyma proszę niezwłocznie przedłożyć ją w banku.

 36. Sławek

  Witam. Czy mogę dostać jakiś numer telefonu do działu zajęć egzekucyjnych we Wrocławiu? Chciałem się dowiedzieć zcy mogę wysłać im dokumenty faksem żeby było szybciej.

 37. Joanna

  Witam, mam pytanie odnośnie blokady na rachunku bankowym w Państwa banku. Rachunek jest wspólny – mojego teścia i jego żony. Teść ma zajęcie z izby celnej na tym rachunku. Prosze uprzejmie o informację, jak bank realizuje takie zajęcie (czy wyłącznie część – np. emeryturę teścia czy całość bez względu na to, że jest to racunke wspólny). I drugie pytanie – gdzie złożyć pismo odnośnie kwoty wolnej od zajęcia i w jakim trybie jest ono realizowane?
  Dziekuję z góry za pomoc.

 38. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Sławku, dokumenty dotyczące realizacji zajęć egzekucyjnych prosimy składać w oddziałach Banku. Zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami zostaną niezwłocznie przekazane do zespołu obsługującego proces realizacji zajęć egzekucyjnych.

 39. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Joanno, zajęcia egzekucyjne z rachunków wspólnych osób fizycznych (tzw. ROR) wystawione przez administracyjny organ egzekucyjny są prowadzone zgodnie z art. 81 ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji i dotyczą całości środków na rachunku.

  Do dyspozycji posiadaczy rachunku pozostaje kwota wolna, po wykorzystaniu której Bank przystąpi do realizacji zajęcia ze środków wpływających na rachunek.

  Jeśli chcielibyście Państwo zrezygnować z przywileju kwoty wolnej prosimy o udanie się do najbliższego oddziału Banku i wypełnienie tam odpowiedniego dokumentu.

 40. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @anna: odwołanie pełnomocnictwa musi Pani złożyć osobiście lub drogą korespondencyjną, ale wtedy musi ono być sporządzone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi
  przez notariusza, polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną lub inny organ wyznaczony przez dane państwo – sygnatariusza Konwencji Haskiej – do wydawania poświadczeń dokumentów urzędowych.

 41. Ewa

  Witam. Mam pytanie odnośnie blokady na rachunku. Od kiedy liczy się blokada, czy od momentu wpływu od komornika zawiadomienia o zajęciu rachunku czy od momentu założenia blokady przez bank. Na rachunek b ankowy wpływa moja emerytura, która jest już zajęta przez komornika oraz świadczenie pielęgnacyjne. Uzyskałam od komornika pismo zwalniające ww. wpływy z egzekucji, które niezwłocznie przedłożyłam w banku. Na rachunku widnieje zgoda na wypłatę tych pieniędzy, ale ja ich nie mogę wypłacić w bankomacie. Następna sprawa to zamknięcie takiego rachunku, na którym jest założona blokada. W oddziale banku powiedziano mi, że dopóki komornik nie zdejmie zajęcia z rachunku bankowego to nie może on być zamknięty. Chodzi tu o PKO BP. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 42. Agnieszka

  witam,

  proszę o informację i pomoc, ponieważ w lutym tego roku, księgowość poinformowała mnie, że połow mojej pensji musi przelewać do komornika, spłacając tym samym zaległosć – ok. W tym samym czasie, druga połowę pensji otrzymałam na konto,na jedne dzień kwotę miałam zablokowaną, dwa dni później kwotę tę wypłaciłam a w między czasie otrzymałam niemały zwrot ze skarbowego, który to już został zablokowany. Co mam w tej syt.zrobić? wydawało mi się, że skoro firma poinformowała komornika, że miesięcznie połowę pensji będzie spłacała to pozostała kwota, którą będę miała na koncie będę mogła rozdysponować. Sama wychowuję dziecko i trochę dziwne dla mnie jest blokowanie pieniędzy, bo komornik i tak dostaje swoją część. I kolejna sprawa dlaczego zadłużenie na koncie nie zmniejsza się o wpłacaną kwotę?
  dziękuję za informację

 43. Adrian

  Witam
  Mam pytanie odnosnie pewnego przypadku .
  Powiedzmy ze pan Kowalski nie dostaje pensji na konto tylko do reki wpłaca do Banku kwote 400 bo ma w tym banku rate po czym dowiaduje sie ze konto zostalo zabezpieczone przez komornika a srodki pzelane na jego konto bez wiedzy właściciele .Gdzie w tym wszystkim sa te srodki wolne skoro pan Kowalski wpłaca na konto tylko kwote na raate kredytu ?

 44. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Ewo, zgodnie z art. 889 kpc, w celu dokonania egzekucji z rachunku bankowego komornik sądowy przesyła do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika. Bank – zgodnie z dyspozycją komornika – w chwili otrzymania tego dokumentu, dokonuje blokady rachunków dłużnika.

  Sposób, w jaki dłużnik może korzystać ze znajdujących się na jego rachunku bankowym pieniędzy nie podlegających egzekucji, np. na podstawie zwolnienia wydanego przez komornika, jest uregulowany wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w danym banku.

  Kwestia możliwości wypowiedzenia umowy rachunku bankowego przez jego posiadacza powinna być przedstawiona w regulaminie prowadzenia rachunku bankowego, który jest integralną częścią umowy zawartej między posiadaczem rachunku a bankiem.

  Najlepiej zatem będzie jeśli skontaktuje się Pani z bankiem PKO BP – tam uzyska Pani potrzebne informacje.

 45. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Adrian: w Pana opisie nie ma wystarczających informacji (m.in. jaki rachunek jest zajęty, z jakiego tytułu), żebym mogła się do niego jednoznacznie odnieść. Jeśli sytuacja jest realna polecam kontakt z placówką banku, którego to dotyczy – tam można uzyskać informację, na jakiej podstawie odbyła się blokada rachunku bankowego, czy przysługuje prawo dysponowania środkami pieniężnymi na zajętym rachunku i w jakim przypadku.

 46. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Agnieszko, z Pani opisu wynika, że komornik – oprócz zajęcia części pensji – objął zajęciem egzekucyjnym także Pani rachunek bankowy. Jeśli zależy Pani na zwolnieniu spod egzekucji pieniędzy wpływających na Pani rachunek z tytułu wynagrodzenia, powinna Pani zwrócić się do komornika sądowego, który skierował zajęcie egzekucyjne. Jeśli otrzyma Pani od niego decyzję/zgodę proszę ją niezwłocznie złożyć w palcówce BZ WBK.

  Zwracam Pani uwagę, że w sytuacji kiedy na koncie jest blokada, wypłat środków z rachunku można dokonywać jedynie w placówce Banku. Szczegóły dotyczące wysokości przysługującej Pani kwoty wolnej od zajęcia, oraz możliwości wypłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego, otrzyma Pani w każdym Oddziale BZ WBK.

  Poniżej wyjaśnienie dot. zajęcia egzekucyjnego rachunku bankowego:

  zajęcie jest realizowane zgodnie z artykuł 890 kpc, od chwili wpływu zajęcia egzekucyjnego do Banku dokonywana jest blokada rachunku dłużnika wskazanego w zawiadomieniu, do wysokości jego zobowiązania. Blokada obejmuje środki pieniężne, znajdujące się już na rachunku jak i te które wpłyną na rachunek po dokonaniu zajęcia.

  Jednocześnie artykuł 54 ustawy Prawo bankowe, tzw. „przywilej kwoty wolnej od zajęcia”, gwarantuje, że pieniądze znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

  Jeżeli w chwili dokonania zajęcia rachunku bankowego środki pieniężne znajdujące się na rachunku rachunkach) zobowiązanego, przekroczyły wysokość przysługującej kwoty wolnej, Bank przystąpi do realizacji zajęcia egzekucyjnego, przekazując do organu egzekucyjnego kwoty, znajdujące się na rachunku ponad kwotę wolna oraz przyszłe wpływy, do pełnego zaspokojenia zobowiązania. Środki pieniężne, pozostające na rachunku, w ramach kwoty wolnej, są do dyspozycji klienta.

 47. Radis72

  Mam pytanie.Dlaczego zostało całkowicie zablokowane moje osobiste konto bankowe jesli kwota nie przewyzsza nawet najnizszego wynagrodzenia.Aktualnie pobieram zasilek dla bezrobotnych w wysokosci 660 zl.Jak odblokowac pieniadze z rachunku osobistego?

 48. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Radis72: w niektórych przypadkach przywilej kwoty wolnej nie ma zastosowania. Najlepiej jeśli zgłosi się Pan do swojego oddziału – tam uzyska Pan wszystkie informacje.

 49. Mirka

  Witam
  Czy ktoś mógłby mi pomóc? Moja sytuacja wygląda tak: miałam zadłuzenie w spódzielni mieszkaniowej ze względu na trudną sytuację materialną.Spółdzielnia oddała sprawę do komornika i komornik zablokował moje konto bankowe.Dogadałam się ze spódzielnią i zawaliśmy ugodę, po czym spółdzielnia wystosowała odpowiednie pismo do komornika. Komornik wysłał coś tam banku, ale ja nadal nie mogę korzystac z konta-nie mam nawet na pensję dla pracownika, ponieważ prowadze działalność gospodarczą. W tej chwili nie mam z czego żyć i najprawdopodobniej zamknę interes bo jestem bez środków pieniężnych. Co mam zrobić? Prosze o pomoc

 50. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Mirko, wszelkie decyzje o zwolnieniu środków spod egzekucji podejmuje organ egzekucyjny – w tym przypadku komornik – i to z nim musi Pani uzgodnić te kwestie. Jeśli otrzyma Pani pisemną zgodę na wypłatę środków proszę ją niezwłocznie dostarczyć do banku. Polecam też kontakt z odziałem, który na pewno udzieli wszelkich informacji odnośnie tego w jakim zakresie może Pani korzystać z pieniędzy na koncie. Więcej informacji o zwolnieniu z egzekucji pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników znajdzie Pani tutaj: http://blog.bzwbk.pl/2011/05/karta-kredytowa-dla-studentow#comment-21084

 51. Aśka

  Witam, mam pytanie. Mam konto prywatne w banku, na które sama wpłacam pieniądze. Nie pracuję na żadnym etacie. Pieniądze, które wpłacam, to kwoty ok 500- 1000 zł miesięcznie. Jednak wpłacam je tylko po to, aby później w domu, na spokojnie robić sobie przelewy. Czyli wszystko, co wpłacam, zostaje zaraz przelane. Dziś weszłam na swoje konto on-line i zobaczyłam, że moje konto jest zablokowane przez zajęcie egzekucyjne. I to na kwotę ponad 15000 zł. Dzwoniłam na infolinię, jednak nie udzielono mi żadnej informacji na ten temat. Chciałabym wiedzieć, jakim cudem bank wyraził zgodę na taką kwotę za moimi plecami??? Przecież ja teraz mogę po prostu przestać wpłacać pieniądze na konto.Bo skoro oni robią z moim kontem, co im się żywnie podoba, to ja chyba też, prawda??? Nadmieniam, iż nie dostałam do tej pory żadnej informacji od żadnego komornika, ani tym bardziej z banku. Proszę o pomoc, bo nie wiem, co mam robić? Chyba istnieje jakaś ochrona danych osobowych, prawda?

 52. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Aśka: Bank, dokonując blokady rachunków swoich klientów, w związku z wpływem zajęcia egzekucyjnego, spełnia obowiązek nałożony ustawą Kodeks postępowania cywilnego oraz Postępowanie egzekucyjne w administracji. Zgodnie z tymi ustawami to organ egzekucyjny ma obowiązek poinformowania dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego.
  W każdym Oddziale BZ WBK uzyska Pani szczegółowe informacje dotyczące blokady oraz możliwości korzystania ze środków wpływających na rachunek.

 53. daga

  Witam mam pytanko mam zajecie komornicze w banku wbk czy komornik moze zabrac mi pieniadze wpłacone przez osobe z allegro jest to ok 25 zł.Czy zabiera jakis procent czy całosc Dziekuje za info

 54. rafi

  To proste już się tym zajmujemy cała to lichwiarską bandą.
  Warto wiedzieć ,że każde działanie banku i instytucji finansowych ,które oprocentowane jest powyżej 5% to lichwą – a wiec przestępstwo gospodarcze i finansowe / warto to wiedzieć
  Po drugie chodzi za tobą komornik kup kartę pre paid za 20 złotych Pay pass
  Zarejestruj na kogoś innego i korzystaj z życia w internetowym matrixie.
  To jedyne wyście jeśli masz kimornika na głowie i nie chcesz stracić kasy na lichwę !
  Pozdrawiam
  P.s od 2015 r inaczej zaśpiewają za swoją politykę !

 55. dari

  Witam Pani Barbaro i proszę o ewentualną pomoc w tej kwestii.
  Po kontroli skarbowej naliczono mi ponad 100 tyś zaległego Vatu za 5 lat .Poprosiłem oczywiście o pomoc deminimis i rozłożenie na raty.Decyzji jeszcze nie mam.
  Ale moje pytanie dotyczy innej sprawy.Mam limit w koncie osobistym na 100 tyś zł gdzie prawie wszystkie środki zostały wykorzystane na inwestycje.Podopna sytuacja jest z kredytem obrotowym na koncie firmowym lecz na mniejszą sumę.Zaznaczam że w obu przypadkach nigdy nie wystąpiło żadne przekroczenie limitu i konta są zasilane regularnie na opłacenie odsetek z wykorzystanego limitu.Czyli na obu kontach jestem na minusowym saldzie.Czy w przypadku ewentualnego zajęcia kont przez US każda wplata redukująca moje zadłużenie wobec banku zostanie przekazana do US.Kto w tej sytuacji ma pierwszeństwo roszczeń.Bank czy US? Czy po prostu bank wypowie mi umowy i zostanę pod mostem.Bardzo mało jest informacji o sytuacji gdzie konta są na minusowym saldzie i jak to się ma do roszczeń np.US czy komornika
  Pozdrawiam

 56. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @daga: bank dokonuje blokady rachunku na podstawie zwiadomienia o zajęciu wierzytelności z konta bankowego skierowanego przez organ egzekucyjny.
  Zazwyczaj klientowi przysługuje kwota wolna od zajęcia, po wykorzystaniu której bank przystąpi do realizacji zajęcia i przekaże środki pieniężne do organu egzekucyjnego. O szczegóły, dotyczące blokady Pani rachunku bankowego najlepiej zapytać w oddziale BZ WBK – uzyska tam Pani wszystkie informacje.

 57. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @dari: witam serdecznie, rzeczywiście w przypadku blokady rachunku bankowego z tytułu zajęcia egzekucyjnego, wszystkie wpływy na rachunek (także ten z limitem) podlegają egzekucji, będą zatem przekazane do organu egzekucyjnego tytułem realizacji zajęcia. Pierwszeństwo roszczeń ma tu Urząd Skarbowy.

  Nie mogę się wypowiadać odnośnie szczegółów, ale jeśli na skutek postępowania egzekucyjnego naruszone zostaną postanowienia umów limitu w rachunku i kredytu obrotowego, Bank może je wypowiedzieć. Dlatego, aby umożliwić Panu właściwą obsługę rachunku, najlepiej, żeby skontaktował się Pan z oddziałem. Pracownik oddziału, w porozumieniu z jednostką banku odpowiedzialną za obsługę limitu w koncie, wskaże dalszą drogę postępowania.

 58. woj

  mam zablokowane konto,właśnie przekroczyłem wolną kwotę.Komornik zabiera mi resztę ponad najnizsze wynagrodzenie z zakładu.Czyli do banku wpływa około 1100 zł.Bank mi nie chce wypłacić pieniędzy.Czy ma takie prawo żeby zostawić mnie bez środków do życia.Mam dwójke dzieci.

 59. Duchnik

  Mam pytanie.komornik zajął mi konto.Teraz mam na koncie -8500 zł bo tyle wynosi mój dług.Na konto wpływa mi tylko wynagrodzenie za prac e.Proszę napisać od kiedy liczyć czas od którego obowiązuje tzw.kwota wolna od zajęcia?Od dnia zawiadomienia banku o blokadzie konta przez komornika?Albo od daty wyroku sądu nakazującego spłatę danego długu?Czy mając saldo ujemne na koncie to po wpłynięciu wypłaty wypłacę ją ewentualnie w ramach kwoty wolnej od zajęcia?Kamil

 60. kamil

  od kiedy liczy się kwota wolna od zajęcia?Od czasu zablokowania konta przez komornika czy od dnia wyroku sądu nakazującego zapłatę długu?

 61. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @woj: witam, aby wypłacić środki wpływające na rachunek, po wykorzystaniu kwoty wolnej od zajęcia, konieczne jest przedłożenie w Banku zgody organu egzekucyjngo, który dokonał blokady rachunku. Proszę skontaktować się z komornikiem i niezwłocznie dostarczyć takie postanowienie do Banku.

 62. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Kamilu, wysokość przysługującej kwoty wolnej jest uzależniona od daty wystawienia tytułu wykonawczego, a jej wykorzystanie liczone jest od dnia dokonania blokady rachunku bankowego.

 63. Darek

  Mam blokadę rachunku przez ZUS saldo księgowe to 4300 zł i nie mogę tego ruszyć dlaczego ? co z kwotą wolna od egzekucji ?

 64. Grzegorz

  Ale pieprzenie kotka za pomocą młotka.
  Lepiej niech panie z BZWBK nie pchaja się w porady i wyjaśnienia bo tylko wprowadzają w błąd ludzi.

  „Waldek 1.11.2011 o 17:18″ pyta:
  „Czy Bank może zastosować blokadę konta bankowego firmowego – Spółka cywilna, jeżeli tytuł wykonawczy komornika opiewa tylko na nazwisko jednego ze wspólników (zadłużenie powstało z tytułu jego działalności, a nie działalności spółki cywilnej)- wierzycielem nie jest Spółka tylko pan „Kowalski” ?
  czy można prosić o podanie podstawy prawnej ?

  Odpowiedź „Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK) 3.11.2011 o 16:37″
  Bank działa w oparciu o Ustawę Kodeks Postępowania Cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. KPC, a w szczególności zapis art. 891 1) §1 mówi o tym iż, „Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym, domniemywa się, że udziały są równe.”

  Niedokładne i mylące wyjaśnienie. Jak rachunek zajmie ZUS, US lub inny organ administracyjny to cały rachunek spółki cywilnej zostanie zajęty.
  Też się zasugerowałem udzielonym tutaj wyjaśnieniem i złożyłem w banku reklamację, na którą bank odpisał że zgodnie z art. 81 par.1a ustawy o p.e.w.a wszystkie środki na rachunku podlegają zajęciu.

  Tak wiec są różne artykuły zależnie od trybu zajęcia, jak już odpowiadacie to proszę to robić rzetelniej.

 65. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Darku, nie wiem m.in. jakie konto Pan posiada, dlatego nie mogę udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Uprzejmie proszę o kontakt z oddziałem banku – tam uzyska Pan wszystkie informacje.

 66. Ja

  Generalnie art.54 prawa bankowego zwalnia od zajęcia rachunki rozliczeniowe osób fizycznych.
  Jednak zgodnie z podawanymi wyjaśnieniami to zwolnienie nie dotyczy rachunków b. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą tych osób.
  Artykuł 54 nie wyróżnia rachunków b. na „zwykłe” i „firmowe”, proszę wiec wyjaśnić dlaczego rachunek „firmowy” nie może też korzystać z tego zwolnienia ?

  Jest na to konkretny przepis , jakiś artykuł prawny czy to tylko taka dowolność interpretacji przez BZ WBK ?

  Dzięki za pomoc.

 67. Patrycjusz

  Witam,
  Dwa pytania.
  Pierwsze.
  Na moim koncie osobistym była jedynie kwota 929,49, która najwyraźniej została zajęta. Jest to pierwsze zajęcie. Czy kwota ta nie powinna być wolna od zajęcia, skoro nie przewyższa ustawowej kwoty wolnej od zajęcia.
  Drugie.
  W banku jestem współwłaścicielem drugiego konta, na które nie wpływają moje dochody, a jedynie renta mojej mamy (w tej chwili nie było na nim środków). Czy to konto również zostanie zajęte lub czy mogę przestać być jego współwłaścicielem, by zablokować ewentualną egzekucję.

 68. spalek

  Mam pytanie konto jest zablokowane suma 10000 wzieta czy urzad skarbowy -dział egzekucyjny moze wziasc z konta reszte pieniedzy ktore zostały niepowiadamiajac mnie otym wzieto kwote w euro i niewiem naet jak to policzyli GABI

 69. Piotrek

  witam
  moi rodzice mają zablokowane konta prze trzech komorników:
  [nr1]zadłużenie banku40000 ok 700zł. m-c.
  [nr2]zadłużenie banku10000 ok 150zł. m-c.
  [nr3]zadłużenie za mieszkanie ok.20000
  na konto mamy wpływa ok 1100 netto (wynagrodzenie za prace)-150 dla [nr.1]=950zł.
  a na konto taty wpływa 3400(emerytura) -700zł dla [nr.2]
  teraz komornik [nr.3]zablokował oba konta na zadłużenia za mieszkanie i zostały już wypłacone środki wolne 10.000zł.
  co można zrobić,aby odblokować w/w konta
  ponieważ moi rodzice mają także inne zobowiązania oraz wysokie opłaty za mieszkanie+media+na życie,a oprócz tego mój ojciec bardzo ciężko choruje i potrzebuje opieki. Tak,więc to jest teraz już ostateczna katastrofa ponieważ przez to nie będą mieli już nic i ich zadłużenie będzie nadal rosło i już nigdy nie będą mieli spokoju.A ja w chwili obecnej jestem osobą poszukującą pracy,a to co uda mi się dorobić to niewiele pomaga Proszę o pomoc.

