O blokadzie na rachunku

Jednym z najczęściej komentowanych wpisów na blogu BZ WBK był tekst Moniki Sowińskiej „Blokada na rachunku czyli szlaban”. Temat egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego wzbudził Wasze zainteresowanie i wywołał wiele pytań. Postanowiliśmy więc przybliżyć go Wam i opisać bardziej szczegółowo.
Sytuacja kiedy środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym zostaną zajęte na poczet realizacji zajęcia egzekucyjnego może być bardzo zaskakująca i czasami nie da się przewidzieć. Takie sytuacje nie należą do najprzyjemniejszych, ale warto wiedzieć co dokładnie się z nimi wiąże, czego można się spodziewać i jakie są ich pozytywne aspekty. Dziś pierwsza część, czyli:

Formalności – jak to wygląda od strony banku

Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego rozpoczyna się w momencie, kiedy do banku wpłynie zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat. Zawiadomienie musi być przesłane przez odpowiedni organ egzekucyjny: sądowy, którym jest komornik sądowy lub administracyjny: np. naczelnik Urzędu Skarbowego, dyrektor oddziału ZUS. Pracownicy banku, na podstawie danych zawartych w zawiadomieniu, dokonują identyfikacji klientów i blokują ich rachunki do kwoty podanej w zawiadomieniu. Bank w momencie otrzymania zawiadomienia musi bezzwłocznie przekazać zajęte środki na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny lub musi poinformować o przeszkodzie w przekazaniu tych kwot. Od tego momentu środki na wskazanych rachunkach (do wysokości wskazanej w zawiadomieniu) są zablokowane i nie można ich wypłacać.

Przywileje tak. Ale dla kogo?

Uwaga, są wyjątki, w których właściciel rachunku może dysponować pieniędzmi na rachunku nawet w momencie jego zajęcia. Od czego to zależy? Od tego, czy zajęcie dotyczy rachunków bankowych osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czy rachunków podmiotów gospodarczych.
To właśnie rachunki osób fizycznych (na podstawie Artykułu 54 ustawy Prawo bankowe) mają tzw. „przywilej kwoty wolnej od zajęcia”. Dzięki niemu środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby (niezależnie od liczby zawartych z bankiem umów) są wolne od zajęcia do wysokości tzw. kwoty wolnej. Jej wysokość to trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Kwota wolna jest przywilejem jednorazowym i przysługuje w tej samej wysokości bez względu na liczbę współposiadaczy zajętego rachunku. Trzeba pamiętać, że przywilej kwoty wolnej nie dotyczy rachunków prowadzonych na rzecz działalności gospodarczej.

Jeszcze jedna ważna rzecz formalna – skąd posiadacz rachunku dowie się o jego zajęciu? Obowiązek informowania go o zastosowaniu tej formy dochodzenia należności spoczywa na organie egzekucyjnym. Informacje na temat blokady swoich rachunków prowadzonych w Banku Zachodnim WBK klient może uzyskać w każdym oddziale naszego banku .
Szczegółowo wszystkie kwestie prawne związane z zajęciem środków na rachunkach na poczet egzekucji reguluje Kodeks postępowania cywilnego (Art889 i inne) i ustawa Postępowanie egzekucyjne w administracji (Art. 80 i inne. ).

Wkrótce II część – o tym jak to wygląda od strony klienta, czyli m.in. co się zmienia w korzystaniu z rachunku od momentu jego zablokowania. Jeśli macie Państwo pytania chętnie na nie odpowiem.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

O blokadzie na rachunku – co warto wiedzieć

117

Blokada na rachunku czyli szlaban

319

O blokadzie na rachunku

460

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ

 • Witam. Mam zajęcie komornicze na swoim koncie bankowym. Pisałam do komornika o zdjęcie blokady ponieważ mam tylko wpływy świadczenia pielęgnacyjne z rodzinnym na dziecko niepełnosprawne i alimenty które nie podlegają egzekucji. Wybieram w banku w kasie pieniążki. Ale co gdy mi się wolna kwota skończy? Czy wtedy także będę mogła wyciągać pieniążki? Proszę o pomoc.

  • Barbara Jarmuż - 01.10.2015 o 17:07 Odpowiedz

   W tym przypadku będzie Pani mogła wypłacać środki z tytułu alimentów i inne po przedłożeniu w Banku zgody komornika na zwolnienie tych kwot spod egzekucji.

 • Witam jestem na świadczeniu na dziecko niepełnosprawne moje pytanie dotyczy zajęcia komorniczego.Wiem że komornik nie może ściągnąć mi pieniążków ale może mi zablokować konto.Już raz wysyłałam pismo do niego by odblokował bo na konto wpływają tylko pieniążki na dzieci zdjął ale od teraz mam to zajecie.Jak mogę je zdjąć całkowicie bo kwota wolna od zajęcia to u mnie kwestia około pół roku.Czy będę jednak musiała pisać do komornika o nie blokowanie.Dziękuję

 • Witam,
  posiadam konto w Państwa banku. Obecnie jest ono zajęte przez komornika. Czy jest możliwość zamknięcia rachunku zajętego przez komornika i w jaki sposób to przebiega ? tzn muszę pisać pismo z prośbą do banku czy wystarczy podejść do placóki?

  • Barbara Jarmuż - 18.09.2015 o 16:40 Odpowiedz

   Pani Anno, posiadacz rachunku ma prawo likwidacji rachunku, także w sytuacji blokady tego rachunku z tytułu zajęcia egzekucyjnego. Klient składa w Oddziale Banku deklarację likwidacji i uzyskuje tam informację czy w jego konkretnym przypadku nie ma przeszkód do zamknięcia rachunku.

Dodaj komentarz