O blokadzie na rachunku

Blokada rachunku

Jednym z najczęściej komentowanych wpisów na blogu BZ WBK był tekst Moniki Sowińskiej „Blokada na rachunku czyli szlaban”. Temat egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego wzbudził Wasze zainteresowanie i wywołał wiele pytań. Postanowiliśmy więc przybliżyć go Wam i opisać bardziej szczegółowo.
Sytuacja kiedy środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym zostaną zajęte na poczet realizacji zajęcia egzekucyjnego może być bardzo zaskakująca i czasami nie da się przewidzieć. Takie sytuacje nie należą do najprzyjemniejszych, ale warto wiedzieć co dokładnie się z nimi wiąże, czego można się spodziewać i jakie są ich pozytywne aspekty. Dziś pierwsza część, czyli:

Formalności – jak to wygląda od strony banku

Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego rozpoczyna się w momencie, kiedy do banku wpłynie zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat. Zawiadomienie musi być przesłane przez odpowiedni organ egzekucyjny: sądowy, którym jest komornik sądowy lub administracyjny: np. naczelnik Urzędu Skarbowego, dyrektor oddziału ZUS. Pracownicy banku, na podstawie danych zawartych w zawiadomieniu, dokonują identyfikacji klientów i blokują ich rachunki do kwoty podanej w zawiadomieniu. Bank w momencie otrzymania zawiadomienia musi bezzwłocznie przekazać zajęte środki na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny lub musi poinformować o przeszkodzie w przekazaniu tych kwot. Od tego momentu środki na wskazanych rachunkach (do wysokości wskazanej w zawiadomieniu) są zablokowane i nie można ich wypłacać.

Przywileje tak. Ale dla kogo?

Uwaga, są wyjątki, w których właściciel rachunku może dysponować pieniędzmi na rachunku nawet w momencie jego zajęcia. Od czego to zależy? Od tego, czy zajęcie dotyczy rachunków bankowych osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czy rachunków podmiotów gospodarczych.
To właśnie rachunki osób fizycznych (na podstawie Artykułu 54 ustawy Prawo bankowe) mają tzw. „przywilej kwoty wolnej od zajęcia”. Dzięki niemu środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby (niezależnie od liczby zawartych z bankiem umów) są wolne od zajęcia do wysokości tzw. kwoty wolnej. Jej wysokość to trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Kwota wolna jest przywilejem jednorazowym i przysługuje w tej samej wysokości bez względu na liczbę współposiadaczy zajętego rachunku. Trzeba pamiętać, że przywilej kwoty wolnej nie dotyczy rachunków prowadzonych na rzecz działalności gospodarczej.

Jeszcze jedna ważna rzecz formalna – skąd posiadacz rachunku dowie się o jego zajęciu? Obowiązek informowania go o zastosowaniu tej formy dochodzenia należności spoczywa na organie egzekucyjnym. Informacje na temat blokady swoich rachunków prowadzonych w Banku Zachodnim WBK klient może uzyskać w każdym oddziale naszego banku .
Szczegółowo wszystkie kwestie prawne związane z zajęciem środków na rachunkach na poczet egzekucji reguluje Kodeks postępowania cywilnego (Art889 i inne) i ustawa Postępowanie egzekucyjne w administracji (Art. 80 i inne. ).

Wkrótce II część – o tym jak to wygląda od strony klienta, czyli m.in. co się zmienia w korzystaniu z rachunku od momentu jego zablokowania. Jeśli macie Państwo pytania chętnie na nie odpowiem.

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ

 • BZWBK kłamię, bo blokują wszystkie środki. Dla przykładu mój stan konta opiewał na ponad 1tys złotych. Przyszedł nakaz z US na kwotę ponad 100zł. Co zrobił BZWBK? Zablokował mi cały rachunek!
  Jest to zdarzenie autentyczne.
  Od tego momentu nie jestem już klientem BZWBK i nigdy nim nie zostanę.

  • Witam,
   abyśmy mogli dokładniej sprawdzić jak wygląda sytuacja u Pana na rachunku potrzebna nam informacja o tym kiedy się ona przytrafiła, ponieważ od sierpnia 2015 został u nas wprowadzony mechanizm, który weryfikuje wpływy na rachunek klienta (do którego zostało przypisane zawiadomienia o zajęciu egzekucyjnym). W związku z tym blokada na rachunku klienta zakładana jest dopiero po wykorzystaniu przywileju kwoty wolnej. W celu omówienia tego prosimy o wizytę w oddziale.

 • Mam pytanie, czy w waszym banku mając zajęcie komornicze, kwotę wolną od zajęcia mogę normalnie przelewać na inne rachunki, opłacać media itd? Obecnie posiadam konto w Raiffeisen i mimo kwoty wolnej od zajęcia bank automatycznie wyłączył przelewy wychodzące. Środki muszę wypłacać przez bankomat, a wszelkie rachunki opłacać na poczcie. Dziękuje za odpowiedź.

  • Panie Darku, w sytuacji gdy następuje zajęcia komornicze na koncie, w ramach kwoty wolnej od zajęcia można swobodnie robić przelewy na inne rachunki.

 • Witam moje pytanie . Mam nie splacone 2 raty w banku Wbk i zaraz jest termin 3 raty . Nie potrafie splacic tych 3 na raz co będzie jak splace 2 od razu a nastepna w następnym miesiącu .? Proszę jakies rady może w mojej sprawie co zrobić?

Dodaj komentarz