 70. Beata

  Pani Barbaro,
  mam pytanie odnośnie zajęcia pieniędzy na koncie bankowym. Mianowicie w grudniu 2011 roku mój mąż dostał zajęcie komornicze z wynagrodzenia. Jednocześnie z banku przyszła informacja, że bank ma zablokować konto.
  Pieniądze dla komornika były pobierane z wynagrodzenia i całe zadłużenie zostało spłacone na koniec marca 2012 roku. Konto zostało odblokowane.
  I teraz niespodzianka. 4 maja 2012 na zupełnie innym koncie mojego męża została zrealizowana egzekucja. W banku uzyskaliśmy informację, że jest to ten sam nakaz egzekucyjny, który od grudnia 2011 do marca 2012 był realizowany z pensji męża.
  Czemu komornik po całkowtej spłacie zadłużenia wysyła do banku ponowny nakaz egzekucji?? O co tu chodzi??
  Bardzo proszę o pomoc.
  pozdrawiam
  Beata

 71. Ja

  Art.54 Prawo bankowe zwalnia spod zajęcia bankowe rachunki rozliczeniowe osób fizycznych.
  Jednak zgodnie z podawanymi powyżej wyjaśnieniami takie zwolnienie nie ma dotyczyć rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą osób fizycznych.
  To jakaś sprzeczność, ponieważ artykuł 54 nie dzieli rachunków bankowych na „zwykłe” i „firmowe”.

  Proszę więc wyjaśnić dlaczego rachunek „firmowy” nie może też korzystać z tego zwolnienia ?
  Czy jest na to konkretny przepis , jakiś artykuł prawny czy też jest to tylko taka dowolna interpretacja ze strony BZ WBK ?

  Z góry dzięki za pomoc.

 72. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @spalek/GABI: witam, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją wykorzystania przywileju kwoty wolnej na Pani rachunkach bankowych (tzn. suma środków pieniężnych, znajdujących się na Pani rachunkach od daty założenia blokady przekroczyła wysokość ustalonej dla Pani kwoty wolnej – art. 54 prawa bankowego) Bank ma obowiązek przekazania „nadwyżki” środków pieniężnych na realizację zajęcia egzekucyjnego. Kwoty znajdujące się na rachunkach walutowych podlegają również egzekucji. Bank stosuje do przeliczenia środków obowiązujący, w tym czasie kurs kupna dewiz. Dalsze wpływy na rachunek, będą podlegały egzekucji, do czasu całkowitego zaspokojenia zobowiązania.

 73. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Beato, przedstawiona przez Panią sprawa wymaga znajomości szczegółów sytuacji na rachunku męża.
  Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wyjaśnienie sprawy u komornika, który dokonał blokady rachunku.
  Jeżeli dobrze zrozumiałam, po spłacie zobowiązania z wynagrodzenia męża, komornik wycofał zajęcie rachunku bankowego w tej samej sprawie i nastąpiło jego odblokowanie? Jeżeli komornik ponownie dokonał zajęcia rachunku bankowego, na podstawie tego zawiadomienia (taka sama sygnatura zawiadomienia) to prawdopodobnie dochodzi dodatkowych kosztów, które wniknęły w prowadzonym postępowaniu. Wszelkie wątpliwości rozwieją pracownicy kancelarii komorniczej.

 74. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Piotrek: witam, sytuacja rzeczywiście wygląda na skomplikowaną. Jedynym rozwiązaniem jest podjęcie kontaktu z wszystkimi komornikami i poszukanie drogi kompromisu. Bank jako trzeci dłużnik wykonuje jedynie dyspozycje organu egzekucyjnego. Działania należy podjąć jak najszybciej, ponieważ informacja o wykorzystaniu kwoty wolnej jest jednoznaczna z koniecznością przekazania kolejnych wpływów na rachunek, na realizację zajęcia egzekucyjnego.
  Nie jestem pewna czy dobrze zrozumiałam, że na rachunek wpływają środki z wynagrodzenia i emerytury, już po potrąceniu na rzecz komorników? Jeżeli tak, to warto poinformować komorników, że są to jedyne wpływy na rachunek, które są już obciążone.

  Jeżeli rachunki rodziców zablokowane są jednocześnie przez kilku komorników, a brak jest środków pieniężnych, które pozwolą na całkowitą spłatę zobowiązań, Bank wstrzymuje się z przekazywaniem środków pieniężnych, do czasu wskazania organu egzekucyjnego właściwego do łącznego prowadzenia egzekucji.

 75. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Patrycjusz: ponieważ nie znam szczegółów, dotyczących blokady środków pieniężnych na Pańskim rachunku, nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na o pytanie o kwotę wolną. Polecam kontakt z pracownikami Oddziału, którzy poinformują o tym, czy przywilej kwoty wolnej przysługuje w konkretnej sytuacji oraz jak można korzystać z pieniędzy na zablokowanym rachunku.

  Odnośnie drugiego pytania, zgodnie z przepisami regulującymi realizację zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych, blokadzie podlegają wszystkie rachunki zobowiązanego, których jest on właścicielem lub współposiadaczem. Posiadacz rachunku bankowego może wypowiedzieć umowę rachunku bankowego lub dokonać zmiany co do jego współposiadania. Warto sytuację wyjaśnić przed wszczęciem egzekucji.

 76. Beata

  Pani Barbaro,bardzo dziękuję za odpowiedź.
  Kontaktowałam się już w tej sprawie z komornikiem i uzyskałam informację, niestety dość niewiarygodną jak dla mnie… Mianowicie okazało się, że komornik w listopadzie 2011 powysyłał informacje o zajęciu egzekucyjnym do kilku banków na tzw. „chybił trafił”… O tym, że w związku z tym zablokowane jest konto, mąż dowiedział się tylko i wyłącznie z jednego banku gdzie posiadał ROR. Natomiast posiada jeszcze dwa inne konta w dwóch różnych bankach i nawet nie wiedzieliśmy, że i te dwa konta również zostały zablokowane… Tym bardziej, że na jednym i drugim dokonywane były operacje, wpływały i wypływały pieniądze i nic się nie działo… Zastanawialiśmy się nawet wtedy z mężem dlaczego tylko jedno konto ma blokadę komorniczą a reszta już nie??
  Po spłaceniu całej kwoty zadłużenia mąż zadzwonił do kancelarii komorniczej aby mu odblokowali konto – zostało to oczywiście zrobione.
  Dzisiaj uzyskałam informację od przemiłej pani z kancelarii, że „chyba koleżanka zapomniała zdjąć blokady z reszty kont”… Tym samym doprowadziło to do powtórej egzekucji… czyli komornik ściągnął nam dwa razy pieniądze.
  Moje pytanie brzmi: czemu wcześniej nie były ściagane pieniądze z tych dwóch dodatkowych kont skoro były na nich pieniądze?? dlaczego dopiero teraz po zakończeniu egzekucji??
  Czy faktycznie jest tak, że jak komornik nie powiadomi banku o zdjęciu blokady to bank realizuje egzekucję mimo, że została już zakończona??
  Przecież to prowadzi do nadużyć… można kilkaktotnie zabrac komuś pieniądze w tzw. majestacie prawa. Co mam zrobić w takiej syuacji?? Jak odzyskać pieniądze?? Dodam jezcze że w kancelarii komorniczej nie widzą żadnego problemu, że zabrali dwa razy pieniądze. Potraktowali to jako pomyłkę… „ojej zapomieliśmy odblokować resztę kont”
  Jak wyciągnąć konsekwencje wobec takiej sytuacji??
  Pieniądze są nam niezbędne a ich nie mamy i nie wiadomo kiedy je odzyskamy i czy w ogóle bo panienka od komornika nie umie udzielić odpowiedzi…
  Co począć??
  pzdr
  Beata

 77. Ja

  Widzę, że na trudne pytania brak odpowiedzi….

  Zadałem kolejne w tym temacie, ale nawet się nie pokazało , zadziała cenzurka ….

  BZ WBK traktuje klientów jak zło konieczne ?

 78. Ja

  Powtórzę po raz kolejny moje pytanie:

  Zgodnie z tym co powyżej jest napisane w odpowiedziach, Prawo bankowe w art. 54 zwalnia od zajęcia bankowe rachunki rozliczeniowe osób fizycznych do pewnej limitowanej kwoty.

  Zwolnienie jednak nie ma dotyczyć rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą osób fizycznych.

  Pragnę wyjaśnić zaistniałą sprzeczność, ponieważ wskazany artykuł 54 P.B. nie dzieli rachunków bankowych na „zwykłe” i „firmowe”.

  Proszę więc wyjaśnić dlaczego rachunek bankowy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie może skorzystać z przywileju kwoty wolnej od zajęcia, skoro ta osoba również gromadzi/akumuluje/oszczędza pieniądze na tym koncie.

  Mam wątpliwości czy jest na to konkretny przepis, jakiś artykuł prawny. Wydaje się że to tylko taka dowolna interpretacja ze strony BZ WBK …

  Z góry dzięki za pomoc.

 79. tomek

  a jak jest z odpowiedzialnością banków, gdyby zablokowały kwote wyższą niż wynika z zawiadomienia i zajęcia komornika?! jakie przepisy regulują takie sytuacje?

 80. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Beato, w tej sytuacji odpowiedzi na Pani wątpliwości może udzielić tylko kancelaria komornicza, która zarządzała egzekucją. Jeśli ma Pani zastrzeżenia co sposobu prowadzenia egzekucji, jedyne co mogę doradzić to zasięgnięcie porady prawnej.

 81. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Tomku, w takiej sytuacji najlepiej skierować reklamację do Rzecznika Klienta – rzecznik [dot] klienta [at] bzwbk [dot] pl – wszystko zostanie wyjaśnione i jeśli Bank rzeczywiście przekaże organowi egzekucyjnemu kwotę większą niż to wynika z zawiadomienia, zostanie ona zwrócona.

 82. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Grzegorz: każdy przypadek zajęcia egzekucyjnego jest inny, dodatkowo w swoich pytaniach nie podajecie Państwo wielu szczegółów, bez których nie jestem w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi (zresztą, takich informacji tutaj nie powinniście podawać). Dlatego zawsze ostateczną, wiążącą odpowiedź można uzyskać u przedstawiciela organu egzekucyjnego lub w placówce banku, która prowadzi rachunek.

  Tym bardziej nie należy odpowiedzi na pytanie innego klienta odnosić do siebie – nawet jeśli opisana sytuacja wydaje się podobna, lub taka sama – zawsze trzeba po ostateczne informacje skierować się do komornika/organu egzekucyjnego lub placówki banku.

 83. tomek

  dziekuje za szybka odpowiedz jednak jesli moglaby Pani uszczególowic….Wlasnie mam taka sytuacje tyle tylko, że bank wbk nie przekazal jeszce kwoty zajecia dom komornika bo korzystam z kwoty wolnej od zajecia z art 54 prawa bankowego jednak zablokowal mi juz kwote o kilkaset zlotych wyzsza niz w zawiadomieniu komornika o zajeciu. Dyrektor banku tlumaczy sie jakimis wewnetrznymi procedurami zarzadzeniami ktorych nie chce mi udostepnic (tajemnica bankowa) ktore rzekomo pozwalaja wbk zablokowac 120 procent kwoty zajecia na ew. odsetki i koszty dla banku. Uwazam iz nie znajduje to KOMPLETNIE oparcia w przepisach kpc art. 889 ktory mowin iz bank jest tylko wykonawca woli komornika i dokonuje blokady do wysokosci zajetej kwoty. Ewentualne zarzadzenie wydaje mi sie sprzeczne z powszechnie obowiazujacym prawem i jako nie majace umocowania w ustawach i prawie bankowym bezprawne i powinno byc natychmiast stosowane pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej wbk, w tym jednak sek iż ja bede kierowal pozew pzreciwko wbk ale nie moge zalaczyc tego zarzadzenia do pozwu bo bank odmawia mi jego udostepnienia powolujac sie na fakt ze jest to proccedura wewnetrzna (skori jednak dotyczy moich praw i obowiazkow i ja kwestionuje to jak mam zmusic dyrektorA ODDZIALU DO UDOSTEPNIENIA TEGO ZARZADZENOA?1?

 84. izabela

  Witam, mam takie pytanie..czy bank może dokonać wpłaty z zajętego konta na rzecz komornika jeśli kwota wolna od zajęcia nie została jeszcze wykorzystana? Pozostało około 2000zł a mimo to bank przelał pieniądze na konto komornika. Z góry dziekuję za odpowiedź.

 85. M

  Witam,

  Sytuacja: blokada komornicza na rachunku z przydzielonym limitem. Oprócz tego limitu posiadam jeszcze kredyty gotówkowe. Otworzyłem już rachunek „techniczny”, z którego będe obsługiwał kredyty. A co zrobic aby spłacac bankowi comiesięczne odsetki za wykorzystywany limit? Podobno rachunku technicznego nie mogę otworzyć aby to zrobić,bank sam chyba nie weźmie pieniędzy skoro jest blokada na rachunku. Zlożenie mojej dyspozycji tez chyba nie wchodzi w grę bo odsetki pobiera automatycznie system. Zatem jak wyjść z tej sytuacji? Swoje zobowiązania wobec banku chcę spłacać.

 86. dg

  Witam,

  przypadek I-szy – wspólny ROR dla małżonków, zajęcie na jednego z nich, u którego świadczenie jest już zajęte i reszta wpływająca na rachunek jest zwolniona z zajęcia. Ale jak wygląda sytuacja, gdy wynagrodzenie drugiego małżonka nie jest zajęte i wpływa na ten rachunek – czy bank zajmie całe wynagrodzenie, czy tylko 50% (bo jako współposiadacz to tylko połowę?
  Przypadek II-gi – mam zajęty ROR, czy mogę wypowiedzieć umowę tegoż rachunku z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia?
  P.S. Mam taką informację do „Ja” z 09.05.2012r. – Zgodnie z art. 54 prawa bankowego środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego, czyli ważne jest żeby umowa rachunku była „oszczędnościowa” osoby fizycznej, więc rachunki bieżace rozliczeniowe nie mają kwoty wolnej od zajęcia.

 87. Karolina

  Witam, mam pytanie.
  W spółce cywilnej egzekucja komornicza na rachunku bankowym wynosi 50% na jednego ze wspólników. 23 dni temu wpłynęły środki na konto lecz 50% z nich nie zostało udostępnionych drugiemu ze wspólników. Jakie konsekwencje można wyciągnąć w stosunku do Banku w takiej sytuacji. Proszę o odpowiedź.

 88. iza

  Mam następujące pytanie: W dniu dzisiejszym okazało się że konto męża którego jestem współwłaścicielką zostało zablokowane.Na to konto wpływaja pobory męża i tak już ” obcięte” przez innego komornika.Ja pracuję i posiadam swoje konto na które z tych samych powodów wpływa 50 % wynagrodzenia.Dlaczego zostało w takiej sytuacji zablokowane konto męża? Czy komornik może w tej sytuacji zablokować także moje? Czy można to jakoś odkręcić? I drugie pytanie:kiedy nie można korzystać z prawa kwoty wolnej od zajęcia? Dodam że oba konta należą do osób fizycznych.Będę wdzięczna za odpowiedź.

 89. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @dg i iza:

  Obowiązujące prawo umożliwia prowadzenie egzekucji z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka (kodeks postępowania cywilnego – art. 891 par 1, Art. 8912. § 1) na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim. Istnieje jednak możliwość zwolnienia małżonka od egzekucji (m.in. jeżeli na rachunku wspólnym małżonków znajdują się środki nie wchodzące do majątku osobistego dłużnika czy nie pochodzące z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę lub innej działalności zarobkowej), w tym przypadku najlepiej skontaktować się z komornikiem lub zasięgnąć porady prawnej.

  @dg: (przypadek II) posiadacz rachunku może złożyć wypowiedzenie umowy prowadzenia rachunku bankowego również w przypadku zajęcia egzekucyjnego. Do czasu likwidacji rachunku, środki wpływające na rachunek, podlegają egzekucji.

 90. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Karolino, w razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z organem egzekucyjnym (bank wykonuje jego postanowienia) lub złożyć reklamację http://indywidualni.bzwbk.pl/kontakt/rzecznik-klienta/rzecznik-klienta.html

 91. Tomcio

  Witam chciałbym zapytać i uzyskać odpowiedź. W dniu dzisiejszym zablokowano mi konto bankowe z porażającą sumą 28 zł. Do banku przesłano pismo od komornika do mnie nie(czy jest to zrobione zgodnie z prawem). Dzwonie do komornika on każe dzwonić do banku i powołać się na 54 pb że to bank nieprawidłowo zablokował konto dzwonie do banku owszem konto mogą odblokować ale po piśmie od komornika który na to zezwoli. Wpływy na konto to najniższa krajowa ok 1100zł miesięcznie. Co dalej kogo naciskać by odblokować te konto bo te 1100 zl to całe moje pieniążki do życia. Co to jest tak dokładnie kwota wolna od zajęcia.

 92. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @iza c.d.: Artykuł 54 ustawy Prawo bankowe tzw. „przywilej kwoty wolnej od zajęcia” gwarantuje, że środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Kwota wolna jest przywilejem jednorazowym. Nie przysługuje ona do zajęć alimentacyjnych oraz zajęć rachunku bankowego z tytułu postępowania zabezpieczającego.

 93. Alf

  czy po wszczęciu egzekucji za dług wobec banku za kredyt można dojść do porozumienia z bankiem by ponownie spłacać dług bez kosztów komorniczych? Czy istnieje coś takiego jak przedawnienie wszczętej egzekucji komornika jeśli tak to po jakim okresie. A czy można się też starać umożyc dług u komornika i czy są na to jakieś szansę?

 94. M.

  Witam,czy zostanie mi udzielona odpowiedź na wątpliwości,które opisałem 22 05 2012 r.? (konto z limitem przydzielonym).

 95. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Tomcio: środki pienięzne w ramach kwoty wolnej (zgodnie z art 54 Prawa Bankowego) można wypłacać w Oddziale Banku, jeśli przewyższają one wysokość założonej blokady – to również w bankomacie. Udostępnienie kwoty wolnej nie oznacza zniesienia blokady, jest to jedynie możliwość dysponowania środkami do wysokości tej kwoty.

 96. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @m: prosimy o kontakt na adres czp [dot] zespolmonitoringu [at] bzwbk [dot] pl i podanie swoich danych: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu korespondencyjnego oraz numerów rachunków.

 97. izabela

  Witam, ponieważ nie dostałam odpowiedzi ponawiam pytanie..czy bank może dokonać wpłaty z zajętego konta na rzecz komornika jeśli kwota wolna od zajęcia nie została jeszcze wykorzystana? Pozostało około 2000zł a mimo to bank przelał pieniądze na konto komornika. Z góry dziekuję za odpowiedź.

 98. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  Pani Izabelo, nie znamy szczegółów tego zajęcia i nie możemy jednoznacznie odpowiedzieć. Najlepiej będzie jeśli zwróci się Pani do komornika realizującego egzekucję.

 99. joasia

  Witam mam konto w pkosa i wplywaja mi tam tylko alimenty od 2lat wlasnie komornik zajal mi konto i skonczyla mi sie kwota wolna od zajec na koncie „leza” pieniazki a ja nie moge ich juz pobrac co mam zrobic komornik nie wyrazil zgody na udostepnienie wyplaty tychze alimentow i czy bank mogl mi pobierac alimenty z kwoty wolnej od zajecia???Prosze o pomoc.Pozdrawiam

 100. joasia

  Witam mam konto w pkosa i wplywaja mi tam tylko alimenty od 2lat wlasnie komornik zajal mi konto i skonczyla mi sie kwota wolna od zajec na koncie „leza” pieniazki a ja nie moge ich juz pobrac co mam zrobic komornik nie wyrazil zgody na udostepnienie wyplaty tychze alimentow i czy bank mogl mi pobierac alimenty z kwoty wolnej od zajecia???Prosze o pomoc.Pozdrawiam

 101. Wioletta

  Witam mam pytanie moje konto osobiste zostało zajete prze zus 17 kwietnia mam wykorzystana kwote tzw wolną ,czy wszystkie wpływy na to konto teraz beda zabierane co z poborami męża gdyż tam wpływają czy też może bank przesłać do zusu ,jeżeli tak to teraz ma się odbywać to zostanę bez środków do życia ,czy kwota wolna ma być liczona od daty zajęcia czy od początku roku pani w banku mówi że od początku roku po zajęciu nie wykorzystałam kwoty wolnej

 102. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @joasia: mogę doradzić kontakt z komornikiem – bank wykonuje jego dyspozycje i nie ma na nie wpływu.

 103. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Wioletto, wysokość kwoty wolnej jest ustalana stosownie do daty nadania klauzuli wykonalności dla tytułu wykonawczego. Poziom wykorzystania kwoty wolnej liczony jest od daty zablokowania rachunku/-ów dłużnika. Po wykorzystaniu kwoty wolnej, wszystkie wpływy na rachunek podlegają egzekucji. O zwolnieniu środków – czyli udostępnieniu ich zobowiązanemu, może decydować tylko organ egzekucyjny.

 104. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Alf: proszę o kontakt z Centrum Zarządzania Przeterminowaniami, dane kontaktowe znajdzie Pan tu: http://indywidualni.bzwbk.pl/przewodniki/zaleglosci-w-splacie-kredytu/zaleglosci-w-splacie-kredytu.html

 105. damian

  Witam Pani Barbaro. Na kącie od paru miesięcy mam około 2 tysięcy zł ale nie mogę ich pobrać ponieważ dwa lata temu konto zostało zajęte przez komornika. Jednak pół roku temu doszedłem z komornikiem do porozumienia i wpłacam miesięczne raty a środki są zablokowane. Ponadto mam pismo o ugodzie z komornikiem. czy wystarczy takie pismo zanieść do oddziału?????

 106. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Damianie, zdecydowanie tak. Bank wykonuje dyspozycje składane przez komornika, jeśli więc otrzymał Pan dokument, którego adresatem jest Bank powinien Pan niezwłocznie złożyć go w oddziale.

 107. damian

  Tylko ,że pismo jest adresowane jest wyłącznie do mnie.

 108. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  W takim razie bank będzie oczekiwał na pismo skierowane do niego lub jego wiadomości. Może się Pan upewnić u komornika, że zostało wysłane.

