O blokadzie na rachunku

Blokada rachunku

Jednym z najczęściej komentowanych wpisów na blogu BZ WBK był tekst Moniki Sowińskiej „Blokada na rachunku czyli szlaban”. Temat egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego wzbudził Wasze zainteresowanie i wywołał wiele pytań. Postanowiliśmy więc przybliżyć go Wam i opisać bardziej szczegółowo.
Sytuacja kiedy środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym zostaną zajęte na poczet realizacji zajęcia egzekucyjnego może być bardzo zaskakująca i czasami nie da się przewidzieć. Takie sytuacje nie należą do najprzyjemniejszych, ale warto wiedzieć co dokładnie się z nimi wiąże, czego można się spodziewać i jakie są ich pozytywne aspekty. Dziś pierwsza część, czyli:

Formalności – jak to wygląda od strony banku

Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego rozpoczyna się w momencie, kiedy do banku wpłynie zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat. Zawiadomienie musi być przesłane przez odpowiedni organ egzekucyjny: sądowy, którym jest komornik sądowy lub administracyjny: np. naczelnik Urzędu Skarbowego, dyrektor oddziału ZUS. Pracownicy banku, na podstawie danych zawartych w zawiadomieniu, dokonują identyfikacji klientów i blokują ich rachunki do kwoty podanej w zawiadomieniu. Bank w momencie otrzymania zawiadomienia musi bezzwłocznie przekazać zajęte środki na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny lub musi poinformować o przeszkodzie w przekazaniu tych kwot. Od tego momentu środki na wskazanych rachunkach (do wysokości wskazanej w zawiadomieniu) są zablokowane i nie można ich wypłacać.

Przywileje tak. Ale dla kogo?

Uwaga, są wyjątki, w których właściciel rachunku może dysponować pieniędzmi na rachunku nawet w momencie jego zajęcia. Od czego to zależy? Od tego, czy zajęcie dotyczy rachunków bankowych osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czy rachunków podmiotów gospodarczych.
To właśnie rachunki osób fizycznych (na podstawie Artykułu 54 ustawy Prawo bankowe) mają tzw. „przywilej kwoty wolnej od zajęcia”. Dzięki niemu środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby (niezależnie od liczby zawartych z bankiem umów) są wolne od zajęcia do wysokości tzw. kwoty wolnej. Jej wysokość to trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Kwota wolna jest przywilejem jednorazowym i przysługuje w tej samej wysokości bez względu na liczbę współposiadaczy zajętego rachunku. Trzeba pamiętać, że przywilej kwoty wolnej nie dotyczy rachunków prowadzonych na rzecz działalności gospodarczej.

Jeszcze jedna ważna rzecz formalna – skąd posiadacz rachunku dowie się o jego zajęciu? Obowiązek informowania go o zastosowaniu tej formy dochodzenia należności spoczywa na organie egzekucyjnym. Informacje na temat blokady swoich rachunków prowadzonych w Banku Zachodnim WBK klient może uzyskać w każdym oddziale naszego banku .
Szczegółowo wszystkie kwestie prawne związane z zajęciem środków na rachunkach na poczet egzekucji reguluje Kodeks postępowania cywilnego (Art889 i inne) i ustawa Postępowanie egzekucyjne w administracji (Art. 80 i inne. ).

Wkrótce II część – o tym jak to wygląda od strony klienta, czyli m.in. co się zmienia w korzystaniu z rachunku od momentu jego zablokowania. Jeśli macie Państwo pytania chętnie na nie odpowiem.

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ

 • Mam konto w banku Pkobp i saldo rachunku mam na minusie (zajecie 2 komornikow o ktorych nie zostalam poinformowana) a saldo ksiegowe na plusie czy wyplace te pieniadze w okienku w banku???

 • Co mogę zrobić w takim przypadku mam konto w Ing bank śląski.Komornik odblokował konto i odstąpił od egzekucji komorniczej z mojego rachunku.Wnosiłam do komornika o zwrot pobranej renty rodzinnej i zaniosłam do banku pismo o zwolnieniu mojego rachunku od zajęć.Komornik zwrócił mi pieniądze na wyciągu była adnotacja:*-zwrot,kwota zwolniona KM 3149/15ksg:10078/16 EW-2-176/2015 INC 2927/15 data ksg.20160422. A bank ten zwrot od komornika przelał znów na konto egzekucyjne.Bank odsyła mnie do komornika ale po co kiedy komornik wywiązał się i oddał pieniądze.Wiem że tu bank zawinił co mam teraz zrobić.Nie mam na rachunki i życie.Do banku zaniosłam pismo o odstąpieniu od egzekucji z konta.Nie wiem co robić ewidentna wina banku.Proszę o odpowiedź.

  • Pani Ewo, proszę złożyć reklamację w banku i wtedy uzyska Pani pisemne wyjaśnienie. Bez znajomości szczegółów sprawy nie mamy możliwości zajęcia stanowiska.

 • Mając zajęcie komornicze w banku Millenium czy mogę założyć sobie konto w banku bzwbk i wtedy nadal będę miała kwotę wolną od zajęcia? Dodam że jedyne moje wpływy to alimenty i zasiłek rodzinny
  Proszę o poradę

  • Bank dokonuje blokady rachunku bankowego po wpływie zawiadomienia zajęciu rachunku bankowego. Z chwilą rozpoczęcia egzekucji z rachunku bankowego ustala się wysokość przysługującej kwoty wolnej, jeżeli przywileju tego nie wykluczają inne art. Ustaw.
   Komornik może poinformować bank, że dłużnik wykorzystał przywilej kwoty wolnej w innym banku i wezwać bank do realizacji zajęcia.
   W przedstawionej sytuacji wystarczające wydaje się uzyskanie zgody komornika na zwolnienie wpływu z tytułu alimentów i zasiłku spod egzekucji i złożenie postanowienia w banku.
   Pozdrawiam

Dodaj komentarz