 109. monos

  jesli komornik zajol nie moje pieniadze wyslal pismo o wstrzymaniu postepowania i bank oddal 1/4 kwoty ktura zabral jak odzyskac reszte. komornik mnie wysyla do banku a bank do komornika i tak juz 4 tygodnie

 110. Krzysztof

  Witam!
  Ostatnio zostało zablokowane moje konto; przy wypłacie z bankomatu należącego do innego banku(operacja trwa…brak środków). Sądząc, że zablokowałem konto samoistnie udałem się do oddziału banku WBK BANK ZACHODNI w Lublinie wyjaśnić sytuację. Pracodawczyni uświadomiła mnie, że w ciągu 14 dni zostanie ono odblokowane bądź wcześniej. Z kasy banku zostało wypłacone mi jedyne 25zł gdzie 100zł dalej znajduje się na koncie. Proszę o jak najszybszą odpowiedź, jakie mam podjąć następujące kroki?

 111. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Krzysztofie, najlepiej jeśli skontaktuje się Pan ze swoim oddziałem banku – uzyska Pan tam informacje jaki organ zajął rachunek, czy przysługuje Panu kwota wolna i jak odbywa się realizacja zajęcia z rachunku.

 112. Dawid

  Witam! Mam jeszcze pytanie uściślające. Z tego co Pani pisała oddział banku ma obowiązek niezwłocznego przekazania zajmowanej kwoty na wskazany przez komornika rachunek. Przelew trwa 2 dni robocze maksymalnie, więc czy konto po przekazaniu tej zaległości jest automatycznie odblokowywane czy nadal jest zablokowane mimo uregulowania przez oddział? Bo skoro ureguluje oddział tą zaległość to konto już nie będzie zablokowane? Więc rozumiem że konto będzie zablokowane dłużej, jeżeli nie będzie wystarczających środków?

 113. Kobra

  Witam,
  własnie otrzymałem informacje o blokadzie na koncie na kwotę 78zł tytułem egzekucji za nieopłacony mandat. Jestem w takiej sytuacji że jutro wyjeżdżam na zagraniczne wakacje. Nie zdążę dokonać formalności związanych z zwolnieniem od kwoty wolnej. Rozumiem, że kwota 78 zł zostanie zablokowana na rachunku. Czy będąc za granicą będę mógł swobodnie dysponować pozostałymi na rachunku środkami (wypłata z obcych bankomatów, płatności kartą płatniczą itp)?

 114. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Kobra: prosimy o jak najszybszy kontakt z oddziałem.

 115. Andrzej

  Witam
  Mój tata właśnie otrzymał pismo o blokadzie rachunku bankowego przez komornika na kwote1200zł .Na konto to wływa renta z której odtracona juz jest kwota przez innego komornika na spłate innego długu na ręke tacie pozostaje 980zł czy komornik zabierze mu to w całości z konta?Dodam że tata jest inwalidą i renta jest jego jedynym źródłem utrzymania prosze o pomoc.

 116. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Andrzeju, Pański Tata powinien do banku dostarczyć pismo od komornika, którym zwolni on spod egzekucji środki wpływające z tytułu swiadczenia w ZUS. Będzie wtedy mógł pobierać środki z tego tytułu w oddziale Banku, nie będą one podlegały egzekucji.

 117. kasia

  Witam
  Mam pytanie skoro jest kwota wolna od zajec to jakim cudem bank zablokowal mi 1500 zl i niemoge pobrac ani zlotowki?
  Pozdrawiam

 118. @Irena

  Czy kwota wolna obowiązuje tylko w danym banku. Jeżeli mam konto w dwóch bankach i w banku A wykorzystałam limit kwoty wolnej i następny wpływ będzie do banku B czy w tym tez obowiązuje kwota wolna.I czy w nowym roku kalendarzowym obowiązuje znowu kwota wolna od zajęć?

 119. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Kasiu, środki w ramach kwoty wolnej może Pani pobrać jedynie w placówce Banku. Blokada ustanowiona na rachunku uniemożliwia pobranie srodków w bankomacie, chyba, że środki pieniężne zgromadzone na rachunku przewyższają wysokość blokady z tytułu zajęcia.

 120. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Ireno, kwota wolna jest przywilejem jednorazowym, nie odnawia się. W każdym banku,kwota wolna monitorowana jest osobno, chyba,że organ egzekucyjny powiadomi bank o wykorzystaniu tego przywileju w innym banku.

 121. iza

  Pani Basiu
  mam problem i nie wiem o co tu chodzi.
  posiadam konto firmowe parę lat,odkąd założyłam konto internetowe i nie mogę sprawdzić historii konta wcześniej niż od dnia w którym założyłam do niego internet tj.11.07.2012-pisze brak historii konta,czy bank mógł mi coś zablikować?-proszę o pomoc i z góry dziękuję za odp.

 122. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  Pani Izo, uprzejmie proszę o wysłanie maila na adres pomoc24 [at] bzwbk [dot] pl zawierającego opis problemu i Pani numer NIK.

 123. iza

  Pani Kasiu-nawiązujac do mojego poprzedniego pytania chciałabym się zapytać co to jest NIK i gdzie go szukać i czy nie wpadnie w jakieś niepowołane rece lub odczytany przez inne banki i czy możliwe jest aby współwłaściciel konta mógł zainicjować takie zdarzenie.Z gory dziękuję za odp.

 124. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  Pani Izo, NIK to numer klienta – znajdzie go Pani na umowie lub uzyska w oddziale Banku. Tak, mail może zostać przesłany przez współwłaściciela.

 125. Paulina

  Witam, czy w momencie niedostępności BZ24 (tak jak teraz – przyczyny techniczne) podczas płatności kartą kredytową przez internet nie działa usługa 3D-secure, czy na stałe coś się zmieniło w tej kwestii? Dziś 2 razy płaciłam kartą przez internet, nie zostałam przekierowana na strone logowania, a transakcje poprawnie doszły do skutku. Mimo to na przyszłość chciałąbym aby autoryzacja przebiegała poprzez BZ24

 126. edyta

  mam pytanie mam w koncie limit jego termin upływa 03.08.2012 czy jesli nie zostanie odnowiony to bank poinformuje mnie wczesniej?? Edyta

 127. piotr

  Witam mam pytanie dostałem od komornika pismo o zablokowaniu pieniędzy na koncie na koncie miałem 1200 zł gdy patrze teraz na stan konta pokazuje mi wolne środki 0 zł saldo 1200 próbowałem wybrać pieniądze w bankomacie ale nie da rady mam pytanie czy mogę wybrać te pieniądze czy komornik zabierze je cale proszę o pomoc to moje jedyne pieniądze nie pracuje w tej chwili

 128. piotr

  Witam mam pytanie dostałem od komornika pismo o zablokowaniu pieniędzy na koncie na koncie miałem 1200 zł gdy patrze teraz na stan konta pokazuje mi wolne środki 0 zł saldo 1200 próbowałem wybrać pieniądze w bankomacie ale nie da rady mam pytanie czy mogę wybrać te pieniądze czy komornik zabierze je cale proszę o pomoc to moje jedyne pieniądze nie pracuje

 129. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Piotrze, proszę o udanie się do oddziału – tam uzyska Pan wszystkie informacje.

 130. Monika

  Posiadam konto w Alior Banku. Na chwile obecną na konto wpływają mi pieniądze z MOPS. Z tego co wyczytałam komornik naruszył przepisy, ponieważ nie może zająć świadczeń z MOPS i Funduszu Alimentacyjnego. Mam pytanie w jaki sposób mogę odzyskać te pieniądze i jaką odpowiedzialność za to ponosi bank wiedząc o tym że tego typu świadczenie nie podlegają zajęciu komorniczemu? Bank w swoim systemie widzi skąd pochodzą wpływy i tego typu pieniędzy w ogóle nie powinien udostępniać ponieważ również nie dostosowuje się do przepisów względem kprawa. W chwili gdy w sądzie zostanie złożony wniosek przeciw komornikowi, bank może odpowiedzieć również za nie poprawnie przeprowadzoną egzekucję? Nie rozumiem tego, bo z tego co wyczytałam w kodeksie art. 892 par.1 K.p.c bank może ponieść konsekwencje cywilno prawne, tylko w jakim kontekście?

 131. mimi

  Witam Na moje konto w banku wpływają tylko alimenty, które są notabene przesyłane mi zresztą przez komornika.ZUS za dawne niespłacone zaległości zajął moje konto(nie nakazem komornika), nie wysyłając do mnie żadnej informacji, tytułu wykonawczego.Po rozmowach z ZUS i bankiem- jedno odsyła do drugiego, a te niby ustawowo wolne od egzekucji alimenty dla dziecka bierze sobie ZUS.Co w takim razie?Jakie skuteczne kroki? Rozumiem też,że te alimenty, które zabrał już nie wrócą, bo bylibyśmy świadkami cudu.Z góry dzięki za poradę.

 132. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Moniko, aby wyjaśnić tę sprawę powinna się Pani skontaktować z bankiem, którego ona dotyczy.

 133. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @mimi: uprzejmie proszę o złożenie reklamacji w związku z zaksięgowaniem środków z tytułu alimentów – otrzyma Pani wyjaśnienie. Reklamację może Pani przesłać na adres rzecznik [dot] klienta [at] bzwbk [dot] pl.

 134. mimi

  Problem w tym,że moje zajęte konto jest w PKO BP,czego wcześniej nie napisałam,a nie mam informacji jakoby ten bank posiadał rzecznika klienta.Co w takim przypadku?

 135. czesia

  najpierw odpowiem Marysi , która z dziecmi pozostaje w bardzo trudnej sytuacji: Marysiu załóż ” AMBER GOLD”
  Nawet komornicy o Tobie zapomną.
  Mój syn zarabia najniższą krajową , wynajmuje pokój ( bo w mieście jego rodzinnym pracy nie uświadczy),otóż konto w banku zostało zajęte bez uprzedzenia i został bez środków do życia. A rachunki trzeba zapłacić.zawsze można mieszkać w kartonie pod mostem , pracując !!!!
  Zostaje założyć „AMBER GOLD ” ?

 136. kamila

  wszystko ładnie, pięknie…Jestem klientką banku BZWBK i dzisiaj właśnie spotkała mnie ta nieprzyjemna sytuacja. Zalegałam ze spłatą do ZUSu w wysokości 700zł – zostałam poinformowana o zajęciu mojego rachunku przez organ ścigania. Bank zablokował moje środki w wys. 900 zł. Niestety nie otrzymałam żadnej pomocy ze strony personelu banku żeby zadłużenie moje zostało spłacone tak jak to ładnie opisujecie na początku. Kazano mi przyjść z gotówką wymaganą przez ZUS bo – UWAGA- NIKT NIE MA PRAWA DO DYSPONOWANIA ZABLOKOWANYMI ŚRODKAMI- nie miałam nawet prawa do wydania dyspozycji spłaty zadłużenia ponieważ, jak to stwierdziła pracownica- muszę mieć wolne środki!! Nie było mowy o żadnej wolnej kwocie, pracownicy tylko wspólnie kiwali głowami i powtarzali „musi pani przyjść z gotówką”. Jestem na prawdę zawiedziona!! Żadnej pomocy ze strony personelu. Pieniądze musiałam pożyczyć, teraz bedę czekać trzy dni na odblokowanie rachunku. W ZUSie urzędnicy zdumieni. Dodam jeszcze, że jestem osobą fizyczną i nie prowadzę działalności gosp. Nigdy już nie skorzystam z Państwa usług.

 137. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @kamila

  Pani Kamilo mamy za mało informacji, żeby jednoznacznie odpowiedź. Proszę zgłosić reklamację do Rzecznika Klienta poprzez formularz kontaktowy na stronie http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/rzecznik-klienta-banku-zachodniego-wbk/rzecznik-klienta-banku-zachodniego-wbk.html.

 138. marta

  witam, mam pytanie, czy jeśli mam zablokowane konto w banku X, i sukcesywnie wpływają na nie pieniądze na spłatę długu, to czy jak założę konto w banku Y to ono również zostanie automatyczni zablokowane?

 139. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @marta

  Pani Marto, rachunek w innym banku nie zostanie zablokowany automatycznie. Każda blokada konta wymaga osobnego zawiadomienia egzekucyjnego skierowanego oprzez organ egzekucyjny do banku.

 140. Łukasz

  Witam, czy po umorzeniu postępowania komorniczego(dług nie został spłacony, brak możliwości spłaty), komornik ma obowiązek wysłać do banków powiadomienie o zdjęciu blokady ? Jeśli tak to czy ma na to jakiś określony termin ? Po umorzeniu postępowania miałem możliwość porozumienia się z wierzycielem i dogadania się z nim w celu spłaty długu. Dług spłacam w ratach bezpośrednio wierzycielowi. Natomiast Bank w którym dalej blokada istniała(ponieważ komornik jak to ujął nie miał obowiązku powiadamiać banku o umorzeniu postępowania) zablokował mi pełną kwotę długu i przelał ją na konto komornika, czy jest możliwość odzyskania tych pieniędzy ? Mam potwierdzenie od Komornika o umorzeniu tego postępowania, na rzecz którego zostały mi zabrane środki.

 141. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Łukaszu,

  komornik powinien przesłać postanowienie o zakończeniu postępowania, ponieważ tylko na tej podstawie Bank może odblokować rachunek, jeżeli sam Bank nie dokonał realizacji zajęcia.

  W sprawie zwrotu środków z tytułu nadpłaty sugerujemy, aby zwrócił się Pan bezpośrednio do komornika sądowego.

 142. Anna

  Dzien dobry
  Chcialabym zapytac czy w sytuacji gdy bank zablokowal konto i pobral w calosci kwote egzekucji dla US to konto zostaje automtycznie odblokowane, czy nalezy zlozyc wniosek z dokumentem aprobujacym z Us?bardzo dziekuje
  anna

 143. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Anno, po realizacji zajęcia bank odblokowuje rachunek.

 144. Hanna

  Komornik założył blokadę na moje konto za długi współposiadacza rachunku, i zablokował moja wypłatę. Od prawie dwóch lat nie ma przelewów na nazwisko tego pana, a od roku wpływa na konto tylko moje wynagrodzenie, co mogę zrobić w takiej sytuacji i czy jest szansa na odzyskanie moich pieniędzy, to nie są moje długi i nie rozumiem jak bank tak jak i komornik mogą ściągać długi współwłaściciela rachunku ktory z niego nie korzysta, z nie jego dochodów.

 145. Patryk

  Komornik założył blokadę na moje konto.Po tygodniu wpłyneło wynagrodzenie na to konto.Czy bank może zablokować tą kwotę,czy jest wolna od zajęcia

 146. Asia

  Dzien dobry moj problem polega na tym ze mam z chlopakiem konto razem pracuje tylko chlopak i tylko jego gotowka wplywa na konto i ma komornika. Komornik zablokowal cala kwote ktora wplywa na konto czyli 1527 zl bez uprzedniego poinformowania. Kwota ta jest naszym jedynym srodkiem utzymania. Gdy dzwonilismy do niego to powidzial że wprowadzi ogrniczenie na konto ale to potrwa kilka dni ile to moze potrwac i czy bedziemy mogli tymi pieniedzmi dysponowac przez Internet czy tylko po wybraniu pieniedzy w okienku banku. Od srody jestesmy bez srodkow do zycia.

 147. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Hanno, wątpliwości w tej sprawie powinna Pani wyjaśnić z komornikiem, który dokonał blokady rachunku. W Banku , posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę prowadzenia rachunku bankowego co spowoduje jego zamknięcie lub wystąpić o zmianę rachunku wspólnego na rachunek indywidualny.

  Panie Patryku, bank zakłada blokadę zgodnie z wysokością zobowiązania dłużnika, wynikającą z zajęcia. To czy przysługuje Panu kwota wolna oraz jej wysokość sprawdzi Pan w Oddziale Banku.

  Pani Asiu, proszę sprawdzić w Oddziale Banku, czy do zajęcia przysługuje kwota wolna, jaka jest jej wysokość. W ramach kwoty wolnej można wypłacać środki pieniężne w każdym Oddziale Banku, aż do jej wykorzystania. Jeżeli komornik wystosuje ograniczenie, to możliwa będzie dalsza wypłata środków pieniężnych stosownie do treści postanowienia komornika w tej sprawie.

 148. Patryk

  Dlaczego wynagrodzenie za pracę na rachunku bankowym nie jest już wynagrodzeniem tylko środkami pieniężnymi.Przecież tytułem tego przelewu jest wynagrodzenie

 149. beata

  Dzień dobry, wskutek egzekucji komorniczej długów prywatnych wspólnika w spółce cywilnej, został zablokowany rachunek bankowy przypisany do spółki cywilnej. Z art. 8911 § 2 k.p.c wynika, że w razie zajęcia rachunku wspólnego dla wspólników spółki cywilnej, komornik zawiadamia pozostałych wspólników. Jestem drugim wspólnikiem w tej spółce (dwuosobowej) i nie zostałam o zajęciu poinformowana. Podobno kornik zajął 50% środków – natomiast jakiś czas temu zmieniliśmy umowę spółki, m.in. zróżnicowana została wysokość udziałów, które już nie wynoszą po 50%. Doszukałam się informacji, że w terminie tygodnia od daty zajęcia rachunku bankowego należy przedstawić komornikowi stosunek udziałów wspólników w spółce. Nie mogliśmy tego uczynić w trakcie tego tygodnia, gdyż o zajęciu rachunku dowiedzieliśmy się zdecydowanie po tygodniu. Co w takiej sytuacji? Dziękuję.

 150. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Beato, proponuję, aby niezwłocznie wyjaśniła Pani sprawę z komornikiem, który wystosował zajęcie egzekucyjne. Po uzyskaniu pisemnego powiadomienia od tego komornika, Bank będzie realizował zajecie egzekucyjne stosownie do jego wskazań.

 151. Stefan Piotr

  Witam , czy jeżeli ma się dług w wysokości ok. 12000 zł to czy Komornik może dokonać blokady na Rencie + 1 Koncie 12000 na 2 Koncie 12000 i na 3 Koncie 1000 , a na dodatek Kontach wspólnych prywatnym i Koncie Spółki gdzie udział wynosi 50%+50%=100%.
  Ma się dług 12000 , a blokada wynosi łącznie 25000.
  Ponadto Komornik twierdzi że wara jak spróbuję założyć jakiekolwiek kont w RP , a proponuje mi założenie Konta na lewa osobę jak chcę posiadać jakiekolwiek pieniądze i dokonywać płatności za pośrednictwem Konta bo powinno mi zostać 1 zł za które mam żyć i opłacać rachunki. Co zrobić w takiej sytuacji

 152. Marcin Just

  Do Pani Barbary Jarmuż
  Szanowna Pani, interesuje mnie zagadnienie blokady środków na rachunku bankowym, w szczególności co się dzieje ze środkami przekraczającymi kwotę wskazaną przez komornika?czy bank może zablokować np. środki na lokacie w całości gdy komornik żąda zajęcia tylko części, tzn. tego co wynika z tyt. wykonawczego?jaka byłaby podstawa prawna takiego zajęcia?
  Z poważaniem Marcin Just.

 153. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Stefan Piotr: komornik dokonuje blokady wierzytelności ze składników majątkowych dłużnika zgodnie z wnioskiem wierzyciela. Możliwe jest zajęcie świadczeń pieniężnych, rachunków bankowych jednocześnie, w sytuacji, kiedy środki pieniężne nie są wystarczające na pokrycie całego zobowiązania.
  Dłużnik, posiadacz rachunku tzw. osobistego może korzystać z przywileju kwoty wolnej od zajęcia (art. 54 Prawo bankowe) jeżeli nie wykluczają tego inne przepisy. Zgodnie z przepisami kodeksu postepowania cywilnego,(art. 891 ze znaczkiem 1) komornik może zająć także udziały w rachunku wspólnym dłużnika i innych osób fizycznych. Ewentualne kwestie zwolnienia środków pieniężnych spod egzekucji wymagają zgody komornika.

 154. Barbara

  Witam! Mam pytanie dokonano blokady na rachunku fizycznym, w związku z tym muszę wyrazić dyspozycję na przelanie środków, jak mam to zrobić? Problem polega na tym że chwilowo przebywam za granicą a żona nie jest upoważniona do konta? A zależy mi na szybkim przelaniu pieniędzy by nie narastały odsetki!

 155. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Marcinie, Bank po wpływie zajęcia egzekucyjnego, dotyczącego rachunków bankowych dłużnika, jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania środków pieniężnych na rachunek organu egzekucyjnego, w wysokości wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu + dalsze odsetki liczone do dnia realizacji (jeżeli takie są wskazane w zawiadomieniu).

  W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zajęcia, bank pisemnie powiadamia organ egzekucyjny o tym fakcie. W przypadku, kiedy dłużnik, osoba fizyczna, posiada środki pieniężne, także na rachunkach lokat, jednak wysokość zgromadzonych tam środków pieniężnych, nie przekracza tzw. kwoty wolnej od zajęcia (art. 54 Prawo bankowe), Bank nie może przystąpić do realizacji zajęcia egzekucyjnego. Zakładana jest wówczas blokada środków pieniężnych na rachunkach dłużnika, Bank monitoruje wpływy na rachunki, środki powyżej wspomnianej kwoty wolnej są przekazywane do egzekutora. Posiadacz konta/lokaty w tym czasie może korzystać ze środków, znajdujących się na rachunkach bankowych, także rachunkach lokat, do wysokości przysługującej mu kwoty wolnej. Dyspozycja wypłaty z rachunku w ramach kwoty wolnej może odbywać się w każdej placówce banku.

 156. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  Pani Barbaro, można „zdalnie” ustanowić pełnomocnika w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi przez notariusza, polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo organ wyznaczony przez dane państwo – sygnatariusza konwencji haskiej do wydawania poświadczeń dikumentów urzędowych. Posiadacz rachunku powinien ustanowić pełnomocnika najlepiej na wzorze pełnomocnictwa obowiązującym w Banku, ewentualnie przenosząc ten fragment do pełnomocnictwa ustanawianego u np. notariusza.
  Wzór można uzyskać w dowolnej placówce Banku.

 157. Dorota

  Witam!
  1)Mam rachunek na firmę i zajęcia z ZUS-u, US i 2 różnych komorników. Jak mogę uzyskać wypłatę z zajętego rachunku na wypłatę dla pracowników?
  2)Bank wypłaca wynagrodzenie brutto czy netto? Jeśli brutto czy obowiązkiem moim jest opłacenie ZUS-ów i podatku od tego wynagrodzenia w momencie realizacji wypłaty (złożenie w tym dniu przelewów na ZUS i US)?

 158. Piotr

  Witam,
  chciałbym zasięgnąć opinii w następującej kwestii.
  Otóż na obecną chwilę wykorzystałem kwotę wolną od zajęcia w wysokości 9000 zł. Do wykorzystania pozostało zatem 800 zł. Czy jeżeli w przypadku gdy dokonam wpłaty na konto objęte zajęciem komorniczym w wysokości 1100 zł, to cała ta kwota zostanie już przesłana do organu egzekucyjnego, czy tylko jej nadwyżka tj. 300zł?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 159. SS

  Witam, mam konto firmowe (0zł) oraz osobiste na ktorym było 80zł, ale całość Bank przekazal organowi egzekucyjnemu, wpłynie jeszcze na nie ok 500zł. Potem chcę zamknąć konta. Do banku wpłyneło zajęcie na 4000zl, czy przysługuje mi kwota wolna jeżeli jestem osobą fizyczną prowadzącą 1-osobową działalność gospodarczą? Czy dotyczy to tylko 1 z kont np. indywidulanego, czy może żadnego. Dlaczego od razu przekazali te 80zł z konta osobistego? Czy będę mogl wypłącić te 500zł, które wpłyną mi na konto?

 160. monika

  Witam, Co to znaczy, ze przywilej wypłaty kwoty wolnej jest jednorazowy? Czy jeżeli mam kwotę wolną np. 10,000,a na koncie mam 5000zł, wypłącam je w ramach kwoty wolnej, to czy póżniej jak wpłynie mi jeszcze na to konto np. 3000zł, to czy tez mogę je wypłacić, albo zrobić to np. 3*1000zł? Czy trzeba czekac jak wpłyną wszytskie zamierzone wpływy i wyplacić za jednym zamachem?

 161. monika

  Od kiedy liczy się sumę wpłat na konto? Od daty wystawienia dokumnetu czy daty wpływu do banku?

 162. monika

  od kiedy liczy się sumę wpłat na konto w ramach kwoty wolnej?

 163. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Piotrze, bank przekazuje do organu egzekucyjnego środki pieniężne, w wysokości powyżej przysługującej klientowi kwoty wolnej.

 164. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Doroto, w przypadku zajęć egzekucyjnych dokonanych przez komorników sądowych, warunkiem wypłaty srodków pieniężnych na bieżące wynagrodzenia jest przedłożenie pisemnej zgody tych organów,na dokonanie wypłaty uprzywilejowanej z zajętego rachunku.
  W przypadku zajęć dokonanych przez administracyjne organy egzekucyjne, na wypłatę bieżących wynagrodzeń, tak zgoda nie jest wymagana.
  Wypłata uprzywilejowana jest realizowana zgodnie z dyspozycją przekazaną w postanowieniu komornika, a na rachunku muszą znajdować się wystarczające środki pieniężne. Składki ZUS płatne są do 15-go dnia następnego m-ca. Podatek pit-4 do 20-go. Jeżeli środki pienięzne na rachunku dłuznika są wystarczające, płatności tych można dokonać w dniu realizacji wypłaty wynagrodzeń pracowników, najpóźniej jednak do w/w terminów.

 165. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Moniko, po wykorzystaniu przysługującej kwoty wolnej, w ramach tej samej egzekucji nie nastąpi jej „odnowienie”. A pod uwagę brane sa srodki pieniężne znajdujące się na rachunkach zobowiązanego w chwili dokonania ich blokady, oraz późniejsze wpływy .

 166. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @SS: kwota wolna przysługuje do tzw. rachunków osobistych, niezwiązanych z prowadzona działalnością. Przepisy prawa wykluczają przywilej kwoty wolnej w przypadku zajęć alimentacyjnych. Sprawę przekazania środków w wysokości 80 zł należy wyjaśnić w oddziale banku – nie znam szczegółów tej egzekucji.

 167. Maciekkkk

  Ponawiam pytanie, Od kiedy liczy się sumę wpłat na konto?

 168. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Maciekkkk: od daty wpływu zajęcia do banku, pod uwagę bierze się także sumy zgromadzone na rachunku na czas dokonania jego blokady.

 169. dominikani

  Witam,
  dostałam z banku informację iż przywilej kwoty wolnej od zajęcia dotyczy wyłącznie zajęć egzekucyjnych a nie zajęć zabezpieczających wierzytelności z rachunku bankowego. Jaka jest podstawa prawna takiego stwierdzenia? Nigdzie nie spotkałam odpowiednich przepisów.
  Dziękuję.

 170. aga

  Nie rozumiem z tego nic. Jestem za granica, do banku nie mam mozliwosci sie dostac. gdy sie loguje przez bzwbk saldo mam dodatnie, a dostepne srodki 0,00. Matka mówiła mi przez telefon że komornik ma mi zająć konto,ok 750 zł. tzn zę jakbym teraz przelała to 750 zł na moje konto to byłabym czysta? tzn że kolejne pieniądze byłyby już w dostępnych srodkach czy to nie na tym polega?

 171. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @aga: Do rachunku osobistego przysługuje tzw. przywilej kwoty wolnej od zajęcia, dopiero po jego wykorzystaniu Bank może przystąpić do realizacji zajęcia. Prawdopodobnie dlatego środki na Pani rachunku zostały zablokowane ale Bank nie ma możliwości do ich przekazania na rachunek komornika.

  Jeżeli chciałaby Pani zrezygnować z przywileju kwoty wolnej i zrealizować zajęcie, co spowoduje odblokowanie rachunku, konieczne jest pisemne oświadczenie o rezygnacji z kwoty wolnej i dyspozycja realizacji zajęcia przez Bank. Dokument musi być złożony w oddziale BZ WBK.

  Możliwe jest też „zdalne” ustanowienie pełnomocnika, w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi przez notariusza, polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo organ wyznaczony przez dane państwo – sygnatariusza konwencji haskiej do wydawania poświadczeń dokumentów urzędowych. Posiadacz rachunku powinien ustanowić pełnomocnika najlepiej na wzorze pełnomocnictwa obowiązującym w Banku, ewentualnie przenosząc ten fragment do pełnomocnictwa ustanawianego u np. notariusza.

 172. kasia

  witam – mam zajęcie komornicze na koncie – do dzisiaj miałam na koncie 0 złotych, ale po wpłynięciu wynagrodzenia saldo jest 1100 złotych, ale dostępne środki to 0 więc jak sie domyślam konto jest zablokowane…w jakich sytuacjach mogę skorzystać z przywileju kwoty wolnej od zajęcia i jak wyliczyć tą kwotę???

 173. Małgorzata Barta

  Czy US może zająć środki zabezpieczone na koncie firmy (blokada środków w transakcji handlowej)na poczet swoich wierzytelności ? I jaka jest podstawa prawna ?

 174. lukas

  W jakim czasie od wpłynięcia środków na zablokowany rachunek z tytułu zaległości w US zostanie on całkowicie odblokowany?

 175. lukas

  Po wpłynięciu środków na zajęty rachunek bank sam przelał na konto skarbówki zaległości,odblokował mój rachunek aleee zagarnął 60 zł!!!! Czy w tym kraju już nikt nie podchodzi do świeżo upieczonych przedsiębiorców w ludzki sposób?? Po niecałym roku mam już dość prowadzenia firmy,nie dosyć że trzeba się starać by praca była to jeszcze na człowieka spada oglądanie jak krwiopijcy siedzący za stolikiem trwonią moje ciężko zarobione pieniądze. !!!

 176. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @kasia: zapraszam do kontaktu z oddziałem BZ WBK, gdzie uzyska Pani szczegółowe informacje dotyczące tego, czy przywilej kwoty wolnej tutaj przysługuje oraz jaka jest jego wysokość.

 177. alek

  witam.u.s.zablokowal mi konto zostaly pobrane nalezne mu pieniadze acz nie wszystko .konto jest puste lecz mam jeszcze w banku lokate czy moge ja wyplacic w kasie banku.na lokacie nie ma blokady .pozdrawiam aleksander
  .

 178. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @alek: uprzejmie proszę o kontakt w tej sprawie z oddziałam. Jeśli rachunek jest odblokowany nie powinno być problemów z wypłatą.

 179. Aneta

  Mam pytanie
  W lipcu o ile dobrze pamiętam Zus zablokował mi konto,na którym miałam tylko świadczenia rodzinne rentę alimentacyjna i becikowe.O ile mi wiadomo nie wolno blokować tych pieniędzy.W jaki sposób mogę odblokować konto obecnie jestem za granicą.I mam pytanie dlaczego Bank nie sprawdził skąd pochodzą środki na koncie tylko po prostu blokuje bo Zus tak chce.Te pieniądze to są pieniądze dzieci nie moje.

 180. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Aneto, rachunek jest zablokowany od chwili wpływu zajęcia egzekucyjnego do Banku. Środki, które nie podlegają egzekucji, zwolnione na podstawie szczególnych przepisów, zobowiązany może wypłacić w oddziale Banku, po okazaniu stosownych dokumentów (w tym przypadku decyzje administracyjne przyznające świadczenia rodzinne, becikowe, rentę alimentacyjną).

 181. Aneta

  Dziękuję za odpowiedź. W takim razie nasuwa mi się następne pytanie.Czy wystarczą decyzje które otrzymałam od opieki społecznej odnośnie becikowego,funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych czy muszę jechać do opieki społecznej po owe zaświadczenie.
  Czy moja mama która jest upoważniona do mojego konta może również te pieniądze wypłacić?Oczywiście po okazaniu tych dokumentów.

 182. Małgorzata

  Witam.Komornik zablokował konto bankowe męża.Udaliśmy się do niego z wnioskiem o zdjęcie blokady i zgoda została podpisana,ale bank,w którym posiadamy konto takiej zgody nie wyraził.Dodam jeszcze,że kwota wolna została wykorzystana.Czy bank może nas pozbawić środków do życia i jak załatwić odblokowanie konta.Dodam również, że tylko mąż pracuje i na utrzymaniu mamy 2 dzieci.Pieniądze,które mamy na koncie to nasze jedyne środki do życia.

 183. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Aneto, dokumenty, jeżeli dotyczą otrzymanych świadczeń, są wystarczające. Środki z rachunku może wypłacić także pełnomocnik.

  Pani Małgorzato, niestety nie mogę się tu wypowiedzieć. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii z bankiem, w którym posiadacie Państwo konto.

 184. Aneta

  Bardzo dziękuję za informację. Będę polecała ten Bank ponieważ w razie problemów służy pomocą.Moja sprawa z Zus też akurat się wyjaśniła, jeszcze raz dziękuję za informacje… Pozdrawiam….

 185. Grzegorz

  Witam mam jedno pytanie. Czy komornik może zając wpływające na konto dofinansowanie z UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Dziękuję za odpowiedz

 186. Ola

  Cy to prawda ze bank moze na godzine udostepnic kono wlascicielowi jesli jest na nim komornik ale nie zarabiam wiecej niz ta minimalna krajowa (pol etatu)

 187. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Ola: wypłaty z zajętego rachunku możliwe są w ramch przysługującej kwoty wolnej lub na podstawie postanowienia o zwolnieniu środków wydanego przez komornika. Wypłaty można dokonać w oddziale Banku.

 188. Anonim

  Szanowna Pani Jarmuż.
  Mam pytanie, czy rolnik posiadający w Waszym banku konto firmowe, także ma możliwość skorzystania z kwoty wolnej od potrąceń?
  Zaznaczyć trzeba , ze rolnik to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

 189. Aneta

  Witam ponownie Zus zniósł blokadę konta natomiast bank jej nie odblokował jak długo czeka się na odblokowanie konta?

 190. ZB

  Jako osoba fizyczna, mam zobowiązanie wobec Izby Celnej, skierowane do banków zlecenia blokady spowodowalo że zablokowano mi 3 rachunki w tym 2 prowadozne jako „firmowe”. Oczywiście na każdym zblokowanoa kwotę pełnej należności wobec Izby Celnej, czyli łącznie 3-krotność tego co im się należało. Czy bank blokując konta firmowe (choć jako identyfikatory zobowiązanego podano NIP i PESEL a nie REGON) postąpił zgodnie z prawem ?

 191. Jozef

  Wczoraj otrzymalem informacje o tym iz , moja renta w wysokosci 760zl zotanie zajeta w 2/3 , czyli zostanie mi na zycie 250zl . moja kwota do splacenia komornikowi wynosi 5000zl , czy jest mozliwosc obnizenia tej kowoty zajecia? dodam tylko , ze jestem calkowicie nie zdolny do pracy. Prosze o pomoc

 192. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @ZB: Tak, bank działa w oparciu o pouczenie znajdujące się na zawiadomieniu o zajeciu rachunku bankowego:
  „Zajęcie wierzytelności jest skuteczne z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny, wskazał w zawiadomieniu numery tych rachunków”.

  @Jozef: właściwym organem do udzielenia odpowiedzi na pytanie jest organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia wierzytelności.

 193. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Anonim: zgodnie z art. 54 ustawy Prawo bankowe tzw. „przywilej kwoty wolnej od zajęcia” gwarantuje, że środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

  Ustawodawca nie wymienia w przepisie rachunków związanych z działalnością gospodarczą z uwagi na powyższe przywileju kwoty wolnej nie można „rozszerzać”.

 194. Aneta

  Dnia 11.grudnia otrzymałam pismo od ZUS, że zwolnił konto z pod egzekucji dzisiaj mamy 31 grudnia konto nie zostało odblokowane.Jak długo Bank WBK potrzebuje aby konto było odblokowane? Każdego miesiąca pobierana jest opłata za prowadzenie konta za posiadaną kartę a bank obraca moimi pieniędzmi.za chwilę znowu zablokują mi konto dlaczego ponieważ bank nie odblokował mi konta a data płatności składek się zbliża.

 195. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Aneto, Bank zwolni rachunek bankowy niezwłocznie po wpływie zawiadomienia o zakończeniu postepowania egzekucyjnego z rachunku zobowiązanego. Proszę o kontakt z oddziałem w celu ustalenia czy taki dokument wpłynął do Banku jeżeli nie – sprawę należy wyjaśnić z ZUS.

 196. Marek

  Mam pytanie, prowadzę działalność gospodarczą, i w banku bzwbk posiadam konto na które przelewane zostają mi wszystkie środki finansowe służące do płacenia ZUS-u, składek ubezpieczeń itd. Mam również córkę 9 letnią na którą łoże finansowo (dobrowolnie – bez zasądzonych alimentów), wziąłem dla zaufanej osoby kredyt i nie wiedziałem o niespłacaniu go (brak wezwań, telefonów, kontaktu) dopuki dzisiaj nie zablokowano i nie wyczyszczono mi konta, pismo o zajęciu odebrałem również dzisiaj. Co mam teraz zrobić? nie chce uchylac się od płacenia i moge spłacic ten kredyt ale zablokowane konto uniemozliwi mi dalsze prowadzenie działalności a tym samym zarabiania pieniędzy. Nie zostało mi równiez nic na utrzymanie i życie. Czy jest jakaś mozliwośc dogadania się z bankiem, z kim kolwiek żeby jakoś wyjść z tego? Jesli nie będe zarabiać to bank nie będzie miał mozliwości wyegzekwowania długu a przeciez na tym mu zależy.

 197. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Marku, tu wskazany jest kontakt z organem egzekucyjnym, który dokonał zajęcia rachunku, w celu uzyskania zgody na ewentualne wypłaty z rachunku.

 198. Adam

  Witam. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W Państwa banku posiadam jedynie konto osobiste (konto firmowe w Meritum Banku). Komornik zają pieniądze na koncie osobistym z tytułu zaległości zus. Czy przysługije mi kwota wolna od zajęcia? Jakich formalności należy dopełnić aby dokonać wypłaty środków

 199. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Adamie, kwota wolna od zajęcia przysługuje na mocy art. 54 Prawa bankowego. O wysokosci przysługującej kwoty wolnej może Pan dowiedzieć się w każdym oddziale BZ WBK. Także w oddziale możliwa będzie wypłata srodków pieniężnych w ramach przysługującej kwoty wolnej.

 200. Anula5

  Ja tez mam pytanie… zablokowano mi konto internetowe na ktore wpływały pieniadze na niepelnosprawne dziecko… bank nie posiada okienka kasowego wiec dziecko zostalo bez leczenia i jedzenia. oczywiscie szybko zalozylam inne konto… ale tamte pieniadze wciaz leza na koncie jak mam je odzyskac… nie jest duzo bo 400 zl ale pare puszek mleka bym miala. prosze o odpowiedz.

 201. Łukasz

  Witam. Chciałbym upewnić się czy pani odpowiedź na jedno z pytan zadanych pani w 2011 jest dalej aktualne. Miałem zajęcie komornicze z Zusu i blokade na koncie z wolną kwotą od zajecia komorniczego. Zadłużenie zostało spłacone potrąceniami z wypłaty, konto odblokowane miesiąc temu przed grudniową wypłatą i zostało mi ok 700 zł tej wolnej kwoty. Dziś sie dowiedziałem ze na koncie mam znowu komornika ale za kredyt w innym banku. Pytanie: Czy wolna kwota dalej równa jest 700 zł czy została odnowiona bo patrząc na saldo to mam całą kwote wypłaty ( chyba ze księgowanie rano po otwarciu dopiero nastąpi i dopiero wtedy potrąco co jest powyzej 700zł)

 202. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Łukaszu, informację o wysokości przysługującej kwoty wolnej otrzyma Pan w oddziale.

 203. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Anula5: na stronie banku powinny być dane kontaktowe – infolinia, e-mail. Nie mogę doradzić niczego innego niż kontakt z bankiem.

 204. magda

  wycignelam juz wolne srodki i teraz nie mam za co zyc. co zrobic zeby komornik odblokowal konto

 205. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Magdo, w tej sprawie należy zwrócić się do komornika, w jego kompetencjach leży podejmowanie decyzji co do realizacji zajęcia egzekucyjnego z rachunku bankowego.

 206. Anonim

  dzien dobry prosilbym o pomoc dotyczaca, zamkniecia konta osobistego, dotej pory mam do uregulowania saldo,62.00zlote, srodki sa puste , bo ich niemam, niemam pracy, , bylem w banku wbk.torun, chcialem zaplacic saldo i prosilem o zamkniecie konta osobistego, aby nie roslo mi saldo, na ktore mi nie stac, trudna sytuacja rodzinna, lecz pani, referent, mnie poinformowala ze nawet po uregulowaniu salda konto nie zostanie zamkniete, z powodu obciazen komorniczych, szczego pytam mam oplacac ,konto osobiste jak nie posiadam srodkow,pracy. dziekuje za pomoc czekam na e=mail, z powazaniem p.kwiatkowski

 207. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Anonim: posiadacz rachunku bankowego może złożyć deklarację jego likwidacji w oddziale Banku. W przypadku wątpliwości pracownik oddziału powinien skontaktować się z pracownikiem jednostki centralnej Banku obsługującej proces realizacji zajęć egzekucyjnych.

 208. anna

  dzien dobry.. szukalam odpowiedzi na moje pytanie ale nie znalazlam…otoz..byly maz zalega z alimentami napisalam pismo do komornika..poniewaz prowadzi wlasna dzialalnosc handlowa tzn..pobiera zlecenia ..jest kierowca .. nie wiem czy moglam podac zleceniodawce jako jego pracodawce w koncu sam ma firme…zatem podalam jego rachunek bankowy…mam pytanie czy jezeli jest to zadluzenie alimentacyjne tez bede musiala czekac az wykorzysta kwote wolna od zajec tzn..ok..10tys…

 209. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @anna: w przypadku zajęcia rachunku bankowego z tytułu alimentów kwota wolna nie przysługuje do rachunku osobistego. Nie ma też przywileju kwoty wolnej od zajęcia w przypadku rachunku firmowego – dotyczącego prowadzonej działalności.

 210. wojciech

  mam pytanko komornik zajmuje mi połowe wynagrodzenia 2połowa jest na konici i zus zablokowałmi drgkom połowe czy tak morzna ja zostałem bez srodkow do zycia i nikt mnie otym nie poimformował kto mi pomorz

 211. wojciech

  mam pytanko komornik zajmuje mi połowe wynagrodzenia 2połowa jest na konici i zus zablokowałmi drgkom połowe czy tak morzna ja zostałem bez srodkow do zycia i nikt mnie otym nie poimformował kto mi pomorze

 212. ewon

  Witam a czy bank może mi odmówić skorzystania z opcji środków wolnych od zajęcia, konto mam prywatne, dług nie jest alimentacyjny itp., nigdy nie korzystałem z opcji środków wolnych od zajęcia. Proszę o pilną odpowiedz bo mój bank nie wie czy mogę z tego skorzystać

 213. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @wojciech: sprawę należy wyjaśnić w ZUS, przedstawiając poniższe argumenty: jeżeli zablokowano konto osobiste to przysługuje przywilej kwoty wolnej od zajęcia i w ramach tego przywileju możliwa jest wypłata środków w placówce Banku.

  @ewon: jeżeli kwota wolna od zajęcia nie została jeszcze wykorzystana nie ma przeszkód w dysponowaniu środkami pieniężnymi w każdej placówce Banku. W przypadku wątpliwości pracownik Oddziału powinien skontaktować się z centralną jednostką Banku obsługującą proces realizacji zajęc egzekucyjnych. Prosimy o przesłanie na adres zespol_bzwbk [at] bzwbk [dot] pl informacji o tym w której placówce Banku prowadzone jest konto.

 214. eweel1

  Witam, mam pytanie które mnie dręczy.dostałam od komornika pismo o zajęciu konta osobistego , ale nie wiem jakim cudem pisze BANK POLSKA GRUPA OPIEKI SA . Kiedyś posiadałam konto w pko ale w chwili obecnej takowe nie istnieje. na zawiadomieniu nie mam podanego nr swojego rachunku. Jednakże mój mąż posiada konto w WBK , ja jestem osobą jedynie upoważnioną. Czy istnieje możliwość , aby komornik zajął konto męża, którego nie jestem współwłaścicielem?

 215. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @eweel1: wszystko zależy od rodzaju zajęcia. Niestety nie mam wystarczających informacji, żeby udzielić odpowiedzi.

 216. Karol

  Mam pytanie dostałem już od komornika pismo o zakończeniu postępowania egzekucyjnego to było 19-02-2013 a miałem też zajęte konto w bzwbk po jakim czasie odblokuje konto.

 217. iwona

  Witam mam pytanie komornik zablokowal mi konto w banku na ktore otrzymuje zasilek rodzinny wraz z dodatkami,zasilek pielegnacyjny na dziecko niepelnosprawne oraz alimenty z fundusze a ma 4 dzieci czy bank moze mi te srodki odblokowac?

 218. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Karolu, rachunek zostanie odblokowany zaraz po wpływie postanowienia komornika o zakończeniu postępowania egzekucyjnego. Powinien Pan upewnić się czy komornik skierował takie zawiadomienie do Banku.

  @iwona: proszę złożyć w oddziale Banku decyzję administracyjną potwierdzającą przyznanie takich świadczeń lub zgodę organu egzekucyjnego na zwolnienie w/w świadczeń spod egzekucji. Takie dokumenty uprawniają do wypłaty środków w placówce banku.

 219. rafałeczek

  Czy rachunek techniczny kart pre-paid (na okaziciela) może być zajęty przez komornika?

 220. Anonim

  witam mam pytanie
  do banku wysłano zawiadomienie o zajęciu przez US na osobę fizyczna. bank zrealizował zajęcie pisząc w tytule przelewu nr zajęcia i nazwę firmy – sp. z o.o. której osoba fizyczna prawdopodobnie jest właścicielem czy współwłaścicielem.pieniądze przez organ egzekucyjne zostały rozliczone i przekazane wierzycielowi. na kolejne zajęcia ban odpowiedział że istnieją przeszkody w postaci braku środków ale po ich ustąpienie przekazą należność. i znów ta sama sytuacja zajęcie na osobe fizyczna a bank odpisuje informacje na to zajęcie powołuje się na nr pisma us ale podaje nazwę sp. z o.o. klient (sp z o.o.) złożył reklamację, bank wysłał piamso do us żeby zwrócili pieniądze, us nie chce oddać bo to przeciez pomyłka banku. kto odpowiada za taką pomyłkę, kto ma oddać pieniądze. proszę o pomoc

 221. sofar

  witam mam pytanie
  do banku wysłano zawiadomienie o zajęciu przez US na osobę fizyczna. bank zrealizował zajęcie pisząc w tytule przelewu nr zajęcia i nazwę firmy – sp. z o.o. której osoba fizyczna prawdopodobnie jest właścicielem czy współwłaścicielem.pieniądze przez organ egzekucyjne zostały rozliczone i przekazane wierzycielowi. na kolejne zajęcia ban odpowiedział że istnieją przeszkody w postaci braku środków ale po ich ustąpienie przekazą należność. i znów ta sama sytuacja zajęcie na osobe fizyczna a bank odpisuje informacje na to zajęcie powołuje się na nr pisma us ale podaje nazwę sp. z o.o. klient (sp z o.o.) złożył reklamację, bank wysłał piamso do us żeby zwrócili pieniądze, us nie chce oddać bo to przeciez pomyłka banku. kto odpowiada za taką pomyłkę, kto ma oddać pieniądze. proszę o pomoc

 222. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @sofar: trudno mi się wypowiedzieć się w sprawie nie znając jej dokładnie. Jeśli klient złożył reklamację powinien uzyskać pisemną odpowiedź, z której wynika w jaki sposób rozwiązany zostanie problem. W razie potrzeby, od decyzji można się odwołać: do Banku, Arbitra Bankowego lub Sądu powszechnego.

 223. małgorzata

  Mimo, ze przeczytałam wszystkie pytania i odpowiedzi nadal nie rozumiem co oznacza kwota wolna od zajęcia
  Mam na koncie w BZWBK 1500 ZŁ . Konto zostało zablokow przez komornika na skutek długu ok 50 tys zł. To konto osobiste. Nie będę już nic wpłacać na to konto.
  Chcę wybrać te 1500 zł. I zamknąć (zlikwidować konto ).
  Czy dostanę swoje pieniądze.

 224. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @malgorzata: rachunki osób fizycznych (na podstawie Artykułu 54 ustawy Prawo bankowe) mają tzw. „przywilej kwoty wolnej od zajęcia”. Dzięki niemu środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby (niezależnie od liczby zawartych z bankiem umów) są wolne od zajęcia do wysokości tzw. kwoty wolnej. Wysokość kwoty wolnej to trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Kwota wolna jest przywilejem jednorazowym i przysługuje w tej samej wysokości bez względu na liczbę współposiadaczy zajętego rachunku. Proszę o kontakt z placówką Banku, uzyska tam Pani szczegółowe informacje.

  Posiadacz rachunku może złożyć wypowiedzenie umowy prowadzenia rachunku bankowego, po zweryfikowaniu, że nie ma przeszkód do likwidacji rachunku, konto zostanie zamknietę (przeszkodą do zamknięcia rachunku są znajdujące się na nim srodki pieniężne, które podlegają egzekucji i winny być przekazane na rachunek organu egzekucyjnego).

 225. małgorzata

  Jak zrozumiałam,
  z konta nic nie wezmę i go nie zamknę…..
  i tak będzie do mojej śmierci.
  Mam jeszcze wątpliwości, a raczej moja matka,
  na której koncie jestem upoważniona (nie współwłaściciel ). Czy ona też ma się bać mojego komornika ?.

 226. Patryk

  Mam pytanie . Podpisałem umowę ratalną z ZUS o spłatę zaległych składek . Ile czasu w świetle prawa ma ZUS aby poinformować o tym bank że w związku z podpisaną umową wstrzymuje egzekucję zaległości ( w związku z egzekucją na kontach )

 227. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @rafaleczek: rachunek techniczny przypisany do karty prepaid nie jest rachunkiem bankowym, o którym mowa w art. 889 kpc. Karta prepaid jest produktem na okaziciela, a tym samym oznacza możliwość zmiany okaziciela – użytkownika karty w każdej chwili. W związku z tym środki finansowe znajdujące się na rachunku technicznym karty nie podlegają egzekucji.

 228. Ania

  ile czasu wczęśniej trzeba poinformowac bank o tym że chce się wypłacic z kąta większą kwote pieniędzy?

 229. ja

  a ja nie wiem co to jest ta kwota wolna

 230. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @malgorzata: wypłata kwoty 1500 zł z rachunku, o której Pani wspomina, będzie możliwa jeżeli do zajętego rachunku przysługuje kwota wolna. Taką informację uzyska Pani w placówce Banku. Jeżeli na rachunku nie będzie żadnych środków, które podlegają egzekucji, jego zamknięcie będzie możliwe.
  Blokadzie z tytułu zajęć egzekucyjnych podlegają rachunki, których zobowiązany jest właścicielem lub współwłaściciele. Nie podlegają zajęciu rachunki bankowe, do których zobowiązany pozostaje w relacji pełnomocnika.

  @Patryk: taką informację może Pan uzyskać w ZUS.

 231. małgorzata

  Dziękuję za odpowiedz,
  przyznaje nadal trochę niejasną ???
  Ale HURAA dostalam pismo z banku (napisałam meila z reklamacją ), że moge przyjść do banku i wziąść swoje pieniądze. Kwota wolna , to 3x średnia krajowa,
  tj, ponad 8 tysięcy, a ja mam tylko 1500 zł.
  Więc mogę :))))))))))
  Jednak banki trochę dbają o klientów….
  a już miałam wątpliwości :)

 232. tomi

  witam dostalem pismo od komornika ze blokuje mi konto jestem pracownikiem fizycznym nie mam zadnej firmy na konto wplynie wynagrodzenie za prace z tytulu umowy o prace czy kwota wolna od zajec zostanie do mojej dyspozycji? i jak moge sprawdzic po zalogowaniu sie do wbk czy mam blokade n rachunku?

 233. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @ja: Artykuł 54 ustawy Prawo bankowe, tzw. „przywilej kwoty wolnej od zajęcia”, gwarantuje, że środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Kwota wolna jest przywilejem jednorazowym.

 234. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Patryk: powinien Pan niezwłocznie udać się do ZUS, poinformować o zajęciu środków pieniężnych z wynagrodzenia przez komornika sądowego (przedłożyć w ZUS stosowne dokumenty, potwierdzające zajęcie egzekucyjne wynagrodzenia) i złożyć wniosek o zwolnienie spod egzekucji pozostałej części wynagrodzenia w pływającej na rachunek bankowy.

 235. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @Ania: w przypadku wypłaty kwoty wyższej niż 20 tys. złotych trzeba poinformować bank z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Jeśli chciałaby Pani wypłacić kwotę 5 tys. w walucie obcej, placówka powinna być poinformowana z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

 236. ewcia

  mam pytanie mój mąż ma zajęcie komornicze i zajeli nam kąto w wbk ale to moje kąto a mąż jest tylko dopisany i to kąto jest na moje panieńskie nazwisko do spłaty mąż ma 10000 tys zł i w tym miesiący ma byc przelew na to kąto w wysokości ponad 10000tyś zł czy bede mogła te pienądze wypłacic czy nie i czy bedzie mi przysługiwała kwota wolna błagam o szypki odpis

 237. ewcia

  bardzo prosze o szypką odpowiedz to warzne

 238. Maaaam

  Witam chciałam zapytać co oznacza jeżeli nie widze już na swoim koncie kredytu który spłacam dodam że mam pewne zaległości w spłacaniu ale staram sie wpłacać ciągle jakieś kwoty na konto jednak kredyt nagle zniknął nie dostałam pisma o wypowiedzeniu kredytu tylko wezwanie do zapłaty ?

 239. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @ewcia: bez znajomości szczegółów trudno mi odpowiedzieć. Poprosiłabym Panią o kontakt z oddziałem, tam uzyska Pani wszystkie wyjaśnienia.

  @Maaaam: prosimy o kontakt z Centrum Zarządzania Przeterminowaniami, od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 18.00, pod numerem 61 850 2204 lub 61 850 22 05.

 240. andy

  Witam
  Mam pytanie na moje konto wpływa wynagrodzenie wysokości 450zl została zalozona blokada komornicza na konto ale wedlug prawa bankowego moge wyplacic srodki niestety w banku mi odmowili i te 450 przelali komornikowi dlaczego nie zostala mi wyplacona

 241. ewcia

  mam pytanie czy bank może wycofać komornika

 242. ewcia

  bo chodzi o to mam blokade w banki wbk i czy bank moze sam sciągnąc to blokade czy jak to wygląda prosze o rade

 243. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @andy: jednoznaczną odpowiedź może Pan uzyskać w oddziale. Odmowa wypłaty środków z zajętego rachunku mogła być spowodowana wykorzystaniem przywileju kwoty wolnej od zajęcia lub jej brakiem – np. w sytuacji, kiedy zajęcie egzekucyjne dotyczy alimentów lub jest zajęciem zabezpieczającym.

 244. andy

  Niestety odpowiedzi w oddziale nie uzyskalem a wczesniej nie kozystalem z takiego przywileja komornik mi w lutym zablokowal konto a w marcu jak wplynyely pieniadze zostalo mi odmowiona wyplata i przelana na konto komornika czy jest jakas szansa zeby bank zwrocil mi zabrana kwote jezeli zlamal prawo i niewyplacil mi rodkow jezeli chronila je ustawa

 245. andy

  zajecie nie dotyczy alimentow ani kwoty zabezpieczającej

 246. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @andy: proszę o złożenie reklamacji w tej sprawie: w oddziale, za pośrednictwem infolinii 1 9999, lub na adres rzecznik [dot] klienta [at] bzwbk [dot] pl.

 247. andy

  Może mi Pani wyjasnic jedna sprawe komornik wyslal pismo zwalniajac mi blokade konta od tygodnia bank jest w posiadaniu tego pisma a nie odblokowal mi konta twierdza ze musza zweryfikowac pismo tylko jak doslał bank pismo blokujace mi konto zostalo mi zablokowane od razu a odblokowanie przychodzi bardzo trudno

 248. andy

  Wracajac do pani odpowiedzi w oddziale banku wraz z dyrektorem wysmieli mnie jak powiedzialem im o kwocie wolnej ze to jest moj wymysl

 249. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @andy: wnioskując z Pana komentarza, sprawa jest w toku. Jeśli się przedłuża, bardzo proszę o interwencję w swoim oddziale. Odnośnie drugiego komentarza, nie znam szczegółów zajęcia, nie mogę potwierdzić, że kwota wolna w Pana przypadku przysługiwała. Jeśli tak, proszę złożyć w tej sprawie reklamację: rzecznik [dot] klienta [at] bzwbk [dot] pl

 250. agata

  Witam , mam w waszym banku blokade na rachunku od ubieglego roku, wczoraj US przelał zwrot podatku w kwocie 681 zł, w tym było odliczenie na dziecko 125zł. (za mało zarobiłam i tylko tyle moglam odliczyc) ,reszta z umowy zlecenie. Podobno bank powinien odblokowac tą kwote ulgi prorodzinnej. Prosze o szybką informację

  Agata

 251. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Agato, może Pani wypłacać środki w ramach kwoty wolnej. Jeżeli ten przywilej został wykorzystany, to środki wpływające na rachunek podlegają egzekucji. Zwrot z podatku nie jest świadczeniem zwolnionym z egzekucji. Aby można było wypłacić srodki pienięzne z tego tytułu potrzebna będzie zgoda organu egzekucyjnego.

 252. małgorzata

  Witam ponownie. Już się cieszyłam, że mogłam podjąć pieniądze z zablokowanego konta, ale jednak nie do końca
  Mam następne wątpliwości : dlaczego na koncie (2 konta) musiało zostać 120 zł ?. I kiedy to konto zostanie całkowicie zlikwidowane ?. Mam obawy (jak mi tłumaczył pracownik banku)…,że za kilka lat, jak nic nie będzie wpływało na konto – to się samo zamknie,, ?
  Tłumaczyłam, że ja wiem, ze nic nie będzie wpływało – bo to moje konto , a nie chciałabym być ,,za kilka lat,, ZNOWU dłużnikiem banku. Niestety pracownik nie umiał mi tego wytłumaczyć -kazał czekać… a ja już czekam tydzień i wciąż nie rozumiem.

 253. Marek

  Jeśli komornik zablokuje mi konto (osoba fizyczna), na którym nie ma w danej chwili środków, a będą następowały wpłaty na rachunek w okresie późniejszym, np. będę wpłacał w oddziale czy przelewał z innego konta, to czy te nowe wpływy zostaną automatycznie zablokowane, czy tez będę mógł nimi dysponować do wysokości kwoty wolnej od zajęcia?

 254. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @małgorzata: Pani Małgorzato, proszę uprzejmie o złożenie reklamacji w tej sprawie na adres rzecznik [dot] klienta [at] bzwbk [dot] pl

 255. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Marku, jeżeli przysługuje Panu kwota wolna, to do jej wysokości możliwe będzie korzystanie ze środków pieniężnych, które wpłyną na rachunek. Wypłaty można dokonywać w placówce Banku.

 256. Edyta

  witam,potrzebuje pomocy,dowiedzialam sie wczoraj o blokadzie na rachunku oszczednosciowym,powiem tak ze rachunek jest zalozony na moja babcie ,a ja jestem tylko upowazniona do konta jako wspolwlasciciel,jednak babcia mi jeszcze napisala oswiadczenie ,ze jakiekolwie pieniadze wplacone sa dla mojej coreczki a jej wnuczki,nie wiem co robic bo babcia za pomoca znajomej wyslala nam na swieta 100 zl i juz nie moge odebrac:( a brakuje pieniedzy na zakupy. prosze o porady co robic.

 257. agata00

  chciałabym sie dowiedziec o posiadanniu konta w banku. Pare lat temu uzyskalam kredyt studencki. obecnie spalaca go moj tata, wlasciwie to komornik wszedl na jego pobory. do przesylania srodkow na konto z KS mialam zalozone konto w banku. jednakze pozniej to konto zostalo zablokowane i usuniete. chcialabym sie dowiedziec czy teraz moge zalozyc konto bankowe w innej placowce? prosze o porade

 258. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @agata00: może Pani założyć nowe konto, jednak, jeśli nadal ma Pani nieuregulowaną sytuację, dotyczącą wcześniejszego zobowiązania, na wniosek komornika nowe konto może zostać również zablokowane.

  @Edyta: proszę udać się do oddziału i sprawdzić możliwość wypłaty środków pieniężnych w ramach kwoty wolnej, jeśli w tej sytuacji przysługuje. Może Pani uzyskać od doradcy także informacje odnośnie ewentualnej zmiany statusu z współwłaściciela na pełnomocnika.

 259. Justyna

  Witam, proszę o informację w nastepującej sprawie…Miałam zablokowany rachunek bankowy przez komornika, wykorzystałam również kwote wolną, sprawa została uregulowana i zakończona w lutym tego roku. Teraz w kwietniu mam kolejne zajęcie rachunku bankowego przez komornika, ale w innej sprawie, moje pytanie: czy teraz również mogę korzystać z kwoty wolnej?

 260. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Justyno, nowa blokada rachunku bankowego z tytułu nowej egzekucji powoduje, że klientowi przysługuje kwota wolna, oczywiście z zastrzeżeniem,że przywilej ten nie jest wyłączony innymi przepisami np. w przypadku zajęcia zabezpieczającego lub z tytułu zobowiązań alimentacyjnych. Proszę potwierdzić informację o przysługiwaniu kwoty wolnej oraz jej wysokości w placówce banku.

 261. KAMIL

  witam, a jesli mam już tytuły egzekucyjne zarówno z z urzędu skarbowego i ZUS i mam już zablokowane konta zarowno firmowe jak i osoboste, to jeśli założe nowe konto w innym banku to najpierw musi być nowy tytuł i nowe zajęcie czy z góry już rachunek będzie zajęty??
  czy mogę zleceniodawcy mogą w tej sytuacji abym uniknął zajęcia pieniędzy mogę podać zleceniodawcom numer konta kogoś z rodziny lub znajomego??

 262. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Kamilu, kwestię dotyczącą nowego konta w kontekście zajęcia egzekucyjnego powinien Pan wyjaśnić w banku, gdzie konto będzie zakładane.

 263. Adam

  Witam Pani Justyno. Ja mam pytanie ile czasu zajmuje bankowi „odblokowanie konta” po umorzeniu postępowania komorniczego. W mojej sytuacji komornik wysłał stosowne pismo do centrali WBK już tydzień temu, a konto dalej jest „zablokowane” Limit wypłat już mi się skończył jakiś czas temu, na koncie posiadam środki, których nie mogę w żaden sposób podjąć, a w portfelu pusto. Proszę o pomoc.

 264. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Adamie, powinien Pan wyjaśnić sprawę w oddziale i upewnić się czy dokument dotarł. Po wpływie uchylenia zajęcia rachunku do banku, konto jest udostępniane niezwłocznie.

 265. Adam

  Przepraszam Pani Barbaro za pomyłkę w imieniu, jednakże powiem szczerze, że jestem bardzo zawiedziony jak traktuje się klienta w tym banku. Istne przekazywanie pałeczki, jeden mówi idź tam, drugi mówi idź tam a trzeci wysyła człowieka z powrotem do pierwszego. Nie można niczego się dowiedzieć w wydawało by się prostej sprawie, a człowieka bez złotówki w portfelu ponoszą nerwy i może sobie przez to dodatkowych problemów narobić. Staram się zachować fason ale nie mam za co chleba kupić w tym momencie, chociaż mam pieniądze na koncie. Jak długo można czekać? Z komornikiem rozmawiałem w cztery oczy i mam na piśmie, że stosowne pismo zostało do szanownej centrali banku WBK wysłane już 17.04.2013. Co dalej?

 266. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Adamie, bardzo chciałabym pomóc, ale nie mogę nie znając szczegółów. Tych szczegółów nie powinien Pan absolutnie podawać publicznie – na blogu – dlatego uprzejmie proszę o kontakt z oddziałem. Na pewno uzyska Pan pomoc.

 267. Anna

  Przebywam i pracuję w Niemczech.Komornik zablokował mi konto. Chciałabym skorzystać z wolnej kwoty ale nie jestem w stanie dojechać.Czy mogłabym telefonicznie załatwić z bankiem odblokowanie wolnej kwoty? lub wstrzymanie przekazania komornikowi pieniędzy do mojego powrotu? Będę w Polsce za 2 miesiące.Czy mogą tyle czasu zablokowane pieniądze znajdować się na moim koncie?

 268. Mateusz

  Witam. Czy jestem w stanie coś zrobić jesli kwota wolna została już wyczerpana a stypendium które wpłynęło 2 dni temu zostało w całości przekazane do komornika? Chodzi mi o to czy mogę się domagać zwrotu części stypendium jako że jest to mój jedyny środek utrzymania?

 269. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Anno, wypłaty środków pienięznych w ramach przysługującej kwoty wolnej może Pani dokonywać w każdej placówce Banku BZ WBK. Usunięcie blokady z rachunku bez zgody organu egzekucyjnego nie jest możliwe, dlatego powinna Pani skontaktować się z nim i wyjaśnić sytuację. Bank nie może wstrzymać się z realizacją zajęcia bez pisemnej zgody komornika.

 270. BASIA

  A JAK WOLNA KWOTA MA SIE DO ALIMENTOW NA MALOLETNIE DZIECI WPLYWAJACE NA KONTO czy jest takze odliczana

 271. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Mateuszu, najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest kontakt z komornikiem, który zajął rachunek bankowy. Tylko komornik w porozumieniu z wierzycielem może zwolnić spod egzekucji środki wpływające na zajęty rachunek bankowy.

  Pani Basiu, w przypadku zajęć alimentacyjnych do rachunku bankowego, kwota wolna nie przysługuje.

 272. basia

  Witam co w z kwota wolna na rachunku gdy były dwa zajęcia w jednym czasie jedno już uregulowane zostało jedno

 273. zaniepokojona

  Mam zajęcie komornicze na koncie. To jest moje prywatne konto na ktore wplywa mi tylko wynagrodzenie i świadczenia rodzinne z mops. Gdy ide do placowki te pieniadze mi sa wyplacane, ale z bankomatow wyplacac nie moge, przelewow tez robic nie moge. Jestem teraz w Irlandii z dzieckiem. Chcialabym jakos te pieniadze moc wybrac z konta ale gdy dzwonie do odzialu nikt z pracownikow nie potrafi mi udzielic odpowiedzi co mam zrobic, a jak o cos pytam to slysze ze nie wiedza i musze sie dowiedziec(tylko, gdzie??), gdy dzwonie na infolinie slysze ze mam kontaktowac sie z placowka. Pieniadze mi sa potrzebne na zakup biletow powrotnych do Polski.

 274. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Basiu, prawdopodobnie środki na rachunku – ponad kwotę wolną – pozwoliły na realizację tylko jednego zajęcia. Kolejny wpływ srodków pieniężnych na zajęty rachunek pozwoli na realizację zajęcia egzekucyjnego.

 275. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @zaniepokojona: powodem utrudnień w korzystaniu z rachunku, w opisanej sytuacji, jest blokada z tytułu zajęć egzekucyjnych. Klient może wypłacać srodki pieniężne do wysokości przysługującej kwoty wolnej jedynie w placówce banku. Usunięcie blokady nastąpi po spłacie zobowiązania lub – w przypadku postanowienia o zwolnieniu rachunku bankowego – na wniosek organu egzekucyjnego. Może Pni złożyć dyspozycję realizacji zajęcia egzekucyjnego w ramach przysługującej kwoty wolnej, wtedy Bank po zrealizowaniu zajęcia odblokuje rachunek. Jeżeli takie rozwiązanie nie jest możliwe, należy skontaktować się z organem egzekucyjnym, który jest właściwym do wydnia decyzji o zwolnienieu rachunku bankowego.

 276. E.

  Witam,
  mam problem bank zablokował mi konto przez pomyłkę, ot tak sobie, po wyjaśnieniu (blokada trwała 18 miesięcy) napisali, że przepraszają pomylili się miała środki wolne do dyspozycji więc nie mam co narzekać (konto cały czas opłacałam wg regulaminu. Składałam reklamację, domagałam się zadośćuczynienia, przecież Bank złamał regulamin swój, Komisji nadzoru Finansowego, naruszył moje dobro osobiste, wizerunek, w tym czasie nie mogłam dostać żadnego kredytu ani mój mąż ( nie mamy intercyzy) i Bank teraz śmieje mi się w nos. Może ktoś mi poradzi co zrobić. Dodam, że miejski rzecznik praw konsumenta stwierdził, że pierwszy raz ma taką sytuację i nie wie co zrobić.

 277. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @E: jeśli sprawa dotyczy BZ WBK, proszę o kontakt na adres rzecznik [dot] klienta [at] bzwbk [dot] pl.

 278. leszek

  witam…moje pytano,zaklad pracy przesyla z wynagrodzenia 50procent pensji,a mimo to mam zablokowane konto bankowe,moge wyplacac tylko w okienku najnizsza krajowa.w sumie tyle wplywa tylko.MOJ PYTANIE BRZMI…A CO BEDZIE JESLI ZAROBIE WIECEJ I PRACODAWCA PRZELEJE MI NA KONTO 2TYS ZL,,CZY BEDE MOGL WYPLACIC TE 2 TYS?CZY ZNOWU NAJNIZSZA KRAJOWA?

 279. Ela

  Witam serdecznie!
  Pokrótce naświetlę problem. Komornik zajął mi rachunek bankowy w BZ WBK mimo iż spłaciłem całą wierzytelność wobec niego. W zawiadomieniu o zajęciu rachunku bankowego widnieje informacja że bank powinien bezzwłocznie przekazać zajętą kwotę na konto komornika. Dziś komornik wysłał pismo do BZ WBK o uchyleniu zajęcia rachunku bankowego. Mam w związku z tym dwa pytania. Czy zajęta kwota po uchyleniu zajęcia będzie znajdowała się na moim koncie czy też będę musiała wnioskować do komornika od zwrot przekazanej przez bank kwoty? Ile czasu ma bank na zwolnienie rachunku bankowego od chwili otrzymania korespondencji od komornika i czy czas ten jest uregulowany odpowiednimi przepisami? Pozdrawiam!

 280. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @leszek: środki pieniężne może Pan wypłacać w placówce banku do wysokości przysługującej kwoty wolnej. Po wykorzystaniu przywileju kwoty wolnej wypłata możliwa jest tylko za zgodą organu egzekucyjnego. To organ egzekucyjny wskazuje jakie środki lub w jakiej wysokości, wpływające na rachunek bankowy, są zwolnione spod egzekucji i mogą być udostępnione zobowiązanemu.

 281. E

  Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK) 11.06.2013 o 17:28

  @E: jeśli sprawa dotyczy BZ WBK, proszę o kontakt na adres rzecznik [dot] klienta [at] bzwbk [dot] pl.

  Ta sprawa dotyczy innego Banku, szukam po prostu pomocy, bo Bank, którego to dotyczy do tej pory odpisuje „Jestem duży, mogę wszystko”

 282. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Ela: jeżeli w czasie trwania blokady rachunku, z tytułu zajęć egzekucyjnych, doszło do realizacji zajęcia tj. przekazania środków pieniężnych na rachunek komornika, ewentualny zwrot środków pieniężnych należy wyjaśnić z komornikiem. Jeżeli środki pozostały na rachunu klienta, po usunięciu blokady z tytułu zajęć egzekucyjnych, środki pozostają do dyspozycji posiadacza rachunku. Odpowiadając na Pani ostatnie pytanie: po wpływie postanowienia o uchyleniu zajęcia, Bank niezwłocznie zwalnia spod egzekucji rachunek klienta.

 283. monika

  Witam,

  Moje konto zostało zajęte przez komornika, chciałabym wiedzieć jak to wygląda w kwestii usunięcia blokady środków, tzn. odpowiednia ilość pieniędzy na spłate zadłużenia jest na koncie, od ponad 2 tyg.pieniądze są w saldzie i komornik ich nie ściąga dodam, że jest zajęte w ogóle więcej środków… co mam zrobic w tej syt., chciałabym żeby wreszcie komornik ściągnał te pieniądze i mieć wolne konto od zajęcia??

 284. Anna

  Witam,
  Posiadam kartę Prepaid BZWBK. Karta nie jest zarejestrowana. Mam zajęte wynagrodzenie przez komornika. Na kartę pracodawca przelewa pozostałą resztę wynagrodzenia. Czy jeśli komornik zwróci się do banku i poda nr konta tej karty, czy bank zablokuje środki znajdujące się na tej karcie????

 285. Mateusz

  Witam, jak odzyskac numer NIk, niestety jestem zagranica.pozdrawiam

 286. Michalina

  No to jest problem. We wtorek 18.06 otrzymałam pismo od komornika o umorzeniu zajęcia rachunku bankowego. Takie samo pismo otrzymał Bank WBK (na moją prośbę komornik wysłał do banku listem poleconym. Dziś w poniedziałek 24.06 konto nadal pozostaje zajęte. Komornik umywa ręce, bo swoje zrobił. W oddziale WBK nawet nie spojrzeli na pismo od komornika i rozłożyli ręce. Jako, że mój syn pracuje w szeroko pojętych mediach, przyjdzie mi chyba zainteresować prasę praktykami w BZ WBK. Może wtedy ktoś ruszy 4 litery i weźmie się za odblokowanie konta.

 287. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Anna: środki zgromadzone na karcie prepaid są wyłączone spod egzekucji.

 288. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @Mateusz: NIK jest podany w umowie o prowadzenie rachunku. Jeśli umowy Pan nie ma, może Pan NIK uzyskać osobiście w oddziale (ze względów bezpieczeństwa). Może Pan pisemnie upoważnić osobę w Polsce do swojego rachunku i ta osoba może Panu NIK przekazać. Pański podpis na upoważnieniu musi być potwierdzony notarialnie.

 289. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @monika: prawdopodobnie chodzi o to, że przysługuje Pani kwota wolna od zajęcia i dopóki nie zostanie wykorzystana, zajęcie nie może być zrealizowane. Prosimy o złożenie rezygnacji z przysługującego przywileju i zawnioskowanie o realizację zajęcia w oddziale.

 290. Julek

  @Michalina. Jako, iz Twoj syn pracuje w szeroko pojetych mediach nie oznacza, ze masz nie splacac swoich zobowiazan. Gdybys ruszyla swoje 4 litery, regulowala to co powinnas zaplacic, to bys takowych przygod nie miala. Slowo ‚komornik” szukalabys w slowniku. I jeszce jedno, jak tam pracuje – niech Ci pozyczy, pewnie malo nie zarabia, a w miedzyczasie konto zostanie odblokowane.

 291. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Michalino, proszę o złożenie reklamacji: rzecznik [dot] klienta [at] bzwbk [dot] pl.

 292. edyta

  W marcu br otrzymałam ZUs zablokował mi konto z tytułu niezapłaconych składek. Po wykorzystaniu kwoty wolnej od zajęcia zajął mi z konta 2850 zl, po wpływie 3250. Byłąm dzisiaj w banku zapytac czy to co zostało zajęte czy to całośc, niestety pracownik banku stwierdził, ze nie maja wglądu z jakieg tytułu i ile zostało zajete. Dziwne. Oczywieście kwota zajęta nie zgadza mi sie z kwotą z tutułu wykonawczego o jakies 800 zł. Dlaczego? bank tez nie jest wstanie mi odpowiedziec. domyslam się jedynie, ze skoro na koncie zostało mi do wykorzystania 400 zł egzekucja została dokonana w całosci. Spodziewam sie, kolejnego tytułu wykonawczego z zusu. Czy jezeli tamta została zakonczona to od nowego tutułu znów mam do wykorzystanie kwotę wolną od zajęcia?. bank nie potrafi mi na zadne moje pytanie odpowiedziec, . Zus na bieżąco informuje mnie o postępowaniu, więc tu mam sprawę jasną. Gdzie mam sie dowiedziec dlaczego jest taka różnica między zajęciem a tytułem wykonawczym,Zaznaczam ze nie mam innych zobowiązan komorniczych tylko zus. Pozdrawiam.

 293. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Edyto, kwota wolna jest przywilejem jednorazowym w trakcie trwania egzekucji. Jeżeli poprzednia egzekucja nie została jeszcze zakończona to klientowi nie przysługuje kwota wolna do kolejnego zajęcia.
  Sprawę blokady rachunku oraz wysokości zobowiązań należy wyjaśnić w oddziale. W przypadku wątpliwości pracownik oddziału powinien skierować zapytanie do wewnętrznej jednostki obsługującej proces realizacji zajęć.

 294. rysiek

  Witam,

  nigdy nie brałem kredytu, nie wiem żebym miał jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania, nikt nigdy się ze mna w tej sprawie nie kontaktował…a tu wchodząc na konto widzę zablokowane pieniądze przez komornika, żadnej informacji na poczcie wewnętrznej w koncie tylko jakiś nr KM….W jaki sposób mogę się dowiedzieć o co chodzi? Gdzie tą sprawę wyjaśnić?

  pozdrawiam r

 295. Krystyna

  Witam!

  Piszę w sprawie ,w której prawdę mówiąc włosy stają mi dęba, ręce mi opadają , a co gorsze tak na prawdę w całej tej sytuacji jestem bezsilna
  Sprawa dotyczy zajęcia przez komornika świadczeń emerytalnych. Dotychczas kwota pobierana przez komornika była uregulowana i nie obciążała całej emerytury, pozostawiając kwotę wolna od zajęć. W tym miesiącu na koncie zostało aż 0,99 zł , a całość emerytury zablokował komornik Mimo iż ZUS zapewniał,że kwota przekazana na spłatę długo nie przekroczy 25% z całości świadczeń emerytalnych.
  Dowiedziałam się, że komornik może zablokować konto dłużnika nie dowiadując się z jakiego tytułu są wpływy na konto. Czy jest możliwe odblokowanie konta? Co robić w sytuacji bezwzględnego i siejącego postrach komornika sądowego, który za nic chyba ma zwykłych zjadaczy chleba!
  Czy sam ZUS może zablokować konto?

  Czy mogłabym liczyć na chociaż jedno zdanie odpowiedzi, które sprawi, że nie będę postrzegać życia jako bezsensownej wegetacji?

 296. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @rysiek: prosimy o kontakt z oddziałem banku lub komornikiem.

 297. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Krystyno, niezbędny jest osobisty kontakt z komornikiem w celu wyjaśnienia sprawy. Komornik powinien poinformować, jakie dokumenty trzeba przedłożyć, aby udokumentować, że na zajęty rachunek bankowy wpływają wyłącznie zajęte już wcześniej przez komornika świadczenia emerytalno-rentowe.

  Historia rachunku bankowego za okres kilku miesięcy powinna być pomocna podczas wizyty u komornika sądowego.

  Bank może zwolnić spod egzekucji rachunek bankowy dłużnika lub określone środki pieniężne wpływające na ten rachunek tylko na podstawie postanowienia komornika sądowego, który dokonał zajęcia rachunku bankowego.

 298. Bożena

  Witam,
  Od kilku lat mam limit kredytowy w koncie , w dawnym Kredyt Banku na kwotę 7000 zł. ,w całości wykorzystany.
  Od miesiąca mam zajęcie na tym koncie w wysokości 17000 zł, które nie dotyczy żadnego kredytu bankowego.
  Aby zachować warunki umowy o konto i limit, dokonuję wpłat ok. 2000 zł miesięcznie.
  Wpłacone 2000 zł wypłacam gotówką, po opłaceniu odsetek od limitu i prowizji za prowadzenie konta. I znowu zostaje saldo 0 zł, 7000 wykorzystanego limitu i blokada na 17000 zł, których nie jestem w tej chwili w stanie uregulować wierzycielowi( jest to dług męża- współwłaściciela rachunku )
  Jeśli przestanę dokonywać wpłat, to nie spełnię warunków umowy o limit, a jak będę wpłacać i wypłacać po te 2000 , to niedługo „skończy” mi się kwota wolna i bank może wypowiedzieć mi umowę. Mam nadzieję, że jasno to opisałam.
  W banku poinformowano mnie , że każda wypłata z konta ( de facto z limitu ) jest zaliczana do kwoty wolnej, którą mogę wypłacić.
  Proszę o wyjaśnienie, czy tak jest rzeczywiście, bo wydaje mi się, że dopiero po pokryciu przeze mnie całego limitu, bank mógłby liczyć tę kwotę wolną ?

  Przecież zajęcie dotyczy moich wierzytelności (moich środków), a kredyt odnawialny to jest wierzytelność banku ??
  Komornik nie przedstawił żadnego dokumentu przenoszącego wierzytelność banku na inny podmiot.

  I jeszcze jedno pytanie. Czy bank może wypowiedzieć mi umowę limitu, jeśli jest takie zajęcie, ale warunki umowy są przeze mnie spełnione ? Umowa nic na ten temat nie mówi.

 299. Tomasz

  Witam. W dniu dzisiejszym bedac w banku i majac obcizone konto tytulem wykonawczym uzyskalem informacje ze nie moge takiego konta zamknac.Na rachunku nie ma zadnych srodkow. Jakim artykulem sie podeprzec?I pytanie drugie,jesli faktycznie nie mozna zamknac takiegoi rachunku wbrew mojej woli to kto ponosi koszt utrzymania pustego rachunku?

 300. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Tomaszu, może Pan złożyć deklarację likwidacji rachunku objętego blokadą z tytułu zajęć egzekucyjnych,jeżeli nie ma na rachunku środków pieniężnych podlegających egzekucji.

 301. Zbyszek

  Chciałem zapytać o sytuację czysto hipotetyczną. Powiedzmy że jest debet na rachunku osobistym w kwocie 3000 wykorzystany co miesiąc w kwocie około 3000. Komornik zajął to konto na kwotę 200pln. Załóżmy że sytuacja wykorzystania i spłaty debetu powtórzy się 4 krotnie w ciągu 4 miesięcy, i kwota wolna od zajęcia wpłynęła by w ten sposób na konto 4 x 3000 daje 12,000pln. Jednak jest to cały czas spłata debetu. Stan konta pozostaje cały czas zerowy. Czy jeśli po tym okresie na konto wpłynie kwota powyżej stanu zerowego zostanie ona przekazana komornikowi do wysokości zajęcia czy nie ?. Prościej pytając czy spłata debetu liczona będzie do kwoty wolnej od zajęcia, czy nie ?

 302. Damian

  Mam pytanie co moge zrobici jak komornik mi zają konto bankowe a płyneło mi na koto 457.zł.50.gr czy moge to wpłaci sobie i koto usunoci prosze o odpowieci

 303. Damian 90

  Witam, mam pytanko jest możliwośc zamniećia rachunku bankowego gdy jest na nim ‚zajecie wierzytelności”? w banku powiedziano mi tylko że nie mogę zaknąć rachunku. chciałem to zrobić automatycznie. a doszły mi słuchy że jednak mogę. a złaszcza że napewno nie bede korzystać z konta już mi nie bd potrzebne? z góry dziekuje za odp proszę na maila najlepiej:) pozd

 304. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Zbyszek – po przekroczeniu kwoty wolnej od zajęcia środki wpływające na rachunek będą podlegały egzekucji. Spłata debetu powoduje wykorzystanie kwoty wolnej od zajęcia.

  @Damian – zalecam kontakt z Oddziałem, należy sprawdzić czy przysługuje kwota wolna, pracownicy poinformują także o możliwości zamknięcia rachunku.

  @Damian 90 – jeżeli Klient składa deklarację likwidacji rachunku, a rachunek objęty jest blokadą z tytułu zajęć egzekucyjnych, to jeśli na rachunku brak jest środków pieniężnych podlegających egzekucji, zamkniecie rachunku jest możliwe.

 305. aleksandra

  czy przelewając pieniadze na czyjeś konto można zastżec ze ten włsciciel konta moze je wybrac tylko z moją obecnoscia czyli osoby przelewajacej pieniadze?

 306. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @aleksandra: nie ma takiej możliwości. Środkami na rachunku może dysponować osoba upoważniona.

  Zgodnie z regulaminem kont dla ludności Bank nie przyjmuje pełnomocnictw zobowiązujących pełnomocników do łącznego dokonywania czynności wskazanych w treści pełnomocnictw (pełnomocnictw łącznych).

 307. ela

  witam czy jeżeli mam zajęcie komornicze na koncie to bank ma możliwość zabrać mi kwotę wolną na poczet swojego zadłużenia?

 308. ela

  witam czy bank moze mi zabrac wszystkie pieniadze z konta jezeli jest na nim juz komornik i pozostaje kwota wolna od zajecia?

 309. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Elu, kwotą wolną od zajęcia na podstawie art. 54 Prawa Bankowego dysponuje wyłącznie posiadacz rachunku.
  Jeżeli posiadacz rachunku wcześniej upoważnił Bank do dysponowania środkami na rachunku bieżącym (np. w umowie kredytowej udzielił pełnomocnictwa w tym zakresie), to wówczas Bank może z kwoty wolnej potrącić swoją wymagalną wierzytelność.
  Możliwe jest też udzielenie przez posiadacza rachunku pisemnej zgody na dokonanie potrąceń na rzecz Banku.

 310. wika

  mam następujące pytanie, miałam na r-ku zablokowane przez komornika pieniądze. Ponieważ mam zbieg egzekucji komornik z mojego miasta zwolnił mi r-ek do wysokości wypłat wynagrodzenia. Wykorzystałam w tym banku kwotę wolna od potrąceń niestety nie spłaciłam zadłużenia w całości, ponieważ z zakładu pracy na konto zadłużenia księgowa potrąca mi 50% kasy, jednak zmieniłam bank. Na nowym r-ku w nowym banku mam nowe całkiem inne zajęcie komornicze, z którego też księgowa potrąca 50%. Jednak mam blokadę konta w nowym banku. Czy przysługuje mi w nim kwota wolna od potrąceń?

 311. Ewelina

  Witam,
  pod koniec sierpnia 2013r. bank zablokował konto moich rodziców na wniosek komornika urzędu skarbowego. W dniu 18.09.2013 bank otrzymał pismo od komornika o umorzeniu postępowania i wstrzymaniu czynności egzekucyjnych. Do dnia dzisiejszego (26.09) bank nie odblokował konta rodziców. Pracownik banku WBK twierdzi, że w piśmie od komornika brakuje zdania: „możliwość na korzystanie z rachunku” TO JEST JAKIŚ ABSURD!!! Aby otrzymać takie pismo od Urzędu Skarbowego rodzice zmuszeni są pisać kolejny wniosek do naczelnika US i przedstawić wszystkie rachunki na co potrzebne są im pieniądze!!! Dlaczego Bank WBK w tak nieludzki sposób traktuje długoletnich klientów? Korzystanie z kwoty wolnej w niczym nie pomaga, gdyż absurdem jest aby z każdym rachunkiem, który należy zapłacić w terminie trzeba biegać na pocztę, bo nie można zrobić przelewu!!! Poza tym bank bezprawnie blokuje rachunek, bo pismo o odblokowaniu przez komornika już otrzymał, nie pozwala klientowi na korzystanie z rachunku, a sam pobiera opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku!!! Proszę o i nformację dlaczego bank stosuje wobec swoich klientów takie praktyki i utrudnia im życie???

 312. Agnieszka

  Witam mam takie pytanie dostałem od komornika pismo w którym pisze wyrażam zgodę na comiesieczną wypłatę wymagrodzenia wolna od potraceń,czy to znaczy ze można wyjać pieniadze banku?

 313. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Agnieszko, konieczne jest złożenie tego pisma w banku. Pracownik Oddziału prześle dokument do właściwej jednostki, która zweryfikuje czy pismo komornika pozwala na zwolnienie spod egzekucji określonych wpływów na rachunek zobowiązanego(trzeba sprawdzić czy pismo kierowane jest do naszego Banku, czy rachunek zajmuje tylko jeden organ egzekucyjny itp.)

 314. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Ewelino, udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga znajomości szczegółów, dotyczących sprawy blokady na konkretnym rachunku. Prosimy o kontakt z Oddziałem, który zwróci się do zespołu realizującego zajęcia egzekucyjne o wyjaśnienie sprawy.

 315. ARNOLD

  Witam
  Na jakiej zasadzie dziala blokada rachunkow firmowych >?Pytam bo urzad skarbowy bezprawnie wyslal do banku pismo w ktorym my odbiorca mimo ze mamy wszystkie podatki zaplacone mamy zaplacic vat za naszego dostawce ktory placil sobie jak chcial podatki.Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sadu Administracyjnego by odliczyc vat potrzebuje- fakture sprzedazy,fakture zakupu,dokument przewozowy – cmr i oczywiscie ksiegowosc pelna.Zaden z czynnikow nie jest pominiety.
  Moje pytanie jest takie- czy banki ustalajac blokade robia ja w oparciu o nip firmy czy tez blokuja rachunki w oparciu o zgloszone rachunki-pytam bo mam zamiar kontynuowac dzialalnosc a sprawe przeciwko Izbie skarbowej i Urzedowi Skarbowemu skierowala nasza knacleria do WSA i NSA…Czekajac na werdykt chcialbym wiedziec czy moge otworzyc inny rachunek i spokojnie funkcjonowac w ramach tego samego banku do czasu rozprawy sadowej – bo zabieranie pieniazkow uczciwym ludziom i mowienie ze zawsze sie cos znajdzie to moj prawnik nazwal absurdem i sam zasugerowal sciezke sadowa i duze odszkodowanie na co przyjdzie czas.

 316. Tomasz

  Witam,

  mam pytanie chciałbym zrobić zakup usługi z kontrachentem z USA; Jednak aby zabezpieczyć transakcje i moje środki znajomy mi podpowiedział aby zapytać swojego banku (akurat mam rachunek w BZBWK)czy można zabezpieczyć transakcję gdy bank kontrachenta wygeneruje blokadę na moją korzyść. Potwierdzenie blokady bank kontrahenta wysłał by SWIFTEM, czy słyszała Pani kiedyś o takim rozwiązaniu?

  dziękuje

  Tomasz

 317. Anna

  czy jest mozliwosc wziecia kredytu na zasilki z mops miesiecznie 1600 zl posiadam

 318. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Arnoldzie, w przypadku zajęć egzekucyjnych wystawionych przez administracyjny organ egzekucyjny, blokada rachunku bankowego następuje w oparciu o art. 80 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto w pouczeniu znajdującym się w zawiadomieniu o zajęciu egzekucyjnym, organ egzekucyjny wyjaśnia: „zajęcie wierzytelności jest skuteczne z chwilą doręczenia zawiadomienia w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonego przez bank niezależnie od tego czy organ egzekucyjny wskazał w zawiadomieniu nr tych rachunków.”

 319. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Anno, Bank nie akceptuje tego źródła dochodu.

 320. asia

  witam…mam informacje ze komornik zablokuje mi konto…gdzie moge sprawdzic logujac sie do swojego konta czy owa blokada juz jest zalozona?w jakiej zakladce majac podglad do swojego konta…czy saldo dostepne bedzie ujemne?pozdrawiam asia

 321. Anna

  Witam,

  mam zablokowane konto bankowe od maja 2012r.gdzie wpływa z ZUS’u moja emerytura w wysokości 1024zł.obecne mieszkam za zagranicą i nie jestem w stanie skontaktować się z Bankiem osobiście wiem,że są takie możliwości w przepisach bankowych o środkach wolnych od egzekucji proszę o podanie w jakiej formie mam napisać pismo o odblokowanie tych środków.

  Pozdrawiam,
  Anna

 322. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  Pani Asiu, prosimy o kontakt z zespołem bankowości elektronicznej na: kontakt [at] bzwbk [dot] pl.

 323. Rybsk

  Witam mam zablokowane konto w banku citi handlowy kwota blokady to 717zl na to konto wpływa mi wyplata z firmy i tak już pomniejszona o kwote zajecia komorniczego do minimalnej krajowej dzwoniłem do mojego banku ponieważ slyszalem ze owe zablokowane pieniądze mogę pobrać tylko przy kasie w moim banku ale przez telefon mi powiedzieli ze nie ma takiej możliwości nie wiem czy po prostu mnie nie zbyli a problem polega na tym ze najbliższy oddzial mojego banku miesci się 100km od mojego miejsca zamieszkania i boje się jechać na darmo proszę o pomoc z góry dziekuje.

 324. Marcin

  Mam sprawe u komornika. Co miesiąc dostaje połowe wypłaty ale nie nie mniej niż najniższą krajową. Z następną wypłatą, łączna suma przekazywanych kwot przekroczy kwote blokad w banku, czyli ok 11 000zł. Czy wtedy bank zablokuje mi konto lub bedzie przekazywał moją wypłate w wysokości najniższej krajowej komornikowi??. Boję sie ze nic ni mie zostanie na koncie.

 325. Marcin

  Witam. Mam zajęcie komornicze. Z nastepna wypłatą, suma przekazywanych kwot przekroczy kwote blokad. Czy wtedy bank bedzie mi zabierał moją wypłate w wysokosci najniższej krajowej?? Dodam że moja ksiegowa co miesiąc przlewa mi najniższą krajowa a reszte wypłaty komornikowi.

 326. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @Rybsk – możemy podpowiedzieć, że tę sprawę powinien Pan wyjaśnić z organem egzekucyjnym, który zajął jednocześnie wynagrodzenie i rachunek bankowy, na który wpływa wynagrodzenie już po potrąceniu.

 327. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Marcinie – po wykorzystaniu przywileju kwoty wolnej od Zajęcia Bank jest zobowiązany do realizacji Zajęcia egzekucyjnego. Ewentualne zwolnienie środków pieniężnych wpływających na rachunek bankowy leży w gestii organu egzekucyjnego, do którego powinien Pan się zgłosić.

 328. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Marcinie, konieczny kontakt z organem egzekucyjnym, który dokonał Zajęcia rachunku bankowego. Organ sądowy powinien poinformować Bank, że świadczenie wpływające na rachunek bankowy jest zwolnione spod dalszej egzekucji.

 329. Ola

  A ja mam pytanie trochę od drugiej strony. Jestem wierzycielem i wystąpiłam do sądu przeciwko dłużnikowi, sprawę wygrałam i toczy się windykacja długów. Komornik, który zajmuje się moją sprawą ponad 1,5 miesiąca temu wysłał do Państwa powiadomienie o zajęciu konta. Z tego co wiem bank ma na to 7 dni, więc dlaczego jeszcze na ma odpowiedzi?
  Jak możemy wyegzekwować środki, które dłużnik jest mi winny, skoro bank działa z takim opóźnieniem?
  Rozumiem, że jeśli zdarzy się sytuacja, że w przeciągu tego miesiąca, w którym bank zwleka z odpowiedzią, dłużnik przeleje wszystkie dostępne środki do innego bank, mogę złożyć zażalenie i dalej sprawę, że bank nie wywiązuje się ze swoich obowiązków( uregulowanych prawnie) i uniemożliwia przeprowadzenie egzekucji?

  Pozdrawiam,
  Ola

 330. MartynaFF

  Witam, Pani Barbaro mam takie pytanie, mam zadłużenie w wysokości 2500zl w lutym zostało zablokowane mi konto , a w grudniu ostatni raz będę mogla pobrać pieniądze z kwoty wolnej od zajęcia, obecnie przebywam na zasiłku macierzyńskim i otrzymuje 60% wynagrodzenia ok 900zl czy te pieniądze tez może bank przekazac komornikowi jeśli to sa jedyne pieniądze na utrzymanie siebie i dziecka?? bardzo proszę o pomoc!
  co mogę teraz zrobić?

 331. AnetaM.

  Witam. Mam pytanie komornik zajął mi konto bankowe. Ja dogadałam się z komornikiem, że będę mu wpłacała na konto co miesiąc 700 zł. Wynagrodzenie pobieram do ręki. Co powinnam zrobić z kontem, tak mnie nastraszono, że się w ogóle pogubiłam. Czy kwotę wolną od zajęcia , która w tej chwili wynosi u mnie 9.600( suma wpływów na konto) mogę wypłacić w kasie ?Zamknąć konto ?

 332. Diego

  Witam, mam pytanie. Kolega ma konto u was w banku ale jego konto zajął komornik.
  Wysłałem do niego przelew za nim wiedział że ma komornika na nim.
  Czy mój przelew zostanie zwrócony mi czy normalnie doszedł na konto ? Bo kolega mówi że nie doszedł.
  A jak patrze na swoje konto to pieniądze mi nie wróciły.
  Z góry dziękuje za odpowiedź :)

 333. Jola

  Witam.Mam pytanie.mam zajete konto w wbk przez komornika.I chcialabym sie dowiedziec czy jezeli wplyna teraz srodki w kwocie 5000 zl to zostana one wszystkie zajete i nie bede mogla ich wyplacic?Prosze o szybka odp.

 334. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Aneto, szczegóły na temat przysługującej kwoty wolnej należy potwierdzić w Oddziale Banku. Jeżeli kwota wolna przysługuje, oczywiście można wypłacić środki w kasie i złożyć dyspozycję likwidacji rachunku.

 335. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Diego, powinien Pan wyjaśnić tę kwestię poprzez złożenie reklamacji w swoim Banku.

 336. MartynaFF

  Witam, Pani Barbaro mam takie pytanie, mam zadłużenie w wysokości 2500zl w lutym zostało zablokowane mi konto , a w grudniu ostatni raz będę mogla pobrać pieniądze z kwoty wolnej od zajęcia, obecnie przebywam na zasiłku macierzyńskim i otrzymuje 60% wynagrodzenia ok 900zl czy te pieniądze tez może bank przekazac komornikowi jeśli to sa jedyne pieniądze na utrzymanie siebie i dziecka?? bardzo proszę o pomoc!
  co mogę teraz zrobić?

 337. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Jolu, precyzyjną odpowiedź otrzyma Pani w Oddziale Banku, konieczna jest znajomość szczegółów, dotyczących zajęcia egzekucyjnego.

 338. lukasz

  Dzien dobry mam pytanie odnosnie platnosci za RTV. W dniu 30.10.2013 roku na poczcie dokonalem platnosci za okres 01.01.2010-31.12.2013 rok w kwocie 1069,58. W dniu 07.11.2013 sciagnieto mi z konta identyczna kwote. Czy jest możliwe że bez mojej zgodybi wiedzy pobrano mi okreslona kwote? I czy tak naprawde placac dwa razy moge ubiegac sie o zwrot i w jaki sposob?

 339. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Martyno, po wykorzystaniu przywileju kwoty wolnej, przysługującego do rachunku bankowego, ewentualne dalsze wypłaty środków pieniężnych, wpływających na rachunek, będą możliwe po uzyskaniu pisemnego postanowienia komornika o zwolnieniu, określonych wpływów na rachunek, spod egzekucji.
  Konieczny jest zatem kontakt z komornikiem.

 340. Martyna

  Zatem zasiłek macierzyński nie podlega egzekucji komorniczej?

 341. andrzej

  Zapytanie dotyczy rachunku firmowego. Czy jedyną kwotą wolną od zajęcia są pensje pracowników na podstawie przedstawionej do banku listy płac czy też są jeszcze jakieś inne zwolnienia. Roumiem, że muszę przedstawić do banku pismo z prośbą o zablokowanie na rachunku kwoty wypłat wg załaczonej listy. Generalnie 99% zapytań dotyczy rachunków osób fizycznych a o zwolnieniach z rachunków firmowych nic nie widzę. Czy wypłata pensji to jedyne możliwe zwolnienie ?

 342. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Łukaszu, powinien Pan wyjaśnić sprawę w Oddziale, bez wglądu na rachunek trudno wyjaśnić tę sytuację.

 343. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Martyno, o zwolnieniu środków pieniężnych, wpływających na rachunek bankowy objęty blokadą z tytułu Zajęcia egzekucyjnego, decyduje organ egzekucyjny, który dokonał Zajęcia rachunku bankowego. Wątpliwości wyjaśni komornik.

 344. Paula

  Witam
  Moje konto zostało zablokowane. Kwota zajęcia to ok 817 zł. Wpłaciłam sama już 150 zł, czy jeżeli wpłacę pozostałą kwotę to Bank odblokuje moje konto? Czy to Bank musi zająć tą kwotę i przelać na konto komornika ? Czy to komornik musi wysłać pismo do banku z informacją o zaspokojeniu długu? Jak długo trwa procedura? Tydzień? Miesiąc? Pozdrawiam

 345. paulina

  Witam. Mam blokade na koncie z zajeciem komorniczym. Ale czy komornik mogl mi zajac swiadczenie na chore dziecko z mopsu i alimenty ktore dostaje… i dlaczego nie dostalam powiadomienia oblokadzie?? Czy odzyskam te pieniadze czy nie.. co zrobic pomocy…

 346. Lidia

  Witam,jeśli założyłam konto w WBK i siądzie na nim komornik to czy mogę zlikwidować to konto bez problemu?

 347. Michał

  Witam. Chciałbym dowiedzieć się co mogę zrobić gdy po zajeciu jednego z konat bankowego przez komornika na zalegle alimenty bank przekazal jemu caly wpływ bedacy pozostaloscia 40% zajeta już u pracodawcy. Na konto wpływa tylko 40 % wynagrodzenia reszta już z rak pracodawcy przekazywana jest na egzekucje komornicza. W ten sposób zajęto mi 100 % wynagrodzenia pozostawiając bez srodkow do zycia, kolejnych wplywow już nie dokonuje ale co z kwota która została zabrana, jak ja odzyskac, czy bank miał prawo mimo kwoty wolnej zabrać i przekazac natychmiast pieniądze mimo ze w tym samym czasie wniosłem sprzeciw (bezskuteczny) do komornika oraz wniosek o zwrot (bezskuteczny). Bank twierdzi ze kwota wolna nie obejmuje egzekucji na alimenty jednak zajęto mi kwote wolna od zajecia, co w takiej sprawie zrobić? Kto jest winien? Komornik twierdzi, ze mam reklamacje zlozyc w banku, bank odsyla do komornika w pismach informacje ze można zglosic się do sadu ale nie wiem co robic i gdzie się udac, kto zawinil i jak odzyskac pieniądze oraz czy tak moglo się stać ze odebrano mi pieniądze zgodnie z prawem wolne od zajecia bo bedace pozostaloscia po 60 ^ zajeciu pomijając fakt ze powinna mnie dotyczyc tez kwota wolna na rachunku bankowym. Bardzo proszę o pomocne informacje.

 348. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Lidio, powinna Pani złożyć deklarację likwidacji rachunku w Oddziale, tam uzyska Pani informację, czy nie ma przeszkód do zamknięcia rachunku.

 349. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Paulo, jeżeli realizacji zajęcia dokona bank, blokada z rachunku zostanie natychmiast usunięta. W przypadku spłaty przez klienta niezbędne jest dostarczenie do banku postanowienia organu egzekucyjnego o zakończeniu postępowania egzekucyjnego. Po wpływie stosownego dokumentu do banku, rachunek jest zwalniany niezwłocznie spod egzekucji.

 350. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Paulino, powinna Pani skierować pytanie do organu egzekucyjnego. Na nim spoczywa obowiązek powiadomienia zobowiązanego o zajęciu jego rachunku bankowego. O zwolnieniu środków pieniężnych spod egzekucji, jeżeli nie są zwolnione spod egzekucji z mocy prawa, również powiadamia organ egzekucyjny.

 351. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Michale, w przypadku zajęcia egzekucyjnego rachunku bankowego z tytułu alimentów kwota wolna od zajęcia nie przysługuje. Dzieje się tak w myśl art. 1083 kpc § 2. (1189) „Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości”. Wszelkie zwolnienia środków pieniężnych spod egzekucji w takim przypadku wymagają pisemnego postanowienia organu egzekucyjnego. W sprawie zwrotu środków pieniężnych, a także ewentualnego zwolnienia dalszych wpływów z tytułu wynagrodzenia na rachunek bankowy, powinien Pan kontaktować się z komornikiem.

 352. Dorota

  Witam..Mam egzekucję komorniczą,zajęta pensja i rachunek bankowy…doszłam do porozumienia z bankiem,i wysłali pismo do komornika o zawieszeniu egzekucji…wysłali tydzień temu,i jeszcze nie doszło,mimo ,że jesteśmy w tym samym mieście…w tym czasie na konto wpłynęła moja pensja,juz po potrąceniu,i ona też została zabrana…zostałam bez środków do życia,zbliżają się święta…czy komornik ,po otrzymaniu tego pisma z banku,będzie mógł mi zwrócić tę wolną kwotę,która wpłynęła na konto,a którą również mi zabrał??? nowo ustalone raty do spłaty zawierają też koszty sądowe,więc o co tu chodzi? będę wdzięczna za szybką odpowiedź.

 353. adam

  Witam mam pytanie jeżeli w jednym banku po wykorzystaniu przywileju kwoty wolnej od zajęcia,konto i środki na nim zostały zablokowane.
  Założę konto w innym banku w razie blokady konta przysługuje mi w nowym banku kwota wolna od zajęcia?

 354. Aga

  Pani Barbaro, mam pytanie. 10 lat temu razem z mężem brałam kredyt na budowę domu ( kredyt hipoteczny) na wspólnym koncie bankowym. Dwa lata temu w tym samym banku otwarłam sobie konto osobiste z którego płacę różne zaciągnięte kredyty, również ten hipoteczny. Czy bank może i na jakiej podstawie prawnej, sam pobrać środki z konta które nie jest obciążone i zajęte na poczet tego hipotecznego kredytu. Pytam ponieważ już dwukrotnie bank sobie pozwolił na taki ruch nie informując mnie o tym. Została ściągnięta cała moja wypłata a ja zostałam bez środków do życia.

 355. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Ago, powinna Pani zapoznać się z zawartą przez siebie umową oraz aktualnym regulaminem związanym z tą umową, albowiem najprawdopodobniej z tych aktów może wynikać, iż udzieliła Pani upoważnienia (pełnomocnictwa) do pobrania ze wszystkich posiadanych w danym banku rachunków bankowych, kwoty potrzebnej na uregulowanie aktualnych rat kredytowych. Taka sytuacja może np. nastąpić wtedy, gdy na rachunku bankowym dedykowanym do spłaty kredytu brak jest wystarczających środków na pokrycie raty kredytu.
  Jeśli takich postanowień Pani nie udzieliła, powinna Pani wystąpić do Banku z pytaniem o uzasadnienie pobrania kwoty z rachunku.

 356. Piotr

  Witam Pani Barbaro. Proszę o informację w sprawie zajęcia komorniczego. Mam konto osobiste w 2 bankach, zostały znalezione przez komornika i zajęte, jednakże na zawiadomieniu o zakazie wypłat znalazła się lista praktycznie wszystkich banków jakie są w Polsce. Tu moje pytanie czy jak założę konto w innym banku, w którym nie miałem konta to na podstawie takiej informacji bank z automatu je zablokuje? Czy bank po prostu sprawdza czy na dzień wpływu pisma od komornika np 01.12.2013 czy mam konto, a jak założę konto np w styczniu 2014 to komornik będzie musiał ponownie sprawdzić czy mam w tym banku konto, czy taka informacja pójdzie z banku z automatu do komornika?

 357. Anna

  Witam
  od 17 stycznia 2013r wpłynęło do banku zajęcie komornicze i od tego czasu mam blokadę, w międzyczasie wykorzystalam kwote wolna od zajęć, otrzymałam informację, że 17 stycznia 2014 bedę miała znów dostępna kwote wolna od zajęć. niestety tak nie było, dlaczego i jak doprowadzić żeby znów moc wyplacac środki z konta?

 358. Martyna

  Witam. Mam pytanie zamawiałam przez internet rzecz przez internet. Zaraz po dokonaniu transakcji płatniczej pieniądze z konta pobrano. Po kilku dniach kiedy zaksięgowano tą transakcję znowu zabrało mi tą samą kwotę. o co chodzi?

 359. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Martyno, prosimy o złożenie reklamacji poprzez formularz na stronie banku: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/kontakt/kontakt-zadaj-pytanie.html.

 360. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Piotrze, w naszym banku sprawdzamy czy dłużnik wskazany w zajęciu posiada rachunek bankowy podlegający zajęciu, na dzień wpływu zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego. Jeżeli klient założy rachunek po dacie wpływu zajęcia to nie jest on blokowany. Dopiero ewentualny wpływ kolejnego zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego spowoduje blokadę tego rachunku.

 361. Mariusz

  Pani Basiu super artykuł. Bardzo jasno wyjaśnia temat egzekucji z rachunku bankowego.

 362. Juliet

  Witam.
  Posiadam konto w kredyt Banku,dostalam pismo od komornika ze blokuje mi konto w banku WBK.
  I stad moje pytanie :wiem ze wbk i kredyt bank zrobily fuzje co teraz z moim kontem czy bedzie ta blokada czy nie,skoro konto zalozone jest w Kredyt Banku?
  Pozdrawiam serdecznie.

 363. wojtek

  Witam zarabiam najniższą krajową komornik zablokował mi konto w banku .Poinformowano mnie mnie ze moge do 11000 wypłacac w placówce dlaczego nie mogę karta ,robić przelewów przez internet?

 364. depe

  Witam!
  Otrzymałem zawiadomienie o zajęciu na koncie bankowym. Kwota zajęcia to 52,40 zł. Natomiast BZ WBK zablokował mi na koncie kwotę ponad 4,5 tyś zł.
  To chyba jakaś przesada, zwłaszcza, że w momencie nałożenia blokady na koncie był kwota ponad 250 zł, z której BZ WBK mogło spłacić egzekucję i pobrać swoje opłaty, zamiast blokować wielokrotnie wyższą kwotę!

 365. Henryk

  witam potrzebuje pomocy i porady mam problem z komornikiem czy komornik może wziąśc sobie debet na minus 3 tysiace jeśli mam dług za komputer warty 1600 to z jakiej paki zabrał mi konto na minus 3tysiace i zablokował mi oszczędnościowe i konto przelewowe co jest tego przyczyną proszę o pilna wiadomość
  i kiedy on mi zejdzie z konta
  p.s czekam na wiadomosc pod podanym adresem

 366. henryk

  WITAM proszę o poradę lub pomoc i wsparcie ponieważ mam problem z komornikiem nie wiem czemu ale moje konto oszczędnościowo – rachunkowe zostało zablokowane prze komornika nie mogę zrobić przelewu na inne konto bo komornik zablokował nawet przelewowe konto nie wiem jak co zrobić

 367. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Mariuszu, dziękuję.

  Panie Henryku, najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z komornikiem, który dokonał zajęcia rachunku bankowego – przynajmniej co do kwestii wysokości zobowiązania.
  Bank dokonuje blokady rachunków bankowych na podstawie danych wskazanych przez komornika. Jeżeli na rachunkach znajduje się wystarczająca kwota środków pieniężnych, bank przystępuje do realizacji zajęć i odblokowuje rachunki. Jeżeli nie ma wystarczających środków i klientowi przysługuje kwota wolna od zajęcia, bank zakłada blokady na rachunkach, monitoruje wpływy na rachunki i po wykorzystaniu kwoty wolnej dokonuje realizacji zajęcia.

  Odpowiedź na drugie Pana pytanie – powinien Pan udać się do Oddziału Banku, uzyskać informację czy przysługuje Panu kwota wolna od zajętego rachunku, w Oddziale uzyska Pan też informację, co do możliwości wypłaty środków pieniężnych w ramach kwoty wolnej.

 368. Wojciech

  Mam pytanie: Jestem w trakcie zakupu domu. Osoba od której kupuję dom ma kredyt hipoteczny na ten dom. Jak mnie poinformowano w dniu podpisania umowy przelewam sumę równą zobowiązaniom tej osoby wzg. banku na tzw. rachunek techniczny. I tu pojawiają się moje wątpliwości:
  1)Czy jeśli sprzedający ma np.blokadę komornika to może ona również objąć rachunek techniczny?
  2)I czy w związku z tym pieniądze które wpłacę na konto techniczne mogą nie pojsc na całkowitą spłatę kredytu tylko zostaną rozdysponowane przez komornika na inne wierzytelnosci??
  3) Jak mogę się przekonać o tym czy konto techniczne jet zajęte ( bo na słowo to niekoniecznie chce wierzyć)

 369. szala2

  Witam
  Mam pytanie. Na koncie mam około 950 zł. Od sierpnia 2013 roku mam zablokowane konto. Czy w ramach tej kwoty wolnej od zajęcia będę mogła w oddziale banku wybrac z konta te pieniądze ?
  Z góry dziękuje za odpowiedź

 370. aneta

  witam mam pytanie komornik zablokowal mi konto na ktore wyplywa zasilek rodzinny i wynagrodzenie meza czy mozna jakos usunac te blokade aneta

 371. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Aneto, niestety, odblokowanie rachunku następuje po całkowitej spłacie zobowiązania przez Bank lub na pisemny wniosek komornika.

 372. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @szala2 – niestety, aby uzyskać szczegółową informację o możliwości wypłaty z zajętego rachunku należy udać się do Oddziału.

 373. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @szala2 – niestety, aby uzyskać szczegółową informację o możliwości wypłaty z zajętego rachunku, należy udać się do Oddziału.

 374. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Wojciechu, mamy za mało informacji, by odpowiedzieć na Pana pytanie. Prosimy o nie oraz o Pana dane mailowo na: zespol_bzwbk [at] bzwbk [dot] pl.

 375. Joanna

  Jesli bna moje konto przyjdzie zagraniczny zwrot podatku innej osoby a ja jedynie udzielam rachunku a mam komornika to czy te pieniadze bank tez przeleje wierzycielowi?

 376. Joanna

  ewentualnie jak komornik zabierze zwrot podatku z mojego konta ktory jest kogos innego czy moge starac sie o zwrot tego lub tamta osoba?

 377. Sylwester Ciodyk

  Dzień dobry

  Bardzo proszę o pomoc , komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego , i ku mojemu zdiziweniu bank zrealizował częściowo tytuł pomimo kwoty wolnej do zajęcia.
  Dlaczego tak się stało ?
  Sprawa dotyczy rachunku prywatnego nie firmowego , z mojej wiedzy wynika że do 3 krotności średniego wynagrodzenia w sektorze przemysłowym jest tak zwana kwota wolna , na dzień zaistnienia egzekucji saldo rachunku było prawie zerowe, od dnia dokonania zajęcia na konto wpłynęło około 11 tyś złotych więc poniżej kwoty wolnej dlaczego mimo to bank przelał na konto komornika ponad 4 tyś złotych ?
  Proszę o pomoc

 378. Joanna

  Witam czy jesli mam rachunek w BZWBK zajety przez komornika , a dostane na swoj rachunek rozliczenie podatku zagranicznego innej osoby to czy te pieniadze komornik ma prawo zabrac ?
  jak moge sie dowiedziec o zajeciu konta przez komornika?
  czy bank o tym informuje , chodzi o rachunek <30

 379. Bogda

  Mam pytanie …komornika mam już spłaconego a nadal mam zablokowane konto w banku.W ciągu jakiego czasu musi komornik odblokować moje konto…..chodziło o bardzo śmieszną sumę którą wpłaciłam natychmiast.
  Nie chcę dzwonić do tego komornika…bo jest się komornikiem albo człowiekiem a on jest tylko komornikiem….nie przyjemny facet i nie chcę się dobrowolnie skazywać na bardzo marną rozmowę z tym komornikiem!.
  Dziękuję za szybką odpowiedz.

 380. Ola

  Witam!
  2 maja zostały zablokowane moje oba konta – prywatne i firmowe. Dwa dni temu wpłaciłam sumę zadłużenia ( plus tysiąc więcej ), a konta jak były zablokowane tak są do tej pory. Proszę o informację dlaczego tak może być.

 381. gosia

  Witam.

  A u nas sprawa wygląda następująco: na rachunek bankowy ROR mojej mamy wpływała emerytura. Pojawiło się zajęcie, potem drugie, trzecie itd. Konto zablokowane, dodatkowo zbieg zajęć, wiadomo nie ma możliwości jakiejkolwiek wypłaty. Wystarałam się w imieniu mamy o zwolnienie wpływów z emerytury, ale działa to tylko po dacie pisma. W miedzy czasie załatwiłam to, że emerytura już nie wpływa na to konto, w sumie teraz już nic na nie nie wpływa. Pozostali komornicy wycofali zajęcia, zostało na koncie tylko to pierwotne zajęcie, które blokuje wypłatę kwoty ok 3900 zł. I tutaj pojawi się moje pytanie, czy jest możliwe, żeby komornik zdjął całkowicie blokadę z konta, ewentualnie proszę o wyjaśnienie, dlaczego bank nie chce wypłacić pieniędzy skoro po pierwsze są to wpływy wolne od zajęć (emerytura) i dodatkowo kwota 3900 zł mieści się w limicie kwoty wolnej od zajęć…

 382. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Gosiu, rekomendujemy Pani wizytę w Oddziale w celu ostatecznego ustalenia czy wspomniane środki pieniężne podlegają egzekucji. Oddział skontaktuje się z jednostką obsługującą proces realizacji zajęć i sprawa zostanie rozwiązana.

 383. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Bogdo, interwencja u komornika będzie konieczna. Do Banku powinno wpłynąć zawiadomienie o zakończeniu postępowania egzekucyjnego, które pozwoli na usunięcie blokady z rachunku bankowego. W przeciwnym razie bank utrzymuje blokadę rachunku, może także dojść do realizacji Zajęcia egzekucyjnego.
  Uważam,że warto mimo wszystko ponowić kontakt z organem egzekucyjnym.

 384. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Olu, proszę o kontakt z Oddziałem, w którym doradca wyjaśni sprawę z jednostką realizującą proces zajęć egzekucyjnych.

 385. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Joanno, odpowiedź na to pytanie nie leży w gestii Banku. Powinna Pani wyjaśnić sprawę z organem egzekucyjnym.

 386. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Joanno, wypłata środków pieniężnych z rachunku bankowego objętego blokadą z tytułu Zajęcia egzekucyjnego jest możliwa w ramach tzw. Kwoty wolnej od zajęcia, którą gwarantuje w określonych sytuacjach art. 54 Prawa bankowego lub w przypadku uzyskania pisemnej zgody organu egzekucyjnego. Informacje o tym, czy zobowiązanemu przysługuje kwota wolna i w jakiej wysokości można uzyskać w Oddziale Banku. W innym przypadku na wypłatę środków pieniężnych potrzebna jest zgoda organu egzekucyjnego.

 387. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Sylwestrze, wysokość kwoty wolnej przysługującej posiadaczowi zajętego rachunku jest ustalana w oparciu o datę wystawienia tytułu wykonawczego, będącego podstawą wystawienia zawiadomienia o zajęciu egzekucyjnym. Szczegółowe informację dotyczącą przystąpienia do realizacji Zajęcia egzekucyjnego zobowiązany może uzyskać w Oddziale.

  Artykuł 54 ustawy Prawo bankowe tzw. „przywilej kwoty wolnej od zajęcia” gwarantuje, że środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

 388. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Joanno, art. 54 prawo bankowe mówi o tzw. Przywileju kwoty wolnej od Zajęcia tj. o środkach pieniężnych, przysługujących do wypłaty, dla posiadacza rachunków bankowych, objętych blokadą z tytułu zajęć egzekucyjnych. Przywilej ten nie przysługuje jednak zawsze. O szczegółach dotyczących blokady na zajętym rachunku, także o tym czy przysługuje kwota wolna i w jakiej wysokości, posiadacz rachunku dowie się w Oddziale Banku. Obowiązek powiadomienia zobowiązanego o dokonaniu Zajęcia rachunku bankowego spoczywa na organie egzekucyjnym, który skierował do Banku zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego.

 389. Darek

  Mam pytanie odnośnie zaległości po egzekucji. Pozostała po egzekucji niewielka kwota niedopłaty. Sprawę prowadził oddział Poznań ul. Druskienicka 6. Nie mogę się dodzwonić na numer jaki mam do kontaktu 61 8497744. Gdzie mam się dowiedzieć jaka jest dokładna kwota niedopłaty na dzień dzisiejszy ?. Chcę tą sprawę zamknąć jak najszybciej. Czy w lokalnym oddziale BZWBK udzielą mi potrzebnych informacji, przyjmą niedopłatę i zamkną sprawę ?.

 390. Kamilla

  Witam Pani Barbaro,
  w ostatnim czasie Urząd Skarbowy wysłał pismo do BzWBK z nakazem zajęcia rachunku bankowego. Wczoraj otrzymałam pismo z zawiadomieniem o uchyleniu zajęcia . Jak długo trzeba czekać na odblokowanie konta.. byłam wczoraj w jednej z placówek BZWBK i pismem jakie otrzymałam jakaś Pani Kierownik zeskanowała i miałą na moja prośbe wysłać do centrali… dziś dzwonie do centrali a na infolinii przełaczaja mnie z jednej osoby na druga…??!! na końcu dowiaduje się ze nikt się u was tym nie zajmuje.. ze nie ma takiej osoby.. wiec pytam do kogo mogę się zwrócić skoro dział windykacji ani inne działy nie maja z tym nic wspólnego?

 391. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Kamillo, rachunek powinien zostać odblokowany niezwłocznie po dostarczeniu do banku właściwego dokumentu. Proszę skontaktować się ponownie z placówką, w której złożyła Pani dokument, pracownicy Oddziału mają możliwość uzyskania informacji czy są przeszkody w odblokowaniu rachunku i przekazać Pani zwrotną informację.

 392. Monika

  Dzień dobry. Mam pytanie czy komornik może zablokować konto na którym jestem tylko pełnomocnikiem (upoważnionym do konta)?
  pozdrawiam

 393. adka37

  Witam.
  Mam pytanie dot blokowania r-ku bankowego przez komornika na rzecz wierzyciela.
  Otóż,na moje konto osobiste wpływają alimenty ( fundusz alimentacyjny)i wynagrodzenie za pracę (całkowita kwota to ok 2200 zł,całkowita kwota zadłużenia jest o wiele wyższa),egzekucja jest również skuteczna z wynagrodzenia. Czy w takiej sytuacji mogę wypłacić jakiekolwiek pieniądze ze swojego konta? dodam że jestem jedynym żywicielem rodziny i pozostałam wraz z dziećmi bez środków do życia

 394. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @adelka37 – może Pani wypłacać środki pieniężne z rachunku do wysokości przysługującej kwoty wolnej, środki można wypłacać w Oddziałach BZWBK S.A. Warto jednak, aby już dziś Pani zwróciła się do komornika, który dokonał zajęcia rachunku bankowego, aby pisemnym postanowieniem zwolnił spod egzekucji środki z tytułu zasądzonych alimentów oraz pozostałą po potrąceniu cześć wynagrodzenia wpływającą na rachunek bankowy. Postanowienie komornika umożliwi wypłatę środków pieniężnych w sytuacji, kiedy nastąpi wykorzystanie kwoty wolnej.

 395. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Moniko, na podstawie zajęcie egzekucyjnego Bank dokonuje blokady rachunków, których dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem, zatem na podstawie zajęcia egzekucyjnego, w którym dłużnikiem wskazanym jest pełnomocnik, Bank nie dokona blokady tego rachunku.

 396. Werner

  Mam bardzo nietypowe pytanie, chodzi o zajęcie rachunku bankowego przez komornika. Komornik zajął mi rachunek bankowy na kwotę 4,5 tys. złotych. Tego samego dnia ale jeszcze przed zajęciem zrobiłem wypłatę z rachunku na kwotę 40,0 tys. bez najmniejszego problemu. Zajęcie pojawiło się dopiero godzinę później. Teraz bank odmawia wypłaty pozostałych środków ponieważ twierdzi że wyczerpała się kwota wolna od zajęcia z powodu tej wypłaty która miała miejsce godzinę przed zajęciem. Moje pytanie jest czy bank rzeczywiście ma rację i pieniądze przepadły bezpowrotnie? Bardzo proszę o odpowiedź czy jest w ogóle sens składać skargę do arbitra bankowego.

 397. Ola

  Witam na koncie mam wyrok egzekucyjny kończy mi sie kwota wolna , wpływem na moje konto są tylko alimenty na moje dzieci czy alimenty zostaną mi zabrane i zasiłek rodzinny prosze o odpowiedz

 398. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Olu, powinna Pani złożyć w Banku zgodę komornika, który dokonał Zajęcia egzekucyjnego Pani rachunku, na zwolnienie określonych wpływów (alimentów i zasiłku) spod egzekucji, może także przedłożyć w Oddziale Postanowienie Sądu o zasądzeniu alimentów na Pani rzecz, na określoną kwotę.

 399. Artur-ek-ek

  Witam, mam zajęte przez komornika konto w BZWBK, Sąd zawiesił postępowanie egzekucyjne do czasu rozpoznania moich zarzutów, czy mogę zamknąć te konto i otworzyć nowe??? czy komornik pomimo zawieszenia egzekucji zajmie mi też nowo założone konto??
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam
  Art

 400. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Arturze, powinien Pan zwrócić się z pytaniem o możliwość zamknięcia rachunku do Oddział BZWBK. Konieczne jest przeanalizowanie sytuacji związanej z rachunkiem klienta, tam też uzyska Pan wiążącą odpowiedź. Co do drugiej części pytania: na podstawie zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego, w dniu jego wpływu do Banku, dokonywana jest blokada rachunków bankowych klienta zgodnie z dyspozycją komornika. Zamknięcie rachunku bankowego powoduje brak dalszej możliwości realizacji Zajęcia. Komornik może jednak ponowić zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i wezwać Bank do jego realizacji.

 401. ciekawa

  Witam, miałam zablokowane konto przez komornika, wykorzystałam kwotę wolną od potrąceń i zamknęłam konto. Wiem że gdy komornik szukał to pismo o blokadę konta poszło do różnych banków. W związku z tym mam pytanie, czy jak teraz będę chciała otworzyć konto w innym banku który kiedyś dostał informację o zajęciu to od razu rachunek zostanie zajęty czy muszą powiadomić komornika o otwarciu rachunku??

 402. Ruben

  witam, proszę o informację czy komornik może zająć kredyt obrotowy w rachunku firmowym i prywatnym?

 403. Pomocy

  witam serdecznie mam pytanie ,komornik zablokował mi konto w WBK na które dostaje rodzinne 380 zł tylko za niedługo bede dodatkowo dostawac srednia krajowa pensje kiedy i ile komornik moze zabrac z tego konta i czy dopiero po przekroczeniu tego 10.000 tys ?? prosze o szybka odpowiedz z góry dziękuje

 404. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @ciekawa – blokady rachunku dokonuje się po wpływie Zajęcia egzekucyjnego do Banku. Jeżeli na dzień wpływu zawiadomienia o Zajęcia egzekucyjnym Bank nie prowadził rachunku zobowiązanego, zajęcie było nieskuteczne. Wpływ kolejnego zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego spowoduje ponowne przeszukanie systemu pod kontem odnalezienia rachunków dłużnik, które podlegają egzekucji.

 405. Tomasz

  Witam! Posiadam zajęcie komornicze dwóch rachuków. Mam dwa rachuki w dwoch bankach, a mianowicie w banku WBK oraz Inteligo. Pragne zapytać jak w tej sytuacji wygląda sprawa z kwotą wolą od zajęć czyli te ponad 11 tys zł. Otóż czy ta kwota ponad 11 tys złotych dzieli sie na oba te rachunki i łączie z obu z ich moge wykorzystać ponad 11 tys zł wolnych od zajęć? Czy też na każdym z tych rachuków kwota wynosi dla jednego ponad 11 tysięcy? Czyli tak jakby z jednogo moge wykorzystać ponad 11 tsięcy jak i również z drugiego?

 406. Krakowiak

  Dzień Dobry :) Mam pytanie. Do przykładowego banku np Waszego wysyła komornik ewentualnie urząd skarbowy notkę o zajęciu kwoty firmy X na kwote np 40 tys. Bank nie posiada takiego Klienta. Nie ma go w bazie danych. Mijają np 4 mce pojawia się taki Klient i chce założyc konto. Zakłada. I czy wtedy środki które zostają mu przelane na konto Bank blokuje czy nie? Skoro 4 mce temu nie było go w bazie banku jak przyszła informacja o prośbie zablokowania środków.

 407. Angelika

  Witam . Mam Pytanie .
  Dostałam przelew, i dlaczego moję pięniądze są w
  „saldo ” i są zablokowane na konie godne polecenia . Nie moge pieniędzy wypłacić z bankomatu , gdyż ukazuję się że brak dostępnych środków .Nie mam żadnych kredytów ani debetów, bo jestem osobą która skończyła niedawno 18 lat więc nie mają za co mi ściągać pieniędzy.
  Nie rozumiem tego…

 408. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Angeliko, proszę o wizytę w Oddziale, nie mamy danych i możliwości sprawdzenia rachunku.

 409. Kris

  Witam
  wplacilem sobie pieniazki w innym banku
  (niewielka kwota 1000 pln)
  przelew doszedl Saldo 1000pln srodki dostepne 0 pln
  dzwonie na Wasze callenter i pytam co jest grane
  okazuje sie ze jest zajecie! szczegoly w oddziale banku! ok mamy piatek godzina prawie 19sta oddzial czynny dopiero w poniedzialek!
  a pieniedzy nie mozna ruszyc! srodki dostepne 0!
  a gdzie kwota wolna od zajecia o ktorej piszecie?!
  dotyczy konto godne polecenia!
  kpina!
  Kriss

 410. Kasia

  Witam,
  Moja mama ma zablokowane konto w bz wbk, mimo iż komornik w styczniu 2013 roku wysłał do banku pismo o umorzeniu postępowania. Dlaczego do tej pory jest blokada na koncie?
  Dziękuję za odpowiedź

 411. Agnieszka

  Witam!
  Mam zajęcie komornicze dlaczego nie mogę dokonywać przelewów z konta internetowego w ramach kwoty wolnej – osoba fizyczna

 412. Norbert

  Witam
  Czy jak mam zablokowane wyplaty w danym banku przez komornika np.Spoldzielczym ale centrali innej niz jest u mnie Bank Spoldzielczy i nie podlega pod tamta centrale to bede mial klopoty z wyplaceniem pieniedzy z Western Union w BS w moim miescie?
  pozdrawiam

 413. robert

  czy komornik może zająć pieniądze z karty pre-paid ?

 414. robi

  Dzień Dobry.
  Mam pytanie, czy to jest zgodne z prawem, że bank BZ WBK przelewa kancelarii komornika ( oczywiście na podstawie tytułu egzekucyjnego ) kwotę kilkuset złotych MIMO BRAKU ŚRODKÓW na rachunku, tworząc niedopuszczalny debet? A natychmiast po tym, bank żąda spłaty tego debetu jako niedozwolonego!, stając się de facto wspólnikiem kancelarii komorniczej w egzekucji. Klientem Waszego banku jestem od ponad 20 lat i chyba więcej nie będzie.

 415. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Agnieszko, z uwagi na obowiązek monitorowania kwoty wolnej przysługującej klientowi, Bank zakłada blokadę na rachunku klienta. Wypłata środków pieniężnych w ramach kwoty wolnej z zajętego rachunku możliwa jest w Oddziale Banku.

 416. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Norbercie, taką wątpliwość najlepiej wyjaśnić w banku, w którym klient posiada zablokowany rachunek bankowy . Nie mamy konkretnych informacji aby zabierać stanowisko w tej sprawie.

 417. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Robercie, środki na karcie prepaid nie podlegają egzekucji.

 418. ANKA

  czy bank może przekazać komornikowi zasiłek rodzinny?

 419. ANKA

  mam konto zajete egzekucja a wplywaja tam tylko stypendium przyznane na dziecko i zasilek rodzinny czy zostana te srodki przekazane na poczt dlugu jesli nie podlegaja egzekucji?pare dni temu na zajete konto zostal wyslany przelew ale nigdy nie dotarl na konto.Byłam w oddziale wyjaśnić sprawę i mimo że mam potwierdzenie wysłania tego przelewu to pani nie rozumiala jak to możliwe bo wpływ powinien być zaksięgowany a takiego nie było.Co mam zrobić?

 420. Duchi

  Mi komornik zajął środki na debecie! A BZ WBK jeszcze pobiera od tego swoją opłatę!Paranoja

Dodaj odpowiedź